Válasszon nyelvet

   +(36) 88 624 021 |    dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu |    8200 Veszprém, Egyetem utca 10. I. épület

Válasszon nyelvet

Tájékoztató a kreditelismerés folyamatáról a Műszaki Informatikai Kar hallgatói számára

Azok a hallgatók, akik a Pannon Egyetemen teljesítettek korábban krediteket, az alábbiak szerint járjanak el:

 1. Ha a korábbi szakjukra felvételiztek újra, akkor a korábban teljesített tárgyakat a Neptun tanulmányi rendszerbe feltöltendő KK kérvényekkel (Kérelem kreditelismerésre) ismertethetik el. A KK kérvényben kódegyezésre, vagy a képzésükre vonatkozó aktuális ekvivalencia táblázatban szereplő határozatszámra kell hivatkozniuk. Az ekvivalencia táblázatok a kari honlapon az Oktatás menüponton belül a Tárgyelismertetés almenüben találhatóak.
 2. Ha a korábbitól eltérő szakra felvételiztek, akkor a korábban teljesített tárgyakat a következő módokon ismertethetik el:
  • Azonos kódú tantárgyaikat a Neptun tanulmányi rendszerbe feltöltendő KK kérvényekkel (Kérelem kreditelismerésre) ismertethetik el. A KK kérvényben kódegyezésre kell hivatkozniuk.
  • Eltérő tantárgykódok esetén - amennyiben az új képzésre vonatkozó aktuális ekvivalencia táblázat tartalmaz a tárgyakra vonatkozó ekvivalenciát -, a Neptun tanulmányi rendszerbe feltöltendő KK kérvényekkel (Kérelem kreditelismerésre) ismertethetik el. A KK kérvényben az aktuális ekvivalencia táblázatban szereplő határozatszámra kell hivatkozniuk. Az ekvivalencia táblázatok a kari honlapon az Oktatás menüponton belül a Tárgyelismertetés almenüben találhatóak.
  • Eltérő tantárgykódok esetén - amennyiben az új képzésre vonatkozó aktuális ekvivalencia táblázat nem tartalmaz a tárgyakra vonatkozó ekvivalenciát -, tárgy ekvivalencia vizsgálatot kell kezdeményezniük KEB vagy CSEB kérvény beadásával. KEB kérvény ötnél kevesebb tárgy elismertetése esetén adható be, ebben az esetben a kérelmeket tantárgyanként kell beadniuk. Pozitív elbírálás esetén az ekvivalencia határozat számára hivatkozva KK kérvényt kell beadni a kreditelismerésre.
  • CSEB kérvényt akkor kell beadniuk, ha öt, vagy annál több tárgyat kívánnak elismertetni. Ebben az esetben a kérvény beadása előtt javasolt felvenni a kapcsolatot Dr. Leitold Adrien oktatási dékánhelyettessel a leitolda@mik.uni-pannon.hu e-mail címen. Az e-mailben adják meg nevüket, Neptun kódjukat, jelenlegi és régi képzésük nevét. A CSEB kérvény mellékleteként mindenképpen fel kell tölteniük a Kérelem csoportos tárgyelfogadásra űrlapot, amelyen fel kell sorolniuk az elismertetni szándékozott, teljesített tárgyak adatait. Az űrlapot a kari honlapon az Oktatás menüponton belül a Tárgyelismertetés almenüről tölthetik le. Emellett a kitöltött űrlapot szerkeszthető (word) formátumban küldjék el Dr. Leitold Adrien oktatási dékánhelyettes részére. Csoportos tárgyelismerés esetén nincs szükség további KK kérvények leadására.

Azok a hallgatók, akik nem a Pannon Egyetemen teljesítettek korábban krediteket, az alábbiak szerint járjanak el:

  • KEK kérvény ötnél kevesebb tárgy elismertetése esetén adható be, ebben az esetben a kérelmeket tantárgyanként kell beadniuk. Pozitív elbírálás esetén az ekvivalencia határozat számára hivatkozva KK kérvényt kell beadni a kreditelismerésre. A kérelemhez a beszámításra kért tárgyak listáját és tárgytematikáit, továbbá az indexmásolatát csatolni kell.
  • CSEK kérvényt akkor kell beadniuk, ha öt, vagy annál több tárgyat kívánnak elismertetni. Ebben az esetben a kérvény beadása előtt javasolt felvenni a kapcsolatot Dr. Leitold Adrien oktatási dékánhelyettessel a leitolda@mik.uni-pannon.hu e-mai-címen. Az e-mailben adják meg nevüket, Neptun kódjukat, jelenlegi és régi képzésük nevét. A CSEK kérvény mellékleteként mindenképpen fel kell tölteniük a Kérelem csoportos tárgyelfogadásra űrlapot, amelyen fel kell sorolniuk az elismertetni szándékozott, teljesített tárgyak adatait. Az űrlapot a kari honlapon az Oktatás menüponton belül a Tárgyelismertetés almenüről tölthetik le. Emellett a kitöltött űrlapot szerkeszthető (word) formátumban küldjék el Dr. Leitold Adrien oktatási dékánhelyettes részére. Csoportos tárgyelismerés esetén nincs szükség további KK kérvények leadására. A kérelemhez a beszámításra kért tárgyak listáját és tárgytematikáit, továbbá az indexmásolatát csatolni kell.

