Válasszon nyelvet

   +(36) 88 624 021 |    dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu |    8200 Veszprém, Egyetem utca 10. I. épület

Válasszon nyelvet

Az ösztöndíjakról a részletes és aktuális tájékoztatás a Hallgatói Követelményrendszer (HKR) IV. fejezetében olvasható

Az itt leírt információk csupán ismertető jellegűek, a tájékozódás alapja minden ösztöndíj kategória esetében a HKR kell, legyen!

TELJESÍTMÉNY ALAPÚ ÖSZTÖNDÍJAK

Tanulmányi ösztöndíj

 • A tanulmányi ösztöndíj egy tanulmányi félév időtartamára adható.
 • Tanulmányi ösztöndíjban az államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő hallgatók részesülhetnek.
 • Felsőoktatási intézménybe első alkalommal beiratkozó hallgató a beiratkozását követő első képzési időszakban tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet.
 • Mesterképzés első félévében a felvételi pontok alapján tanulmányi ösztöndíj adható.

Pályázat kiírási időszak: nem pályázathoz kötött, kivéve az oklevéllel befejezett felsőoktatási szakképzést követően az alapképzés első félévében adható ösztöndíjat

Pályázat kiírási hely: -

Pályázat beadási hely: -

Ösztöndíj mértéke: félévenként a Kari DSzB állapítja meg

További információ: Oktatási Igazgatóság / Pénzügyi Csoport - https://oi.uni-pannon.hu/munkatarsaink/veszprem/penzugyi-csoport

 

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj

 • A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára lehet elnyerni.
 • Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban az az alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki adott vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és legalább 55 kreditet megszerzett.
 • A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat útján nyerhető el.
 • Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy szünetel, a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj számára nem folyósítható.
 • A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

Pályázat kiírási időszak: május-június

Pályázat kiírási hely: Egyetem honlapja

Pályázat beadási hely: Oktatási Igazgatóság

Ösztöndíj mértéke: 40.000 Ft/hó

További információ: PE Műszaki Informatikai Kar Dékáni Titkárság – tanulmanyi@mik.uni-pannon.hu

 

Szakmai, tudományos, közéleti ösztöndíj

 • Az egyetemi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgató részére pályázat alapján, meghatározott időre, havonta vagy egyszeri alkalommal folyósított nem kötelező juttatás.
 • A részletes feltételeket a kari pályázati felhívás tartalmazza.
 • Az ösztöndíj maximális havi összege a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 2/3-ad része száz forintra kerekítve. Doktori képzés esetén legfeljebb a doktori ösztöndíjjal azonos.
 • A nemzeti felsőoktatási- és az SZTK ösztöndíj együttesen ugyanabban a tanévben nem nyerhető el.

Pályázat kiírási időszak: szorgalmi időszak harmadik hetének utolsó munkanapjáig

Pályázat kiírási hely: Kar honlapja

Pályázat beadási hely: NEPTUN

Ösztöndíj mértéke: 133.500 Ft/félév

További információ: PE Műszaki Informatikai Kar Dékáni Titkárság – tanulmanyi@mik.uni-pannon.hu

EGYÉB ÖSZTÖNDÍJAK

Intézményi önköltséges ösztöndíj

 • Az intézményi önköltséges ösztöndíj tulajdonképpen tanulmányi ösztöndíjat takar önköltséges hallgatóknak.
 • Az intézményi önköltséges ösztöndíj egy tanulmányi félév időtartamára adható. Intézményi önköltséges ösztöndíjban az önköltséges teljes idejű képzésben részt vevő hallgatók részesülhetnek.
 • Mesterképzés első félévében a felvételi pontok alapján tanulmányi ösztöndíj adható.

Pályázat kiírási időszak: nem pályázathoz kötött, kivéve az oklevéllel befejezett felsőoktatási szakképzést követően az alapképzés első félévében adható ösztöndíjat

Pályázat kiírási hely: -

Pályázat beadási hely: -

Ösztöndíj mértéke: félévenként a Kari DSzB állapítja meg

További információ: Oktatási Igazgatóság / Pénzügyi Csoport - https://oi.uni-pannon.hu/munkatarsaink/veszprem/penzugyi-csoport

RÁSZORULTSÁGI ALAPON ADHATÓ JUTTATÁSOK

Rendszeres szociális ösztöndíj

 • A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján egy képzési időszakra biztosított, havonta folyósított juttatás.

