Válasszon nyelvet

   +(36) 88 624 021 |    dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu |    8200 Veszprém, Egyetem utca 10. I. épület

Válasszon nyelvet

Az Informatikai Tudományok Doktori Iskola oktatási és kutatási programja az informatika és műszaki alkalmazásainak széles tématerületén nyitott, a mindenkori oktatási és kutatási igényekhez rugalmasan alkalmazkodó tematikai spektrumot öleli fel. Tudományos műhelyeiben nemzetközi színvonalú kutatás folyik a szakterületükön nemzetközileg elismert és meghatározó professzorok irányításával.

A doktori iskola kiemelt kutatási területei a következők:

  • Digitális valóság (Dr. Baranyi Péter, Sikné dr. Lányi Cecília)
  • Dinamikus rendszerek és irányításuk elmélete (Dr. Hangos Katalin, Dr. Hartung Ferenc, Dr. Magyar Attila, Dr. Pituk Mihály): új elméleti és numerikus módszerek kifejlesztése és gyakorlati problémára történő alkalmazása, amely eredményeket elsősorban biológiai folyamatok és neuronhálózatok matematikai leírására szolgáló egyenletek, mechanikai mozgások modelljei motiválják. Komplex folyamatrendszerek intelligens diagnosztikája, nemlineáris és sztochasztikus rendszerek állapot és paraméterbecslése, megújuló energiaforrások villamos hálózatokba történő optimális integrációja.
  • Diszkrét matematika és optimalizálás (Dr. Dósa György, Dr. Tuza Zsolt): diszkrét matematikai modellek – elsősorban gráfok és hipergráfok – strukturális és extremális vizsgálata, kombinatorikus problémák algoritmikus komplexitásának, diszkrét optimalizálási feladatok approximálhatóságának, online ütemezések versenyképességi arányának vizsgálata.
  • Kép- és jelfeldolgozás (Sikné dr. Lányi Cecília, Dr. Kató Zoltán, Dr. Simon Gyula, koordinátor: Dr. Czúni László): szenzorhálózatok és alkalmazásaik, új, hatékony módszerek a képek visszakeresésében, az objektumfelismerésben és videóelemzésben.
  • Mesterséges intelligencia (Dr. Hangos Katalin, koordinátor: Dr. Fogarassyné dr. Vathy Ágnes): új algoritmusok és módszertanok fejlesztése a gépi tanulás témaköreire vonatkozóan (megerősítéses tanulás, felügyelt tanulás, nem felügyelt tanulás). Elméleti alapkutatások mesterséges neurális hálózatok tanításához kapcsolódóan. Természetes nyelvfeldolgozási módszerek és algoritmusok fejlesztése. A kifejlesztett új módszerek és algoritmusok adaptálása gyakorlati problémakörökre (pl. egészségügy, energetika, járműdinamika, ipar 4.0).
  • Orvosi és egészségügyi informatika (Dr. Bari Ferenc, koordinátorok: Dr. Juhász Zoltán és Dr. Vassányi István): az agy- és a kardiovaszkuláris rendszer diagnosztikája, modellezéses vizsgálatai, a táplálékbevitel sok komponensre kiterjedő analízise és szintézise, távdiagnosztikai és terápiás egységeket tartalmazó intelligens informatikai rendszerek fejlesztése.