Kérelem csoportos tárgyelfogadtatásra MIK (MIK, CSEB) (Frissítve: 2021.02.03.)

 

Tájékoztató a Műszaki Informatikai Kar hallgatói számára az angol nyelvi képzésre vonatkozóan

Alapszakos BSc (gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus, programtervező informatikus) nappali tagozatos hallgatók számára:

Azok a hallgatók, akik nem rendelkeznek nyelvvizsgával:

Mindazon hallgatók számára, akik nem rendelkeznek legalább középfokú angol C típusú nyelvvizsgával, a Műszaki Informatikai Kar négy féléves ingyenes angol nyelvi képzést biztosít.

Az elsős hallgatók teendői:

 • Angol nyelvi szintfelmérő megírása (kötelező a nyelvvizsgával nem rendelkezőknek)
 • Az Angol I. VEMKLE1120A tárgy felvétele a Neptun tanulmányi rendszerben.

Azok a hallgatók, akik rendelkeznek nyelvvizsgával:

Kreditelismerési kérvény (KK) beadása a Neptun tanulmányi rendszerben az Angol nyelvi kollokvium VEMKLE12X0A és az Angol nyelvi záróvizsga VEMKLE22X0A tárgyakra vonatkozóan. Az Angol nyelvi kollokvium VEMKLE12X0A előfeltétele a későbbi Informatikai biztonság (angol nyelvű) tantárgynak, amely kötelező tantárgy a gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus és programtervező informatikus BSc szakokon.

A kreditelismerési kérvényben a MIK-NYELV-2019 számú ekvivalencia határozatra kell hivatkozni.

Alapszakos BSc (villamosmérnöki) nappali tagozatos hallgatók számára

Azok a hallgatók, akik nem rendelkeznek nyelvvizsgával:

Mindazon hallgatók számára, akik nem rendelkeznek legalább középfokú angol C típusú nyelvvizsgával, a Műszaki Informatikai Kar négy féléves ingyenes angol nyelvi képzést biztosít.

Az elsős hallgatók teendői:

 • Angol nyelvi szintfelmérő megírása (kötelező a nyelvvizsgával nem rendelkezőknek)
 • Az Angol I. VEMKLE1120A tárgy felvétele a Neptun tanulmányi rendszerben.

Azok a hallgatók, akik rendelkeznek nyelvvizsgával:

Kreditelismerési kérvény (KK) beadása a Neptun tanulmányi rendszerben az Angol nyelvi záróvizsga VEMKLE22X0A tárgyra vonatkozóan.

A kreditelismerési kérvényben a MIK-NYELV-2019 számú ekvivalencia határozatra kell hivatkozni.

Alapszakos BProf (üzemmérnök-informatikus) nappali tagozatos hallgatók számára

Azok a hallgatók, akik nem rendelkeznek nyelvvizsgával:

Mindazon hallgatók számára, akik nem rendelkeznek legalább középfokú angol C típusú nyelvvizsgával, a Műszaki Informatikai Kar négy féléves ingyenes angol nyelvi képzést biztosít.

Az elsős hallgatók teendői:

 • Angol nyelvi szintfelmérő megírása (kötelező a nyelvvizsgával nem rendelkezőknek)
 • Az Angol nyelv I. VEMKLE1120A tárgy felvétele a Neptun tanulmányi rendszerben.

Azok a hallgatók, akik rendelkeznek nyelvvizsgával:

Kreditelismerési kérvény (KK) beadása a Neptun tanulmányi rendszerben az Angol nyelvi záróvizsga MKLE22X0A tárgyra vonatkozóan.

A kreditelismerési kérvényben a MIK-NYELV-2019 számú ekvivalencia határozatra kell hivatkozni.

Programtervező informatikus FOKSz-os hallgatók számára

Azok a hallgatók, akik nem rendelkeznek nyelvvizsgával:

Az Oktatási Igazgatóság minden hallgatónak felvette az Angol I. VEMKLE1120A tárgyat, amely ezen a képzésen 4 kredites kötelező tantárgy.

Az elsős hallgatók teendői:

 • Angol nyelvi szintfelmérő megírása (kötelező a nyelvvizsgával nem rendelkezőknek). A nyelvi csoportok a teszteredmények alapján kerülnek kialakításra.

Azok a hallgatók, akik rendelkeznek nyelvvizsgával:

Kreditelismerési kérvény (KK) beadása a Neptun tanulmányi rendszerben az Angol nyelv I. VEMKLE1120A és az Angol nyelv II. VEMKLE1220A tárgyakra vonatkozóan. Így a tárgyak jeles eredménnyel elfogadásra kerülnek, a hallgatóknak nem kell a tantárgyak óráit látogatniuk.

A kreditelismerési kérvényben a MIK-NYELV-2019 számú ekvivalencia határozatra kell hivatkozni.