Pályázat kiírási időszak: félév elején

Pályázat kiírási hely: PE HÖK honlapja

Pályázat beadási hely: NEPTUN

Ösztöndíj mértéke: 100.000 Ft – 260.000 Ft / félév

További információ: Hallgatói Önkormányzat - https://hok.uni-pannon.hu/

Rendkívüli szociális ösztöndíj

 • A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának enyhítésére folyósított egyszeri juttatás.
 • A rendkívüli szociális ösztöndíj az alábbi esetekben adható:
  • ha a hallgató az igénylést megelőző fél évben házasságot kötött,
  • ha a hallgatónak az igénylést megelőző fél évben gyermeke született,
  • ha a hallgató eltartója, eltartott testvére az igénylést megelőző fél évben elhalálozott,
  • egyéb, a hallgató szociális helyzetének váratlan romlásával járó, különös méltányosságot igénylő, rendkívül indokolt esetben.

Pályázat kiírási időszak: -

Pályázat kiírási hely: -

Pályázat beadási hely: NEPTUN

Ösztöndíj mértéke: max. 40.000 Ft / alkalom

További információ: Hallgatói Önkormányzat - https://hok.uni-pannon.hu/

Szociális lakhatási ösztöndíj

 • A képzés helyén nem állandó bejelentett lakcímmel rendelkező hallgatók, akik a felvételi alapelvek alapján jogosultak lennének kollégiumi elhelyezésre, de férőhely hiányában ebben nem részesülhetnek, havonta folyósítandó szociális lakhatási ösztöndíjban részesíthetők. 

Pályázat kiírási időszak: -

Pályázat kiírási hely: -

Pályázat beadási hely: PE Kollégiumi Iroda

Ösztöndíj mértéke: DSZB döntése alapján

További információ: PE Kollégiumi Iroda - https://kollegiumok.uni-pannon.hu/egyetemi-kollegiumi-iroda

Sport és Tanulás Program

 • A kiemelkedő sport tevékenységért a Sport és Tanulás Programban résztvevők a DSZB által meghatározott keret terhére pályázhatnak rendszeres támogatásra. A pályázatok a "Sport és Tanulás" programban résztvevő hallgatókat segítő szabályzat szerint kerülnek elbírálásra.

Pályázat kiírási időszak: félév eleje

Pályázat kiírási hely: PE Testnevelési és Sport Intézet honlapja

Pályázat beadási hely: STP felhasználói felületén

Ösztöndíj mértéke: max. 20.000 Ft/hó

További információ: PE Testnevelési és Sport Intézet - https://sport.uni-pannon.hu/tsi/elerhetoseg

Kari ösztöndíj típusok a MIK-en, vagyis ÖSZTÖNDÍJ LEHETŐSÉGEK, AMIT KIZÁRÓLAG A PE MŰSZAKI INFORMATIKAI KARA NYÚJT

Kari Ösztöndíj – Felvételi pontszám alapú ösztöndíj

 • magas felvételi pontszámmal veszprémi képzéseire felvett, első szándékú jelentkező hallgató ösztöndíja (440 pont felett 30.000 Ft/hó, 400-440 pont esetén 20.000 Ft/hó)
 • pályázhatnak: veszprémi szakon, nappali tagozatos, állami ösztöndíjas, első féléves hallgatók

Kari Ösztöndíj – Szociális kollégiumi ösztöndíj

 • szociálisan rászoruló hallgatók részére kiírt ösztöndíj lehetőség
 • az ösztöndíj keretében a Kar átvállalja a hallgató kollégiumi díját
 • a pályázat beadásához szükséges a Neptunban a szociális támogatási kérelem beadása is
 • pályázhatnak: veszprémi szakon, nappali tagozatos, állami ösztöndíjas, első féléves hallgatók

Kari Ösztöndíj – Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Programban résztvevők számára ösztöndíj

 • a Programban részt vett hallgatók részére
 • pályázhatnak: első szándékú jelentkezés, veszprémi szakon, nappali tagozatos, állami ösztöndíjas, első féléves hallgatók

Kari Ösztöndíj – Kari tevékenységben való részvétel

 • AIT kutatási tevékenységében való részvétel
 • MAT kutatási tevékenységében való részvétel
 • RSZT kutatási tevékenységében való részvétel
 • VIRT kutatási tevékenységében való részvétel
 • a Kar beiskolázási, rendezvényszervezési és egyéb tevékenységében való aktív részvétel
 • pályázhatnak: az egyetem aktív státuszú hallgatói, akik a fenti területeken végeznek tevékenységet a Műszaki Informatikai Kar részére

Pályázat kiírási időszak: folyamatos

Pályázat kiírási hely: Kar honlapja

Pályázat beadási hely: NEPTUN

Ösztöndíj mértéke: max. 120.000 Ft/hó

További információ: PE Műszaki Informatikai Kar Dékáni Titkárság – tanulmanyi@mik.uni-pannon.hu