Válasszon nyelvet

   +(36) 88 624 021 |    dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu |    8200 Veszprém, Egyetem utca 10. I. épület

Válasszon nyelvet

A Műszaki Informatikai Kar és a veszprémi informatikai képzés története

Mérés és automatizálás szak (Dr. Vass József szakvezető) az Automatizálási Oktatási Csoport szervezésében

1988

Dr. Roska Tamás vezetésével elindul az informatikus szak tantervének kidolgozása és a személyi és tárgyi feltételek megteremtése

1989

Villamosmérnöki főiskolai szak és az okleveles mérnök informatikus képzés

1991

Műszaki Informatika és Automatizálás Tanszék (vezetői 1991-1993: Dr. Vass József, 1993-1994: Dr. Veress Gábor)

1991

Műszaki Informatika és Villamosmérnöki Intézet

Automatizálás Tanszék - Dr. Vass József
Információs rendszerek Tanszék - Dr. Veress Gábor
Képfeldolgozás és Neuroszámítógépek Tanszék - Dr. Schanda János
Számítástudomány Alkalmazása Tanszék - Dr. Friedler Ferenc
1995

Műszaki informatikai alkalmazások PhD program indítása. A professzori gárda:

Dr. Kozmann György - egészségügyi informatika
Dr. Tarnay Katalin - távközlési rendszerek
Dr. Szolgay Péter - celluláris neurális hálózatok
Dr. Szirányi Tamás - képfeldolgozás
Dr. Hangos Katalin - irányításelmélet
Dr. Friedler Ferenc - matematikai modellezés, optimalizálás
Dr. Schanda János - fény- és színtan Dr. Veress Gábor – méréselmélet
1996

Informatikai Tudományok Doktori Iskola megalakulása

2000

Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskola alapítása középiskolás tanulóknak

2001

Műszaki Informatikai és Villamosmérnöki Önálló Intézet (vezetője Dr. Friedler Ferenc igazgató)

2001

Műszaki informatika főiskolai képzés Nagykanizsán

2002

8 professzori kutató laboratórium alapítása

2002

Műszaki informatikai mérnökasszisztens képzés Székesfehérváron

2003

Műszaki Informatikai Kar alapítása

2003

Áttérés megkezdése a bolognai képzési struktúrára (mérnök informatikus BSc szak)

2003

Műszaki Kémiai Kutató Intézet csatlakozása a Karhoz

2004

Nanotechnológia Tanszék alapítása

2004

Gazdaságinformatikus BSc szak és a villamosmérnök BSc szak indítása

2005

Az Interdiszciplináris Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola alapítása

2006

A Matematikai és Számítástechnikai Tanszék csatlakozása a Karhoz

2006

Programtervező informatikus BSc szakon képzés elindulása

2006

Informatikatanár képzés indulása (közösen a Tanárképző Karral)

2006

Mérnök informatikus MSc szak szakindítási engedély

2006

Mérnök informatikus BSc képzés indulása Nagykanizsán

2007

Olajipari ellátási lánc optimalizálás szakirányú képzés indulása a MOL NyRT-vel közösen

2007

A Molekuláris- és Nanotechnológiák Doktori Iskola néven működik tovább az Interdiszciplináris Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola

2007

Mérnök informatikus MSc szak indulása

2008

Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék megalakulása (a korábbi Automatizálás Tanszék, Információs Rendszerek Tanszék és Képfeldolgozás és Neuroszámítógépek Tanszékek összeolvadásával), a Számítástudomány Alkalmazása Tanszék Rendszer- és Számítástudomány Tanszékre módosul, a Matematikai és Számítástechnikai Tanszék neve Matematika Tanszékre változik

2009

Logisztikai mérnök MSc szak indulása Nagykanizsán

2011

Hálózat és Infrastruktúra Csoport megalakulása

2013

Duális képzési forma bevezetése

2015

Mérnökinformatikus FOKSz indulása Nagykanizsán

2015

Alkalmazott Informatikai Tanszék megalapítása Nagykanizsán

2016

A Műszaki Kémiai Kutatóintézet kiválik a Kar szervezeti struktúrájából, és Bio-nanotechnológiai és Műszaki Kémiai Kutatóintézet néven, karoktól független szervezeti egységként, közvetlen rektori irányírás alatt folytatja tovább tevékenységét

2016

A Molekuláris- és Nanotechnológiák Doktori Iskola külön doktori iskolaként megszűnt, tevékenysége a Mérnöki Kar Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola keretén belül folytatódik

2016

Programtervező informatikus FOKSz indulása Veszprémben

2016

Üzemmérnök-informatikus BProf szak indítása nappali tagozaton Veszprémben, nappali és levelező tagozaton Nagykanizsán

2018

Programtervező informatikus MSc szakon képzés elindulása

2020

Zalaegerszegi képzési hely csatlakozása a Karhoz, gazdaságinformatikus FOKSz indulása Zalaegerszegen, Informatikai Rendszerek és Alkalmazásai Tanszék megalakulása

2021

Adattudomány MSc szak indulása Veszprémben

2023