 

Műszaki Informatikai Kar Tanulmányi- és Kreditátviteli Bizottság ekvivalencia határozatok

Az alábbi oldalon találhatóak a MIK TKB határozatai a határozathozatal sorrendjében.

Teljesített tárgy Elfogadott tárgy Elfogadás mértéke Határozat Döntés
VEMLKNB444N VEMKKN3145N 100 % 1/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB FELTÉTELEKHEZ KÖTÖTT ELFOGADÁS
VEMKKN3145N VEMLKNB444N 100 % 2/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKSA1212M VEMLSAB412M 100 % 3/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VETKCO2122H VEMICO5134C 100 % 4/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB NEM ELFOGADOTT
VEMLKN6113D VEMKKN3214A 100 % 5/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB FELTÉTELEKHEZ KÖTÖTT ELFOGADÁS
NSZDT1SSNK (BMF-NIK) VEMLVIB112D 100 % 6/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
NSZDM1SSNK (BMF-NIK) VETLMA1244V 100 % 7/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB NEM ELFOGADOTT
KSZVT11SLB (BMF-KVK)
KSZVT21SLB (BMF-KVK)
VEMLVIB154E 50 %
50 %
8/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
KSZFI1SSNK (BMF-NIK) VEMLFIB114A 100 % 9/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
NSZAN2SSNK (BMF-NIK) VEMLMA1344A 100 % 10/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
KSZMA1VSLB (BMF-KVK)
KSZMA2VSLB (BMF-KVK)
VEMLMA1344A 50 %
50 %
11/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
Numerikus analízis I-II. (PTE-TTK) VETLMA4336S 100 % 12/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB NEM ELFOGADOTT
SZMKÜV4243G VEMISA3242M 100 % 13/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB NEM ELFOGADOTT
Operációs rendszerek I. (FSZ képzés)
Operációs rendszerek II. (FSZ képzés)
VEMKSA3244O 100 % 15/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB NEM ELFOGADOTT
NKIKAK2244P (FSZ képzés) VEMKSA2144B 100 % 16/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB NEM ELFOGADOTT
NKIKAK3143P (FSZ képzés) VEMISA2254B 100 % 17/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB NEM ELFOGADOTT
Számítógép hálózatok (OKJ képzés) VEMLIRB212H 100 % 18/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB NEM ELFOGADOTT
VEMKIR2114H VEMIIR3312H 100 % 19/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKGA2143A VEGTGAB144A 100 % 20/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB FELTÉTELEKHEZ KÖTÖTT ELFOGADÁS
Vállalkozásgazdasági ismeretek
Munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ismeretek
Pénzügyi és vállalkozásfinanszírozási ismeretek
Könyvvezetés és beszámolókészítés
Pénzforgalmi és nyilvántartási ismeretek (OKJ)
VEGTGAB144A 100 % 21/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB NEM ELFOGADOTT
VEMLKNM112K VEMIKNM112K 100 % 22/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKIR5144Q VEMKIR5213M 100 % 23/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKMA1214A VEMLMA1344A 100 % 24/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKFI1346i VEMLFIB114A 100 % 25/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEGTGAB144A VEMKGA2143A 100 % 26/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKSA3145D VEMISA3244D 100 % 27/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMLMA6116A VEMLMAM112M
VEMLMAM122M
100 % 28/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
NKMIGA1112k
NKMIGA1212k
NKIKAK3214K 50 %
50 %
29/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMLMA6115A VEMLSAM144D 100 % 30/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB NEM ELFOGADOTT
VEMKMAB112M
VEMKMAB122M
VEGTKGB143M 100 % 31/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB NEM ELFOGADOTT
VEMKMA1245A VETLMA1244V 100 % 32/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMISA3312A VEMLSAB312A 100 % 33/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEGTVEB344P VEMKME4244P 100 % 34/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKMA1244A VEMKMA1344B 100 % 35/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
NSZDM1SSNK (BMF-NIK)
NSZDM2SSNK (BMF-NIK)
VEMLMA1344I 50 %
50 %
36/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKMA1113A
VEMKMA1122A
VEMLMA1144S 60 %
40 %
37/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKMA1143A VEMLMA1143V 100 % 38/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKMA1245A
VEMKMA4113I
VEMLMA1244I 62,5 % 37,5 % 39/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKGA1114A VEMLGAB114V 100 % 40/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKSA2144b VEMLSAB254P 100 % 41/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKVI2114I VEMLVIB314I 100 % 42/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKMA1214A
VEMKMA1222A
VEMLMA1344A 67 %
33 %
