Válasszon nyelvet

   +(36) 88 624 021 |    dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu |    8200 Veszprém, Egyetem utca 10. I. épület

Válasszon nyelvet

A Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kara (PE MIK) 2008. április 30-ra meghirdeti a 2008. évi Kari Tudományos Diáknapot.

A rendezvényen a Műszaki Informatikai Kar és a Pannon Egyetem egyetemi vagy MSc szintű diplomával még nem rendelkező hallgatói ill. hallgatók csoportjai vehetnek részt műszaki informatikai témájú dolgozatukkal és előadásukkal.
A nevezés feltétele olyan diáktudományos tevékenységet bizonyító pályamunka (dolgozat és kutatómunkával fejlesztett pályamű, valamint az ezeket bemutató előadás), amely a graduális képzési idő alatt önképzési céllal készült. Az egyetemi tanulmányok során kötelezően, tantervben előírt feladatok, dolgozatok pályamunkaként nem nyújthatók be, de korábbi TDK dolgozatok igen.

A konferencián formailag megfelelő, a PE MIK által elfogadott nevezések alapján vehetnek részt a pályázók, a jelentkezés a bemutatásra szánt pályamunka (dolgozat) elektronikus (kizárólag PDF) benyújtásával történik.

Az dolgozat formai kritériumai
A4-es lapméretben, 4,9; 4,8; 3,8; 3,7 cm-es (felső, alsó, bal, jobb) margókkal, Times New Roman betűtípussal, középre igazított 14 pontos félkövér cím, 12 pontos dőlt betűkkel középre igazított szerző(k) és intézmény neve, email cím, 12 pontos normál betűkkel balra igazítva a témavezető neve és 12 pontos, sorkizárt, szimpla sorközzel írt szövegtörzs. Az oldalak számára megkötés nincs, a zsűri elsősorban a szakmai tartalmat fogja értékelni, de a jelentkezők törekedjenek tömören (lehetőleg maximum 5-10 oldalon) összefoglalni a szakmai munkájukat.

A dolgozat benyújtásának módja
A dolgozatot e-mailben a czuni@almos.vein.hu címre küldött csatolt fájlként kérjük elküldeni. A levél tárgya a dolgozat címe/szerző(k) neve legyen.
A beadás határideje 2008. április 28. 10 óra.

Szerda

9.00-9.05 Megnyitó: Prof. Friedler Ferenc, dékán
9.05-9.15 A verseny (szabályok) ismertetése: Prof. Győri István, a zsűri elnöke
9.15-9.30 Arthofer Balázs
9.30-9.45 Balló Gábor
9.45-10.00 Benkő Attila
10.00-10.15 Botyánszki Vince
10.15-10.30 Erdélyi Miklós
10.30-10.45 Hegyháti Máté
10.45-11.00 Szlama Adrián
11.00-11.15 Tar Péter
12.30 Eredményhirdetés, díjátadó

Az előadások 9 órakor kezdődnek az I924-es tanteremben. Projektor és számítógép lesz, valamint a táblát is lehet használni.
(10 perc előadás + 5 perc vita)

Bírálati szempontok

  1. A pályamű korszerűsége, fontossága, az eredmények értéke (0-10 pont)
  2. A téma feldolgozási módszerének színvonala, eszközök használata és a szakirodalom használata (0-10 pont)
  3. Szerkesztés, stílus, nyelvezet (0-5 pont)
  4. Előadás színvonala (0-10pont)

Eredmények

  1. Hegyháti Máté: Redundanciamentes PNS struktúrák hatékony generálása, 150.000 Ft jutalom
  2. Erdélyi Miklós: Developing a Web Search Engine Based on the CIIR Method, 120.000 Ft jutalom
  3. Arthofer Balázs, Tar Péter, Vakulya Gergely: Integált biztonsági keretrendszer kidolgozása, 90.000 Ft jutalom
  • Dícséret: Tar Péter: Kiterjesztett redukciós eljárás folyamat-hálózat szintézis feladatok megoldásához, 40.000 Ft jutalom
  • A további indulók egyenként 30.000 Ft jutalomban részesültek.

Kérdéseikkel Czúni Lászlót keressék a czuni@almos.vein.hu címen.


Mészáros Péter
tanulmányi referns