Válasszon nyelvet

   +(36) 88 624 021 |    dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu |    8200 Veszprém, Egyetem utca 10. I. épület

Válasszon nyelvet

Részismeretes képzésre a nemzeti felsőoktatási törvény értelmében felnőttképzési szerződéssel legfeljebb 2 félév hosszan jogviszony létesíthető.

A képzésben résztvevő hallgatók a mesterszakos felvételihez szükséges hiányzó kreditpontokat ezen a képzésen gyűjthetik össze 8.000 Ft/kredit áron.

A jelentkezés menete:

1. Kreditelismerési eljárás

A felsőoktatásban szerzett oklevel(ek)et és a tanulmányokat igazoló leckekönyv vagy oklevélmelléklet másolatokat elektronikus formában kell elküldeni a kreditelismeres@mik.uni-pannon.hu címre egy legfeljebb 10 MByte nagyságú e-mailben. Kérjük, hogy a határozat kiállításához nevet és értesítési címet megadni szíveskedjenek, valamint jelezzék, hogy melyik mesterszak felvételi vizsgájához kérik a kreditelismerési határozatot (mérnökinformatikus, programtervező informatikus).

2. Kreditelismerési határozat

Az intézmény elkészíti a határozatot és postai úton és elektronikusan elküldi a hallgató részére.

Háromféle határozat létezik:

  1. A jelentkező korábbi tanulmányai során teljestette az adott szakon előírt ismeretköröket a teljes elvárt kreditpont értékben, így sikeres felvételi vizsga esetén különbözeti tárgyak előírása nélkül felvehető a mesterképzésre.

  2. A mérnökinformatikus vagy programtervező informatikus mesterszakra jelentkező csak részben teljesítette korábbi tanulmányai során az előírt ismeretköröket, ezért a kar Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottsága legfeljebb 30 kreditpontnyi kreditpótló tárgy teljestését írja elő, amelyet a sikeres felvételi vizsga után a mesterszakos tanulmányaival párhuzamosan kell teljesíteni. Ekkor a különbözeti tárgyakat nem kell részismeretes képzés keretében teljesíteni.

  3. A jelentkező korábbi tanulmányai során nem teljesített az adott szakon a felvételhez előírt minimális kreditpont értékű ismeretkört, így nem vehető fel az adott mesterképzésre addig, amíg a hiányzó ismeretköröket nem teljesíti. A határozat tartalmazza, hogy mely ismeretkörökben minimum hány kreditpont teljesítése szükséges a felvételi vizsga előtt. Ebben az esetben a kar részismeretes képzés formájában biztosítja a hiányzó teljesítését. 

    A határozattal együtt megküldjük a javasolt tárgyak listáját és a jelentkezési lapot.

3. Jelentkezés, tárgyak kiválasztása

A jelentkezés határideje:

  • szeptemberi kezdésnél (őszi félév): július 30.

  • februári kezdésnél (tavaszi félév): december 31.

A jelentkezési lapot eredeti aláírással kell személyesen leadni az Oktatási Igazgatóság titkárságára vagy postai úton 8200 Veszprém Egyetem utca 10. Oktatási Igazgatóság névre címezve. A tárgyak kiválasztásában segítség kérhető a tanulmanyi@mik.uni-pannon.hu e-mail címen. 

A jelentkezési lapon ki kell választani, mely tárgyakat kívánja felvenni. A jelentkezési lapon minden adatot ki kell tölteni, mert a szerződést ezen lap alapján készítjük elő.

4. Szerződéskötés, beiratkozás

A felnőttképzési szerződést 3 eredeti aláírt példányban kell leadni a MIK Dékáni Titkárságon legkésőbb a regisztrációs időszak péntek 12:00-ig.

A szerződésben lehetőség van a költségtérítési díj intézmény vagy céggel való fizetésére is, ehhez a munkáltatói nyilatkozat részt kell kitölteni és a számlázási címet megadni.

A beiratkozást az Oktatási Igazgatóságon kell megtenni az ügyintézőnél a szükséges eredeti dokumentumok bemutatásával.