Válasszon nyelvet

   +(36) 88 624 021 |    dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu |    8200 Veszprém, Egyetem utca 10. I. épület

Válasszon nyelvet

Tájékoztató a kreditelismerés folyamatáról a Műszaki Informatikai Kar hallgatói számára

Azok a hallgatók, akik a Pannon Egyetemen teljesítettek korábban krediteket, az alábbiak szerint járjanak el:

 1. Ha a teljesített és az elfogadtatni kívánt tantárgy kódja megegyezik, akkor a kreditelismeréshez a Neptun tanulmányi rendszerben KK_kódegyezés esetén (Kérelem kreditelismerésre) kérvényt kell leadni.
 2. Ha létezik megállapított tárgyekvivalencia az elfogadtatni kívánt és a teljesített tárgy(ak) között, akkor  a kreditelismeréshez a Neptun tanulmányi rendszerben KK_tárgyekvivalencia esetén (Kérelem kreditelismerésre) kérvényt kell leadni.
 3. Ha még nem létezik megállapított tárgyekvivalencia az elfogadtatni kívánt és a teljesített tárgy(ak) között, akkor először KEB vagy CSEB kérvényt kell leadni a Neptun tanulmányi rendszerben az ekvivalencia megállapítása céljából, az alábbiak szerint:
  • KEB (kérelem tárgyekvivalencia megállapítására) kérvény(eke)t abban az esetben kell leadniuk, ha a tárgyekvivalencia megállapítását ötnél kevesebb, a MIK által felügyelt tantárgy esetén kezdeményezik, vagy az érintett tantárgyat nem a MIK felügyeli. A tárgyekvivalencia megállapítása után a kreditelismerés KK_tárgyekvivalencia esetén (Kérelem kreditelismerésre) kérvény leadásával intézhető.
  • CSEB (kérelem csoportos tárgyekvivalencia megállapítására) kérvényt abban az esetben kell leadniuk, ha a tárgyekvivalencia megállapítását öt, vagy több, a MIK által felügyelt tantárgy esetén kezdeményezik. 
   A CSEB kérvény mellékleteként mindenképpen fel kell tölteniük a Kérelem csoportos tárgyelfogadásra űrlapot, amelyen fel kell sorolniuk az elismertetni kívánt, teljesített tárgyak adatait.
   CSEB kérvény beadása után nincs szükség KK kérvények leadására. A tárgyekvivalencia megállapítása után a kreditelismerés is megtörténik.

Azok a hallgatók, akik nem a Pannon Egyetemen teljesítettek korábban krediteket, az alábbiak szerint járjanak el:

 1. Ha létezik megállapított tárgyekvivalencia az elfogadtatni kívánt és a teljesített tárgy(ak) között, akkor  a kreditelismeréshez a Neptun tanulmányi rendszerben KK_tárgyekvivalencia esetén (Kérelem kreditelismerésre) kérvényt kell leadni.
 2. Ha még nem létezik megállapított tárgyekvivalencia az elfogadtatni kívánt és a teljesített tárgy(ak) között, akkor először KEK vagy CSEK kérvényt kell leadni a Neptun tanulmányi rendszerben az ekvivalencia megállapítása céljából, az alábbiak szerint:
  • KEK (kérelem tárgyekvivalencia megállapítására) kérvény(eke)t abban az esetben kell leadniuk, ha a tárgyekvivalencia megállapítását ötnél kevesebb, a MIK által felügyelt tantárgy esetén kezdeményezik, vagy az érintett tantárgyat nem a MIK felügyeli. A tárgyekvivalencia megállapítása után a kreditelismerés KK_tárgyekvivalencia esetén (Kérelem kreditelismerésre) kérvény leadásával intézhető.
  • CSEK (kérelem csoportos tárgyekvivalencia megállapítására) kérvényt abban az esetben kell leadniuk, ha a tárgyekvivalencia megállapítását öt, vagy több, a MIK által felügyelt tantárgy esetén kezdeményezik. 
   A CSEK kérvény mellékleteként mindenképpen fel kell tölteniük a Kérelem csoportos tárgyelfogadásra űrlapot, amelyen fel kell sorolniuk az elismertetni kívánt, teljesített tárgyak adatait.
   CSEK kérvény beadása után nincs szükség KK kérvények leadására. A tárgyekvivalencia megállapítása után a kreditelismerés is megtörténik.

