Válasszon nyelvet

   +(36) 88 624 021 |    dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu |    8200 Veszprém, Egyetem utca 10. I. épület

Válasszon nyelvet

  1. A kedvezményes tanulmányi rendre vonatkozó kérelem (KT kérelem) a Neptun tanulmányi rendszerben, tantárgyakra vonatkozóan adható be a szorgalmi időszak első hetének végéig. A kari formanyomtatványon (MIK KT kérvény - tantárgyra) a kért kedvezményt és annak indokát pontosan meg kell adni, és a kérelmet a tárgy oktatójával véleményeztetni kell. A kitöltött és véleményeztetett nyomtatványt a KT kérvény mellékleteként kell a Neptunba feltölteni.
  2. A járványügyi helyzetre tekintettel - alapos orvosi indok alapján – kérhető felmentés a személyes megjelenésű foglalkozások (óralátogatás, számonkérés) alól. Ebben az esetben a kitöltött kari formanyomtatványt (MIK KT kérvény - személyes jelenlét alóli felmentésre) és az orvosi igazolásokat kell a KT kérvény mellékleteként feltölteni.

MIK KT kérvény - személyes jelenlét alóli felmentésre (Frissítve: 2021.08.30.)

MIK KT kérvény - tantárgyra (Frissítve: 2021.08.30.)