43/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKSA3145D VEMLSAB145D 100 % 44/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKVI1216V VEMLVIB154E 100 % 45/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKSA2244B VEMLSAB354P 100 % 46/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMIVI1112D VEMLVIB112D 100 % 47/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKMA1244A VEMLMA1244B 100 % 48/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMIIR2254J VEMLIRB454J 100 % 49/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKSA3245P VEMLSAB344P 100 % 50/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMIVI2112E VEMLVIB112E 100 % 51/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKVI2244I VEMLVIB354I 100 % 52/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKKN3214A VEMLKNB314D 100 % 53/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKSA3244O VEMLSAB344O 100 % 54/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKIR2114H VEMLIRB212H 100 % 55/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKIR3114H VEMIIR3112I 100 % 56/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKSA5144A VEMLIRB344A 100 % 57/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKIN333XT VEMLINB33XT 100 % 58/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKKN5275A VEMLKNB544A 100 % 59/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKIR1112F VEMLTTB412F 100 % 60/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKSA1212M VEMLSAB412M 100 % 61/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKVI1212G VEMLVIB412G 100 % 62/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKGA2146A VEGLGAB244A 100 % 63/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKVE3312A VEMLVEB412a 100 % 64/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKKN1112F VEMLKNB412F 100 % 65/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKMA1113A VEMKMAB112M 100 % 66/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKMA1122A VEMKMAB122M 100 % 67/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKMA1143A VEMKMA1143V 100 % 68/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKMA1214A VEMKMAB212M 100 % 69/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKMA1222A VEMKMAB222M 100 % 70/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKMA1245A VETKMA1243D 100 % 71/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKSA3145D VEMISA3244D 100 % 72/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKFI1346i VEMKFI1114V 100 % 73/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKSA2244B VEMISA2254B 100 % 74/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKSA3245P VEMISA3144A 100 % 75/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKSA5215R VEMISA3312A 100 % 76/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKSA3114S VEMLSAB144S 100 % 77/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMIVI4244H VEMKVI4146H 100 % 78/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB FELTÉTELEKHEZ KÖTÖTT ELFOGADÁS
VEMIVI4134H VEMKVI4134H 100 % 79/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKIR3114H VEMLIRB312h 100 % 80/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKTT1312F VEMLTTB412F 100 % 81/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKIR5113J VEMLSAB312J 100 % 82/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKVI5212G VEMLVIB412G 100 % 83/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKKN5244E
VEMKKN5222E
VEMLIRB444E 67 %
33 %
84/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKVI3132A VEMLVIB332A 100 % 85/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKVI2213I VEMLVIB112E 100 % 86/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKKN5243K VEMLKNB412I 100 % 87/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKVI3244M VEMKVIB212M 100 % 88/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMIVI2212M VEMKVI3244M 100 % 89/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKFI1114V VEMIFI1114N 100 % 90/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKVI1212J VEMISA5312J 100 % 91/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMIIR3312H VEMIIR3112H 100 % 92/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMISA1144A VEMIVI2214B 100 % 93/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKSA2144B VEMIVI2233B 100 % 94/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKSI1112V VEMINA1112A 100 % 95/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKVI2114B VEMIVI2214B 100 % 96/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKVI2133B VEMIVI2233B 100 % 97/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKVI2214B VEMIVI2114B 100 % 98/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKVI2233B VEMIVI2133B 100 % 99/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMIVI2114E VEMIVI2312E 100 % 100/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKGA2112A VEGTGAB144A 100 % 101/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB FELTÉTELEKHEZ KÖTÖTT ELFOGADÁS
VETKMA1112A VEMIMA1344I 100 % 102/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB FELTÉTELEKHEZ KÖTÖTT ELFOGADÁS
VEMKMA1122B VEMKMAB122M 100 % 103/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKMA1114B VEMKMAB112M 100 % 104/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKMA1214B VEMKMAB212M 100 % 105/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKMA1222B VEMKMAB222M 100 % 106/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKKN3214A VEMIKNB113A 100 % 107/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMIIR3354H VEMIIRB312H 100 % 108/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKKG4322I VEGTKG5212G 100 % 109/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKVE3312A VEGTMEB144M 100 % 110/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB FELTÉTELEKHEZ KÖTÖTT ELFOGADÁS
VEMKMAB112M
VEMKMAB122M
VEMLMA1144S 50 % 50 % 111/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKMA1143V VEMLMA1143V 100 % 112/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMIMA1344I VEMLMA1344I 100 % 113/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMISA1144A VEMLSAB144P 100 % 114/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKMAB212M
VEMKMAB222M
