Válasszon nyelvet

   +(36) 88 624 021 |    dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu |    8200 Veszprém, Egyetem utca 10. I. épület

Válasszon nyelvet

1.   Kreditelismerési eljárás

Amennyiben a mesterképzésre történő jelentkezés esetén a jelentkező végzettsége nem felel meg a teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehető szakoknak, a felvételi eljárás részeként kreditelismerési eljárást kell kezdeményezni. 

Ehhez a  felsőoktatásban szerzett oklevel(ek)et és a tanulmányokat igazoló leckekönyv vagy oklevélmelléklet másolatokat elektronikus formában kell elküldeni a kreditelismeres@mik.uni-pannon.hu  címre egy legfeljebb 10 MByte nagyságú e-mailben. Kérjük, hogy a határozat kiállításához nevet és értesítési címet megadni szíveskedjenek, valamint jelezzék, hogy melyik mesterszak felvételi vizsgájához kérik a kreditelismerési határozatot (adattudomány, mérnökinformatikus, programtervező informatikus).

A Műszaki Informatikai Kar Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottsága a megküldött dokumentumok alapján az alábbiakat állapíthatja meg:

  1. A jelentkező korábbi tanulmányai során teljestette az adott szakon előírt ismeretköröket a teljes elvárt kreditpont értékben, így sikeres felvételi vizsga esetén különbözeti tárgyak előírása nélkül felvehető a mesterképzésre.
  2. A jelentkező csak részben teljesítette korábbi tanulmányai során az előírt ismeretköröket, ezért a kar Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottsága legfeljebb 30 kreditpontnyi kreditpótló tárgy teljesítését írja elő, amelyek a sikeres felvételi vizsga után a mesterszakos tanulmányokkal párhuzamosan teljesíthetők.
  3. A jelentkező korábbi tanulmányai során nem teljesített az adott szakon a felvételhez előírt minimális kreditpont értékű ismeretkört, így nem vehető fel az adott mesterképzésre addig, amíg a hiányzó ismeretköröket nem teljesíti. 

Az eljárás eredményéről a jelentkezőt tájékoztatjuk. A kreditelismerési határozatot, amely – amennyiben szükséges - a különbözeti tárgyak pontos listáját is tartalmazza, beiratkozáskor kapják meg a felvételt nyert hallgatók.

2.   Részismereti képzés

Amennyiben a jelentkező (érdeklődő) nem rendelkezik a mesterképzés megkezdéséhez minimálisan előírt kreditértékekkel, akkor a hiányzó krediteket részismereti képzés keretében szerezheti meg.

Részismeretes képzésre a nemzeti felsőoktatási törvény értelmében felnőttképzési szerződéssel legfeljebb 2 félév hosszan jogviszony létesíthető. A képzésben résztvevő hallgatók a mesterszakos felvételihez szükséges hiányzó kreditpontokat ezen a képzésen gyűjthetik össze 12.000 Ft/kredit áron.

A részismereti képzésre jelentkezőknek megküldjük a jelentkezési lapot és a kreditpótlásra javasolt tantárgyak listáját.

Jelentkezés, tárgyak kiválasztása

A jelentkezés határideje:

szeptemberi kezdésnél (őszi félév): július 30.
februári kezdésnél (tavaszi félév): december 31.
A jelentkezési lapot eredeti aláírással kell személyesen leadni az Oktatási Igazgatóság titkárságára vagy postai úton 8200 Veszprém Egyetem utca 10. Oktatási Igazgatóság névre címezve. A tárgyak kiválasztásában segítség kérhető a tanulmanyi@mik.uni-pannon.hu e-mail címen. 

A jelentkezési lapon ki kell választani, mely tárgyakat kívánja felvenni. A jelentkezési lapon minden adatot ki kell tölteni, mert a szerződést ezen lap alapján készítjük elő.

Szerződéskötés, beiratkozás

A felnőttképzési szerződést 3 eredeti aláírt példányban kell leadni a MIK Dékáni Titkárságon legkésőbb a regisztrációs időszak péntek 12:00-ig.

A szerződésben lehetőség van a költségtérítési díj intézmény vagy céggel való fizetésére is, ehhez a munkáltatói nyilatkozat részt kell kitölteni és a számlázási címet megadni.

A beiratkozást az Oktatási Igazgatóságon kell megtenni az ügyintézőnél a szükséges eredeti dokumentumok bemutatásával.