Válasszon nyelvet

   +(36) 88 624 021 |    dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu |    8200 Veszprém, Egyetem utca 10. I. épület

Válasszon nyelvet

Dolgozatkészítés és záróvizsga folyamata

1.

Témakiírások megküldése

Tanszékek feladata
2.

Beszámolók megtartása

Tanszékek feladata
3.

Záróvizsgára jelentkezés

Hallgató feladata
4.

Dolgozatok feltöltése

Hallgató feladata
5.

Plágiumellenőrzés

Kar feladata
6.

Bírálatok megküldése

Tanszékek feladata
7.

Részvétel a záróvizsgán

Hallgató feladata

Dolgozatkészítés menete

1. Témakiírások elkészítésének határideje: 2024. március 28. csütörtök

A felelős oktatási egységek a témavezetőkkel egyeztetve előkészítik a végleges témakiírást és feltöltik az előre megadott felületre. Az ellenőrzött témakiírások a Dékáni Titkárságon kerülnek kinyomtatásra.

2. Beszámolók megtartásának határideje: 2024. április 19. péntek

A felelős oktatási egységek megszervezik a Szakdolgozat/Diplomamunka/Tervezés II. tárgyak beszámolóit, ezután a hallgatók megkapják a végleges témakiírás szkennelt változatát, amit a dolgozatba kell illeszteniük A beszámolók időpontjáról és beosztásáról a felelős oktatási egységek honlapján jelenik meg bővebb információ.

3. Záróvizsgára jelentkezés: 2024. április 15. 8:00 - 2024. május 6. 22:00
lejelentkezés: 2024. május 7. 8:00 - 2024. május 21. 22:00

A hallgató a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben tud jelentkezni az Ügyintézés/Záróvizsgák menüpont alatt. Azokon a szakokon, ahol van választható tárgycsoport (programtervező informatikus FOKSz, villamosmérnöki BSc, és mérnökinformatikus MSc (utóbbiaknál csak a 2017/18/1-es és 2022/23/1-es félév között kezdett hallgatóknak)), ott tárgyjelentkezésre is szükség van. A jelentkezést vissza lehet vonni a megadott időszakon belül. A záróvizsgára jelentkeznie kell az abszolvált vagy sikertelen záróvizsgát tett hallgatóknak is.

4. Dolgozatok elektronikus feltöltésének határideje: 2024. május 7. kedd, 12:00

A hallgató a dolgozatát KIZÁRÓLAG ELEKTRONIKUS formában töltheti fel a kari Moodle rendszerbe.
NEM KELL újra feltöltenie a dolgozatát annak a hallgatónak, aki a dolgozatát az elmúlt években (2020-23-ban) PDF/A formátumban már feltöltötte, és a dolgozatról a plágium ellenőrzés után a témavezetői és bírálói vélemény is elkészült.

5. Plágiumellenőrzés határideje: 2024. május 21. kedd

Amennyiben az átvizsgálás sikeres volt, a kari adminisztrátor a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben a dolgozatot bírálható státuszra állítja. Plágiumra utaló esetben a témavezető, a szakfelelős és a tanszék értesítést kap az ellenőrzés eredményéről. A hallgatóval szemben indokolt esetben fegyelmi eljárást indítunk.

6. Bírálatok megküldésének határideje: 2024. május 28. kedd

Az oktatási egységek gondoskodnak a bírálók felkéréséről, a dolgozatok bírálókhoz történő megküldéséről. Az oktatási egységek és a témavezetők figyelmet fordítanak arra, hogy az aláírt bírálatok és témavezetői vélemények elküldésre kerüljenek a biralat@mik.uni-pannon.hu e-mail címre. (Eredeti példányban nincs lehetőség a leadásra!)

A dolgozatok követelményei

A dolgozatok leadásának menete

A szak-, záró- és diplomadolgozatok végleges változata kizárólag PDF/A formátumban tölthető fel. Emellett fel kell tölteni a végleges dolgozat eredeti forrásfájlját .docx (MS Word), .odt (LibreOffice) vagy .tex (TeX) formátumban! A dolgozatok mellékletét képező anyagokat (pl.: az elkészült szoftver, a webes források mentése) egy tömörített ZIP-állományként kell szintén feltölteni. Így összesen három fájl feltöltése szükséges és lehetséges. Mind a dolgozat, mind pedig annak mellékleténél az alábbi nevezéktan szerint kell a fájlokat elnevezni:
2324_2_PéldaJános_ABC123_Szakdolgozat_VP.pdf
2324_22_PéldaJános_ABC123_Szakdolgozat_VP.docx
2324_2_PéldaJános_ABC123_Szakdolgozat_VP.zip
Természetesen a név, Neptun-kód, a dolgozat jellege (Szakdolgozat, Diplomadolgozat, Záródolgozat), valamint a veszprémi (VP), nagykanizsai (NK) vagy zalaegerszegi (ZG) telephely jelölése egyénenként változik.

A dolgozatok feltöltése a Dolgozatfeltöltés Moodle kurzuson keresztül történik.

További tudnivalók:
A PDF/A formátumban feltöltött végleges szak- és diplomadolgozatoknak tartalmazniuk kell az aláírt feladat kiírást, témavezetői nyilatkozatot, hallgatói nyilatkozatot.
Azok a hallgatók, akik korábbi félévekben a jelenlegitől eltérő formátumban már leadták dolgozatukat, NEM KELL újra feltölteniük a Moodle rendszerbe az elvárt formátumban.
Ha valakinek problémája van a dolgozatok feltöltésével, kérjük, jelezze a rg@mik.uni-pannon.hu e-mail címen.

Formai követelmények és segédletek

Útmutató a dolgozat sablonok használatához (magyar & in English )

Programtervező Informatikus FOKSz sablon (magyar nyelven )

Bővebb információ a PDF/A formátumról az itt lévő segédletben.

Témakiírás/nyilatkozat beillesztése a dolgozatba segédlet itt található.

Programtervező informatikus FOKSz