VEMLMA1344A 50 % 50 % 115/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMIMA4152P VEMLMAB252M 100 % 116/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMISA3244D VEMLSAB145D 100 % 117/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKFI1114V VEMLFIB114A 100 % 118/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMIVI2144E VEMLVIB154E 100 % 119/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMIKN1252P VEMLKNB252P 100 % 120/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKMA1344B VETLMA1244B 100 % 121/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEGKGAB144A VEGLGAB244A 100 % 122/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMISA5312J VEMLSAB312J 100 % 123/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMIVI2112D VEMLVIB212D 100 % 124/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMISA3144A VEMLSAB344P 100 % 125/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMIVI2112E VEMLVIB112E 100 % 126/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMIVI2254I VEMLVIB354I 100 % 127/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VETKMA1243D VETLMA1244V 100 % 128/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKSA3244O VEMLSAB344O 100 % 129/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMIIR3312H VEMLIRB212H 100 % 130/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMIIR3112I VEMLIRB312H 100 % 131/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMISA3143G VEMLSAB343G 100 % 132/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKKN5244A VEMLKNB544A 100 % 133/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMLTT4322D VEMLTTB412E 100 % 134/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKGA2143A VEGLGAB244A 100 % 135/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB FELTÉTELEKHEZ KÖTÖTT ELFOGADÁS
VEMKKG4322I VEMLKGB322I 100 % 136/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMICO5134C VEMLCOB334C 100 % 137/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMICO5234C VEMLCOB434C 100 % 138/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMIIR3356B VEMLIRB356B 100 % 139/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
BGBFI1SNNK (BMF-NIK) VEMLFIB114A 100 % 140/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
GGTME1SANK (BMF-NIK) VEMLVEB412A 100 % 141/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
GSVKG1SNNK (BMF-NIK)
GSVKG2SNNK (BMF-NIK)
VEMLGAB114V 50 % 50 % 142/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
GGTKG1A4NK (BMF-NIK)
GGTKG2SANK (BMF-NIK)
VEMLGAB114V 40 % 60 % 143/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
GGTVG1SANK (BMF-NIK)
GSVVG2SNNK (BMF-NIK)
VEGLGAB244A 50 % 50 % 144/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
GGTJI1SANK (BMF-NIK) VEMLSAB312J 100 % 145/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
KVEVI1SANK (BMF-NIK) VEMLVIB154E 100 % 146/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
KVEFI1SANK (BMF-NIK) VEMLFIB114A 100 % 147/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
NAISM1IANK (BMF-NIK)
NSTDM2SANK (BMF-NIK)
VEMLMA1344I 50 %
50 %
148/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
NSTVS1SANK (BMF-NIK) VETLMA1244b 100 % 149/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
NAILA1SANK (BMF-NIK) VEMLMA1143V 100 % 150/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
NAIAN1SANK (BMF-NIK) VEMLMA1144S 100 % 151/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
NSTAN2SANK (BMF-NIK) VEMLMA1344A 100 % 152/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
NSTST1SANB (BMF-NIK)
NSTSTGSANK (BMF-NIK)
VEMLSAB144s 60 %
40 %
153/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
NIRIT1SANK (BMF-NIK)
NIRIT2SANK (BMF-NIK)
VEMLVIB354i 67 %
33 %
154/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB FELTÉTELEKHEZ KÖTÖTT ELFOGADÁS
NIRIR1SANK (BMF-NIK) VEMLSAB322m 100 % 155/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
NIRIN1SANK (BMF-NIK) VEMLKNB252p 100 % 156/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
NIRSH1SANK (BMF-NIK)
NIRSHGSANK (BMF-NIK)
VEMLIRB212h 60 %
40 %
157/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
NIRSH1SANK (BMF-NIK)
NIRSHGSANK (BMF-NIK)
VEMLIRB354h 60 %
40 %
158/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
NSTAB1SANB (BMF-NIK) VEMLSAB312a 100 % 159/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMIMA1344I NKMIMA1344I 100 % 160/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKVI2114I NKMKVI2114I 100 % 161/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMIVI1112D NKMIVI1112D 100 % 162/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMIVI2112D NKMIVI2112D 100 % 163/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKGA1114A NKMKGA1114A 100 % 164/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKMA1143V NKMKMA1143V 100 % 165/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKMAB112M NKMAB112M 100 % 166/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKMAB122M NKMKMAB122M 100 % 167/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMISA1144A NKMISA1144A 100 % 168/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKSA2144B NKMKSA2144B 100 % 169/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMIKN1252P NKMIKN1252P 100 % 170/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKGA2143A NKGTGAB144A 100 % 171/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB FELTÉTELEKHEZ KÖTÖTT ELFOGADÁS
