Válasszon nyelvet

   +(36) 88 624 021 |    dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu |    8200 Veszprém, Egyetem utca 10. I. épület

Válasszon nyelvet

Az Nftv. 42. §. alapján a központi felsőoktatási eljáráson kívül, intézményi hatáskörű felvételi eljárásban is jelentkezés nyújtható be az informatikai képzési területhez tartozó bármely képzésre.

A felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalók:

  • Azok a személyek nyújthatnak be jelentkezést, akik vagy a Pannon Egyetemen, vagy más felsőoktatási intézményben már folytattak tanulmányokat, és korábbi tanulmányaik alapján a megjelölt képzésen legalább 30 kreditpont számukra elismerhető.
  • Az intézményi hatáskörű felvételi eljárásban csak önköltséges finanszírozású képzésekre lehet jelentkezni.
  • Nem szükséges emelt szintű érettségi semmilyen tantárgyból.
  • A felvételi kérelemhez a nyomtatványt kell kitölteni, és az alábbi címre postai úton elküldeni: Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar Dékáni Titkárság: 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
  • Annak a jelentkezőnek, aki a kreditbeszámításnál figyelembe veendő korábbi tanulmányait nem a Pannon Egyetemen folytatta, elektronikusan meg kell küldenie a hitelesített leckekönyv másolatát és a figyelembe veendő tantárgyainak a hitelesített tárgytematikáját. A dokumentumokat a tanulmanyi@mik.uni-pannon.hu e-mail címre kérjük megküldeni.
  • Az elismerésre kerülő tárgyak tekintetében elvárt teljesítési szint legalább 2,5-es kreditpontokkal súlyozott átlag.
  • A felvételi eredményéről a kari Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság véleményének a figyelembe vételével a kar dékánja dönt.

Jelentkezési határidők (kérelem postára adásának dátuma):

  • szeptemberi kezdés esetén: augusztus 15.
  • februári kezdés esetén: január 15.

A felvételre vonatkozó döntés augusztus 31-ig, illetve január 31-ig megszületik, amelyről a jelentkezőt tájékoztatjuk.