Válasszon nyelvet

   +(36) 88 624 021 |    dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu |    8200 Veszprém, Egyetem utca 10. I. épület

Válasszon nyelvet

Az Informatikai Tudományok Doktori Iskola oktatási és kutatási programja az informatika és műszaki alkalmazásainak széles tématerületén nyitott, a mindenkori oktatási és kutatási igényekhez rugalmasan alkalmazkodó tematikai spektrumot öleli fel. Tudományos műhelyeiben nemzetközi színvonalú kutatás folyik a szakterületükön nemzetközileg elismert és meghatározó professzorok irányításával.

A doktori iskola kiemelt kutatási területei a következők:

  • Determinisztikus és sztochasztikus dinamikus rendszermodellek (Győri István, Hartung Ferenc, Pituk Mihály): új elméleti és numerikus módszerek kifejlesztése és gyakorlati problémára történő alkalmazása, amely eredményeket elsősorban biológiai folyamatok és neuronhálózatok matematikai leírására szolgáló egyenletek, mechanikai mozgások modelljei motiválják
  • Jelfeldolgozás, képi észlelés, megjelenítés és feldolgozás (Czúni László, Simon Gyula): szenzorhálózatok és alkalmazásaik, új, hatékony módszerek a képek visszakeresésében, az objektumfelismerésben és videóelemzésben.
  • Kombinatorika műszaki informatikai alkalmazásai (Bezdek Károly, Dósa György, Tuza Zsolt): diszkrét matematikai modellek – elsősorban gráfok és hipergráfok – strukturális és extremális vizsgálata, kombinatorikus problémák algoritmikus komplexitásának, diszkrét optimalizálási feladatok approximálhatóságának, online ütemezések versenyképességi arányának vizsgálata.
  • Orvosi informatikai rendszerek (Kozmann György, Kósa István, Nagy Zoltán, Vassányi István): az agy- és a kardiovaszkuláris rendszer diagnosztikája, modellezéses vizsgálatai, a táplálékbevitel sok komponensre kiterjedő analízise és szintézise, távdiagnosztikai és terápiás egységeket tartalmazó intelligens informatikai rendszerek fejlesztése.
  • Nagy műszaki rendszerek és folyamatok optimalizálása (Bertók Botond, Heckl István, Maros István): módszertanok és szoftverek kidolgozása összetett folyamatok és rendszerek elemzéséhez, tervezéséhez, optimalizálásához és döntéstámogatásához.
  • Rendszer- és irányításelmélet (Gerzson Miklós, Hangos Katalin, Magyar Attila): komplex folyamatrendszerek intelligens diagnosztikája, nemlineáris és sztochasztikus rendszerek állapot és paraméterbecslése, megújuló energiaforrások villamos hálózatokba történő optimális integrációja.