VETKMA1243D NKTKMA1243D 100 % 172/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKFI1114V NKMKFI1114V 100 % 173/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMISA5312J NKMISA5312J 100 % 174/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKSA3244O NKMKSA3244O 100 % 175/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMIIR3312H NKMIIR3312H 100 % 176/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMICO5134C NKMICO5134C 100 % 177/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMISA3143G NKMISA3143G 100 % 178/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMICO5234C NKMICO5234C 100 % 179/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
NKMIMA1145M VEMLMA1144S 100 % 180/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
NKMIMA1244M VEMLMA1344A 100 % 181/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
NKMIMA1144A VEMLMA1143V 100 % 182/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
NKMIGA1112K
NKMIGA1212K
VEMLGAB114V 50 %
50 %
183/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
NKMISA2145P VEMLSAB254P 100 % 184/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
NKMISA2245P VEMLSAB354P 100 % 185/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
NKMIVI2144S VEMLVIB314I 100 % 186/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
NKMIFI1212F
NKIKAK1242F
VEMLFIB114A 50 %
50 %
187/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
NKMIMA1244V VETLMA1244B 100 % 188/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
NKMIVE1212M VEMLVEB412A 100 % 189/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
NKMIIR1114M VEMLSAB312J 100 % 190/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
NKMISA3144S VEMLSAB144S 100 % 191/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
NKMIKN2112S
NKMIKN2244S
VEMLKNB314D 33 %
67 %
192/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
NKMISA2244O VEMLSAB344O 100 % 193/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
NKMKIR3245S VEMLIRB212H 100 % 194/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
NKMKIR3245S VEMLIRB354H 100 % 195/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
NKMISA3143M VEMLSAB322M 100 % 196/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
NKMIIR4112I VEMLIRB312H 100 % 197/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
NKMISA2244A VEMLIRB344A 100 % 198/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
NKMISA5212U VEMLSAB512U 100 % 199/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
NKMISA4143E VEMLIR5112E 100 % 200/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
NKMIIR5214I VEMLSAB354V 100 % 201/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
NKMIIR1112F VEMLTTB412F 100 % 202/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
NKIKAK1212V
NKIKAK3111V
VEMLTTB412E 67 % 33 % 203/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
NKIKAK2243P VEMLKNB252P 100 % 204/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
NKIKAK2144E VEMLVIB112E 100 % 205/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
NKIKAK5212E VEMLSAB412M 100 % 206/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
NKIKAK3143D VEMLVIB112D 100 % 207/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
NKMIVI2244E
NKMIVI3144E
VEMLVIB154E 50 %
50 %
208/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
NKMIVI2144M VEMLVIB212M 100 % 209/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
NKMIVI2144I VEMLVIB354I 100 % 210/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
NKMISA5144J VEMLIRB454J 100 % 211/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
NKMISA2112A VEMLSAB344P 100 % 212/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB FELTÉTELEKHEZ KÖTÖTT ELFOGADÁS
NKIKAK5112G VEMLVIB412G 100 % 213/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
BMETE90AX00 (BME-VIK) VEMKMA1114B 100 % 214/2009 (IX.4.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
BMETE90AX00 (BME-VIK) VEMKMA1122B 100 % 215/2009 (IX.4.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
BMEGEMTAV01 (BME-VIK) VEMINA1112A 100 % 216/2009 (IX.4.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKMAB122M VEMKMA1122B 100 % 217/2009 (IX.4.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKMAB112M VEMKMA1114B 100 % 218/2009 (IX.4.) sz. MIK-TKB FELTÉTELEKHEZ KÖTÖTT ELFOGADÁS
BMEGT30A001 (BME-VIK) VEMKGA1114A 100 % 219/2009 (IX.4.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKMAB212M VEMKMA1214B 100 % 220/2009 (IX.4.) sz. MIK-TKB FELTÉTELEKHEZ KÖTÖTT ELFOGADÁS
VEMKMAB222M VEMKMA1222B 100 % 221/2009 (IX.4.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
GAGFVO14K53
GAGFVO28S57
VEMKGA1114A 33 %
67 %
222/2009 (IX.4.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
NGB_MA001_1 (SZE-MTK) VEMKMAB112M 100 % 223/2009 (IX.4.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
NGB_MA001_1 (SZE-MTK) VEMKMAB122M 100 % 224/2009 (IX.4.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
IP-bAN1E (ELTE-IK) VEMKMAB112M 100 % 225/2009 (IX.4.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
IP-bAN1G (ELTE-IK) VEMKMAB122M 100 % 226/2009 (IX.4.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
IP-bLAE (ELTE-IK)
IP-bLAG (ELTE-IK)
VEMKMA1143V 100 % 227/2009 (IX.4.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
PBKFN2RUI11 (BGF-PSZFK) VEMKEU5312M 100 % 228/2009 (IX.4.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKGA2344S VEMKMAB212S 100 % 229/2009 (IX.4.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKGA1114M VEGTKGB115M 100 % 230/2009 (IX.4.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKTU3122P VEMKME4244P 100 % 231/2009 (IX.4.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKGA3243P
VEGTPTB112P
VEGTPTB112P 100 % 232/2009 (IX.4.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKGA1344M VEGTKG1344M 100 % 233/2009 (IX.4.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKGT2144S VEGTSCB245S 100 % 234/2009 (IX.4.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
IKP-LOGE (ELTE-IK) VEMIMA1344i 100 % 235/2009 (IX.4.) sz. MIK-TKB NEM ELFOGADOTT
IP-bBM1E (ELTE-IK) VEMKMA1243D 100 % 236/2009 (IX.4.) sz. MIK-TKB NEM ELFOGADOTT
VEMKEU5312F VEMKEU5312M 100 % 237/2009 (IX.4.) sz. MIK-TKB NEM ELFOGADOTT
VEMKMA1144G VEMKMAB222M 100 % 238/2009 (IX.4.) sz. MIK-TKB NEM ELFOGADOTT
VEMKMA1144G VEMKMAB122M 100 % 239/2009 (IX.4.) sz. MIK-TKB NEM ELFOGADOTT
VEMKVE2244V VEGTMEB144M 100 % 240/2009 (IX.4.) sz. MIK-TKB NEM ELFOGADOTT
NSTVP1SANK (BMF-NIK)
NAIAE1SANK (BMF-NIK)
VEMISA1144A 67 % 33 % 241/2009 (IX.4.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
NSTPC1SANK (BMF-NIK)
NSTPC2SANK (BMF-NIK)
VEMKSA2144b 50 % 50 % 242/2009 (IX.4.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
NSTHD1SANK (BMF-NIK)
NSTPP1SANK (BMF-NIK)
VEMISA2254b 50 % 50 % 243/2009 (IX.4.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKSA2144B
VEMISA1144A
VEMIVI2114B 50 %
50 %
244/2009 (IX.4..) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKSA2144B
VEMISA1144A
VEMIVI2133B 50 %
50 %
245/2009 (IX.4.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMISA2254B
VEMISA1144A
VEMIVI2214B 50 %
50 %
246/2009 (IX.4.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMISA2254B
VEMISA1144A
VEMIVI2233B 50 %
50 %
247/2009 (IX.4.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEGTMEB144M VEMKVE3312A 100 % 248/2010 (I. 28.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMISA5312J VEMKVI1212J 100 % 249/2010 (I. 28.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKMAB212M NKMKMAB212M 100 % 250/2010 (I. 28.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKMAB222M NKMKMAB222M 100 % 251/2010 (I. 28.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMIMA4152P NKMIMA4152P 100 % 252/2010 (I. 28.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMISA3244D NKMISA3244D 100 % 253/2010 (I. 28.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMIVI2144E NKMIVI2144E 100 % 254/2010 (I. 28.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMISA3144A NKMISA3144A 100 % 255/2010 (I. 28.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKSA3114S NKMKSA3114S 100 % 256/2010 (I. 28.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKMA1344B NKMKMA1344B 100 % 257/2010 (I. 28.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMIVI2212M NKMKVI3244M 100 % 258/2010 (I. 28.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMIVI2112E NKMIVI2112E 100 % 259/2010 (I. 28.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMIVI2254I NKMIVI2254I 100 % 260/2010 (I. 28.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKKN3214A NKMKKN3214A 100 % 261/2010 (I. 28.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMISA3312A NKMISA3312A 100 % 262/2010 (I. 28.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMISA3242M NKMISA3242M 100 % 263/2010 (I. 28.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMIIR3356B NKMIIR3356B 100 % 264/2010 (I. 28.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMISA2254B VEMLSAB354P 100 % 265/2010 (I. 28.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMISA2354K VEMLSAB345K 100 % 266/2010 (I. 28.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMISA3136P VEMLSAB336P 100 % 267/2010 (I. 28.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMIIR3354H VEMLIRB354H 100 % 268/2010 (I. 28.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMISA3344R VEMLSAB344R 100 % 269/2010 (I. 28.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMIIR5312Ü VEMLVI5112E 100 % 270/2010 (I. 28.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMISA3354V VEMLSAB354V 100 % 271/2010 (I. 28.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMIVI3132A VEMLVIB332A 100 % 272/2010 (I. 28.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMISA5334L VEMLSA5334L 100 % 273/2010 (I. 28.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMIKN5374S VEMLKN5374S 100 % 274/2010 (I. 28.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
KHTVT11TNB
KHTVT21TNB (BMF-KVK)
VEMLVIB154E 100 % 275/2010 (II. 12.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
KMEDT11TNB (BMF-KVK) VEMLVIB112D 100 % 276/2010 (II. 12.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
NKMISA1212E VEMLSAB412M 100 % 277/2010 (II. 12.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKMAB112M VEMIMAB114m 100 % 278/2010 (VIII. 26.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKMA1114B VEMIMAB116b 100 % 279/2010 (VIII. 26.) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKMAB112m VEMIMAB116b 100 % 280/2010 (VIII.26.) sz. MIK-TKB FELTÉTELEKHEZ KÖTÖTT ELFOGADÁS
VEGTGAB144A
VEMKGA2143A
VEGTGAB244V 50 %
50 %
281/2010 (IX.17) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VETKCO5222G
VETKCO5322S
VEMIKNB554G 50 %
50 %
283/2010 (IX.17) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMLSA5312I VEMISA5312I 100 % 285/2010 (IX.17) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMLSAM235P VEMISAM235P 100 % 286/2010 (IX.17) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMLSAM254M VEMISAM254M 100 % 287/2010 (IX.17) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEGTKGB115M VEMKGA1114A 100 % 288/2010 (IX.17) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEGTGAB114M VEMKGA1114A 100 % 289/2010 (IX.17) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
IP-bLAG VEMKMA1143V 100 % 290/2010 (IX.17) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
BMEVIEEA101 VEMKSA2144B 100 % 291/2010 (IX.17) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
Fizika VE-2000 Előtti VEMLFIB114A 100 % 292/2010 (IX.17) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
KJBNKT001B
KJBNKT007B Kodolányi János Főiskola
VEMLGAB114V 50 %
50 %
293/2010 (IX.17) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
B600 VEMLGAB114V 100 % 294/2010 (IX.17) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
Közgazdaságtan VE-2000 Előtti VEMLGAB114V 100 % 295/2010 (IX.17) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
KB_LA2004K1
KB_LA2011K2 Nyugat-Magyarországi Egyetem
VEMLGAB114V 50 %
50 %
296/2010 (IX.17) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
NKMISA1212E VEMLSAB412M 100 % 297/2010 (IX.17) sz. MIK-TKB FELTÉTELEKHEZ KÖTÖTT ELFOGADÁS
VEMKIR3144S
VEMKIR3232A
VEMLIRB354H 67 %
33 %
298/2010 (IX.17) sz. MIK-TKB FELTÉTELEKHEZ KÖTÖTT ELFOGADÁS
VEMIIR5354I VEMLIRB354I 100 % 299/2010 (IX.17) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKKN5114P VEMLKNB444P 100 % 300/2010 (IX.17) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
Algebra és diszkrét matematika - VE-2000 Előtti VEMLMA1143V 100 % 301/2010 (IX.17) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
mt110alg01
mt226alg01
Mmtn1al3
mmtn1al4 ELTE
VEMLMA1143V 25 %
25 %
25 %
25 %
302/2010 (IX.17) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
KJBNMA001B ELTE VEMLMA1144S 100 % 303/2010 (IX.17) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
Matematikai analízis VE-2000 Előtti VEMLMA1144S 100 % 304/2010 (IX.17) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
NGB_MA001_1 SZIE VEMLMA1144S 100 % 305/2010 (IX.17) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
mt100ana03
mt227ana01 ELTE
VEMLMA1144S 50 %
50 %
306/2010 (IX.17) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
Matematikai analízis VE-2000 Előtti VEMLMA1344A 100 % 307/2010 (IX.17) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
Algebra és diszkrét matematika vE-2000 Előtti VEMLMA1143V 100 % 308/2010 (IX.17) sz. MIK-TKB FELTÉTELEKHEZ KÖTÖTT ELFOGADÁS
NKMISA1144A VEMLSAB114P 100 % 309/2010 (IX.17) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
Bevezetés az információs technológiákba VE-2000 Előtti VEMLSAB114P 100 % 310/2010 (IX.17) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
NKMKSA2144B VEMLSAB254P 100 % 311/2010 (IX.17) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
Bevezetés az információs technológiákba VE-2000 Előtti VEMLSAB254P 100 % 312/2010 (IX.17) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
Bevezetés az információs technológiákba lab.gyak. VE-2000 Előtti VEMLSAB354P 100 % 313/2010 (IX.17) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
Az európai művészet története VE-2000 Előtti VEMLSAB412M 100 % 314/2010 (IX.17) sz. MIK-TKB FELTÉTELEKHEZ KÖTÖTT ELFOGADÁS
VEMKSA5212U VEMLSAB452U 100 % 315/2010 (IX.17) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
A fizika kultúrtörténete VE-2000 Előtti VEMLSAB512F 100 % 316/2010 (IX.17) sz. MIK-TKB FELTÉTELEKHEZ KÖTÖTT ELFOGADÁS
A görög filozófia története VE-2000 Előtti VEMLTTB412F 100 % 317/2010 (IX.17) sz. MIK-TKB FELTÉTELEKHEZ KÖTÖTT ELFOGADÁS
VEMIVI5344I VEMLVI5344I 100 % 318/2010 (IX.17) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
Elektromos hálózatok VE-2000 Előtti VEMLVIB154E 100 % 320/2010 (IX.17) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
KMEDT21TNB BMF VEMLVIB212D 100 % 321/2010 (IX.17) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
B158 GDF VEMLVIB314I 100 % 322/2010 (IX.17) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
Bevezetés az irányítás technikába VE-2000 Előtti VEMLVIB354I 100 % 324/2010 (IX.17) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
Gondolkodó magyarok VE-2000 Előtti VEMLVIB412G 100 % 325/2010 (IX.17) sz. MIK-TKB FELTÉTELEKHEZ KÖTÖTT ELFOGADÁS
Valószínűségszámítás és statisztika VE-2000 Előtti VETLMA1244B 100 % 326/2010 (IX.17) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
Algebra és diszkrét matematika II. VE-2000 Előtti VETLMA1244V 100 % 327/2010 (IX.17) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMIMAB112M
VEMIMAB122M
VEMIMAB146M 50 %
50 %
328/2011 (IX.1) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMIMAB212M
VEMIMAB222M
VEMIMAB244M 50 %
50 %
329/2011 (IX.1) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMIMAB116B
VEMIMAB122M
VEMIMAB148M 75 %
25 %
330/2011 (IX.1) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMIMAB212M
VEMIMAB222M
VEMIMAB244M 50 %
50 %
331/2011 (IX.1) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKMA1114B
VEMKMA1122B
VEMIMAB148M 67 %
33 %
332/2011 (IX.1) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMKMA1214B
VEMKMA1222B
VEMIMAB246M 67 %
33 %
333/2011 (IX.1) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VEMIMAB114M
VEMIMAB122M
VEMIMAB146M 67 %
33 %
334/2011 (IX.1) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT
VETKMA1112S
VETKMA1122S
VEMIMAB146M 50 %
50 %
335/2011 (IX.1) sz. MIK-TKB ELFOGADOTT