Válasszon nyelvet

   +(36) 88 624 021 |    dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu |    8200 Veszprém, Egyetem utca 10. I. épület

Válasszon nyelvet

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az intézményünkbe felvettek között jelentős azon hallgatók száma, akik korábbi középiskolai tanulmányait szakirányú szakgimnáziumban (régebben szakközépiskolában), vagy gimnáziumok informatika tagozatán végezték. Ezek a hallgatók sok esetben olyan szakmai ismeretekkel kezdik meg felsőfokú tanulmányaikat, amelyek lefedhetik egy-egy szakmai alapozó tárgyunk tematikáját.
 
A Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kara a 2018/19-es tanévtől lehetővé kívánja tenni az informatikus alapszakokra (BSc és BProf képzések) felvételt nyert hallgatók körében egyes tantárgyakból az ismeretek előzetes ellenőrzését. Ez azt jelenti, hogy a regisztrációs időszakon belül szervezett keretek között lehetőséget biztosítunk egyes tantárgyakból, tantárgycsoportokból a tudásszint előzetes felmérésére. A feladatsorok megfelelő szintű megoldásával jó (4) és jeles (5) eredményekkel lehet előzetesen teljesíteni egyes tantárgyakat.
 
Az előzetes tárgyteljesítés lehetővé teheti egyes ráépülő tárgyak korábbi felvételét, illetve azt, hogy a hallgató a többi tantárgyára tudjon nagyobb energiával koncentrálni.
 
Annak érdekében, hogy Ön fel tudja mérni, jelenlegi tudásszintje megfelelhet-e egy-egy tárgyból az elvárásoknak, közzé tesszük a tantárgyak tematikáit és követelményrendszerét.
 
A tudásszint előzetes felmérésén való részvétel egy-egy tantárgyból önkéntes, de előzetes jelentkezéshez kötött. Ennek módjáról a felvételt nyert hallgatókat tájékoztatni fogjuk, illetve egy-egy mintafeladatsor elérhetőségét is biztosítani fogjuk, amely a regisztrációs héten megírható előzetes felmérés követelményeire való felkészülést segítheti. Ha valakinek nem sikerül a megfelelő szintet elérnie, az nem jelent semmilyen hátrányt a további tanulmányokra nézve. Természetesen az sem okoz semmiféle problémát, ha valaki nem rendelkezik még ezekkel az ismeretekkel, hiszen az érintett tantárgyak oktatásának célja éppen a szükséges alapozó szakmai ismeretek elsajátítása.
 
Az alábbi tantárgyakból, tantárgycsoportokból tervezzük az ismeretek előzetes ellenőrzését:

A számítástechnika alapjai Tematika
Mintafeladatok
A programozás alapjai, Programozás I. Tematika
Tematika Programozás I.
Mintafeladatok
Programozás II. Tematika
Mintafeladatok
Mintafeladatok
Web programozás I.-II. Tematika I.
Tematika II.
Mintafeladatok
Digitális technika Tematika
Mintafeladatok
Elektromosságtan Tematika
Mintafeladatok
Elektronikus elemek és áramkörök Tematika
Mintafeladatok
Számítógép hálózatok I.-II. (CISCO tárgycsoport)  Tematika I.
Tematika II.
Elfogadási feltételek

 

Az ismeretek előzetes ellenőrzésére első éves hallgatók számára a regisztrációs héten van lehetőség. A pontos időpontokról a kari honlapon adunk tájékoztatást.