Válasszon nyelvet

   +(36) 88 624 021 |    dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu |    8200 Veszprém, Egyetem utca 10. I. épület

Válasszon nyelvet

Ezen az oldalon kaphat tájékoztatást a projekt labor, önálló laborgyakorlat, valamint a szakdolgozat és diplomamunka készítésével kapcsolatos tantárgyak tárgyfelvételéről. A szakdolgozat és diplomadolgozat teljesítésre vonatkozó feltételek a Dolgozatkészítés, záróvizsga menüpont alatt érhetőek el.

A projekt labor, önálló laborgyakorlat, valamint a szakdolgozat és diplomamunka készítésével kapcsolatos tantárgyak tárgyfelvételének eljárásrendje:

1. A Projekt labor, Önálló laborgyakorlat, valamint a Szakdolgozat és Diplomamunka készítésével kapcsolatos tantárgyak aláírás feltételeit és követelményrendszerét a Neptunban tesszük közzé. Amennyiben a követelményrendszer írásbeli beszámoló elkészítését tartalmazza, azt a Moodle rendszerbe kell feltölteni.

2. A Projekt labor tárgynál az alábbi honlapok információi az irányadóak: 

  • Projekt alapú szoftverfejlesztés (PI MSc) - oktatas.mik.uni-pannon.hu / Műszaki Informatikai Kar Egyéb kurzusai / Projekt alapú szoftverfejlesztés (VEMISAM233P)

3. Tervezési és fejlesztési projektfeladat I. és II. tárgyakat a hallgatók szakmai gyakorlatukhoz kötődően teljesítik. A tantárgyak követelményrendszere a Neptun tanulmányi rendszerben érhető el. 

Az ÜI BProf szak szakmai gyakorlatának követelményei ide kattintva olvasható.

4. A Mérnöki tervezés, Tervezés I. és Diplomalabor és Záródolgozat labor tárgyak felvételéhez a hallgatóknak szak-, záró-, illetve diplomadolgozat témát kell választaniuk.

A témák meghirdetése az új MIK témahirdető szoftveren történik.

A MIK témahirdető szoftver elérhetősége:

A kapcsolódó tájékoztató veszprémi hallgatók számára ide kattintva olvasható.

A kapcsolódó tájékoztató nagykanizsai hallgatók számára ide kattintva olvasható.

A Felhasználói kézikönyv ide kattintva érhető el.

Határidők:
A témák az új témahirdető felületen kerülnek meghirdetésre, amely a hallgatók számára 2023. június 5-től lesz elérhető.
A témajelentkezés, oktatóval történő egyeztetés és a hallgatói adatok rögzítésének határideje: 2023. június 31.

A szak-, záró-, vagy diplomadolgozat készítés két féléves folyamatát azok a hallgatók kezdhetik meg a 2023/24/1-es félévben, akik a egyeztetett szak-, záró- vagy diplomadolgozati témával rendelkeznek, és adataik a választott témához rögzítésre kerültek a MIK Témahirdető szoftverben.

 

5. A Szakdolgozat, Tervezés II. és Diplomamunka tárgyak esetében a hallgatóknak a regisztrációs hét végéig kell jeleznie a témavezetőjénél, hogy a korábban választott témát folytatni kívánja az adott félévben.

Segédlet szakdolgozati és diplomadolgozati témákra történő jelentkezéshez a hallgatói webes felületen