Ekvivalencia táblázat a 2017-2023. időszakban teljesített régi kódú tantárgyak és az új kódú tantárgyak között:

Tájékoztató a különbözeti vizsgákról

Tájékoztató a Műszaki Informatikai Kar hallgatói számára az angol nyelvi képzésre vonatkozóan

Alapszakos és FOKSz-os tanterveink a képzések során megvalósuló szaknyelvi képzés leírását is tartalmazzák. 

Alapszakos hallgatóink a szaknyelvi képzést támogató általános nyelvi képzés keretében négy féléven keresztül vehetnek fel angol nyelvi kurzusokat térítésmentesen, szabadon választható tárgyakként:

 • Angol nyelv. I. MKLE1120A (0+4+0 F 4 kredit)
 • Angol nyelv II. MKLE1220A (0+4+0 F 4 kredit)
 • Angol nyelv III. MKLE2120A (0+4+0 F 4 kredit)
 • Angol nyelv IV. MKLE2220A (0+4+0 F  4 kredit)

Az angol nyelvi kurzusokon a hallgatók nyelvi szintfelmérő megírása után különböző szintű nyelvi csoportokba kerülnek:

 • általános angol nyelv (A2-B1 szint)
 • általános angol nyelv (B1-B1+ szint)
 • nyelvvizsgára felkészítő angol (B2 szint)
 • nyelvvizsgára felkészítő angol (C1 szint)

Az angol nyelvi kurzusok felvételét kifejezetten ajánljuk azoknak a hallgatóknak, akik nem rendelkeznek középszintű nyelvvizsgával, illetve annak megfelelő nyelvtudással angol nyelvből.

Levelező munkarendben az angol nyelvi kurzusok hétközben, késő délutáni időpontokban, online formában kerülnek megtartásra.

A szabadon választható tárgyként felvehető angol nyelvi kurzusok nem ismertethetőek el nyelvvizsgával.

Az angol nyelvi kurzusokkal kapcsolatosan további információ Konrád Naomi tanárnőtől kérhető a konrad.naomi@htk.uni-pannon.hu e-mail címen.

Az informatikus alapszakos tantervekben szereplő angol nyelvi kollokviumvizsga és a valamennyi alapszakos tantervben szereplő angol nyelvi záróvizsga tantárgyak teljesítése kötelező, de elismertethető legalább középfokú (B2) komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű angol nyelvvizsga teljesítésével. A tantárgyak KK_tárgyekvivalencia esetén (Kérelem kreditelismerésre) kérvény leadásával ismertethetők el.

FOKSz-os hallgatóink a szaknyelvi képzést támogató általános nyelvi képzés keretében az első félévben az Angol nyelv VEMILE123AN (0+2+0 F 3 kredit) kötelező tárgyat teljesítik.

Ennek keretében a hallgatók nyelvi szintfelmérő megírása után különböző szintű nyelvi csoportokba kerülnek:

 • általános angol nyelv (A2-B1 szint)
 • általános angol nyelv (B1-B1+ szint)
 • nyelvvizsgára felkészítő angol (B2 szint)
 • nyelvvizsgára felkészítő angol (C1 szint)

Az Angol nyelv VEMILE123AN tárgy teljesítése kötelező, de elismertethető legalább középfokú (B2) komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű angol nyelvvizsga
teljesítésével. A tantárgy KK_tárgyekvivalencia esetén (Kérelem kreditelismerésre) kérvény leadásával ismertethető el.

Ekvivalencia határozat az angol nyelvi tárgyak elfogadására vonatkozóan: