Válasszon nyelvet

   +(36) 88 624 021 |    dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu |    8200 Veszprém, Egyetem utca 10. I. épület

Válasszon nyelvet

Szakmai gyakorlat menete

A szakmai gyakorlat ügyintézője: Sikné Czank Nóra
Telefonszáma: 06 88 624 332
E-mail címe: szakmaigyakorlat@mik.uni-pannon.hu

1. Kapcsolatfelvétel a Gyakorlóhellyel a tervezett kezdés előtt 2 hónappal

A hallgató felveszi a kapcsolatot a választott Gyakorlóhellyel és egyeztet a szakmai gyakorlat részleteiről.

2. Jelentkezési lap kitöltése

3. Kapcsolatfelvétel az Egyetemmel

A Gyakorlóhely felveszi a kapcsolatot az Egyetemmel a szakmaigyakorlat@mik.uni-pannon.hu e-mail címen keresztül az Együttműködési megállapodás megkötése ügyében. (Minden esetben kötelező!)

4. GYAKJEL kérvény benyújtása gyakorlat megkezdése előtt legalább 10 munkanappal

A hallgató benyújtja Neptunon keresztül a GYAKJEL kérvényt (Ügyintézés / Kérvények).
A kérelemhez csatolnia kell a mindenki által kitöltött, aláírt és lepecsételt jelentkezési lapot szkennelt formában.
Üzemmérnök-informatikus szakos hallgatók esetén a Projektfeladat lap csatolása is szükséges.

5. Beadott kérvény lehetséges státuszai

Formai hiba/hiányosság: Javítás érdekében visszaküldésre kerül indoklással.
Elutasítva: Szakfelelősi elutasítás esetén. Ebben az esetben javasolt egyeztetni a szakfelelőssel.
Elfogadva: Szakfelelősi jóváhagyás esetén.

6. GYAKJEL kérvény elfogadása

A GYAKJEL kérvény elfogadásra kerül. A gyakorlat csak az elfogadott jelentkezés után kezdhető meg!

Zajlik a szakmai gyakorlat...

7. Beszámoló kitöltése

A hallgató kitölti a Gyakorlóhellyel közösen a gyakorlat végeztével a „Beszámoló a szakmai gyakorlatról” űrlapot.

8. GYAKBESZ kérvény benyújtása gyakorlat befejezését követően 10 munkanapon belül

A hallgató benyújtja a Neptunon keresztül a GYAKBESZ kérvényt (Ügyintézés / Kérvények).
A kérelemhez csatolnia kell a mindenki által kitöltött, aláírt és lepecsételt beszámoló lapot szkennelt formában.

9. Beadott kérvény lehetséges státuszai

Formai hiba/hiányosság: Javítás végett visszaküldésre kerül indoklással.
Elutasítva: Szakfelelősi elutasítás esetén. Ebben az esetben javasolt egyeztetni a szakfelelőssel.
Elfogadva: Szakfelelősi jóváhagyás esetén.

10. Szakmai gyakorlat rögzítése

A Dékáni Titkárság munkatársa rögzíti a szakmai gyakorlat teljesítését a Neptunban.

További fontos tudnivalók

 • A hallgató nem túlórázhat, minden munkanapon 8 órát dolgozhat maximálisan.

 • Az ünnepnapok, munkaszüneti napok és a szabadság nem számít bele a szakmai gyakorlat időtartamába.

 • A főállásban dolgozó hallgatókra is a fenti szabályok vonatkoznak.

 • Az Egyetem nyilvántartást vezet azokról a szervezetekről / intézményekről, akikkel már korábban kötött Együttműködési megállapodást, mely a szakgyak.mik.uni-pannon.hu oldalon található meg.

 • A szakmai gyakorlat státusza akkor teljesített, ha bekerül a Neptun rendszerbe. A Tanulmányok / Szakmai gyakorlat menüpontban lehet ellenőrizni.

 • A szakmai gyakorlat utólagos elfogadtatására nincs lehetőség!

 • A szakmai gyakorlat passzív félév során NEM teljesíthető!

 • A gyakorlat során csak olyan tevékenység végezhető, melyről a szakmai tartalom megítéléséhez szükséges mélységű, írásbeli és szóbeli beszámolás nem sérti a vállalat üzleti titkait. A beszámolón nem lehet üzleti titokra hivatkozni!

A szakmai gyakorlat időtartama és feltételei:

 • Felsőoktatási szakképzéseken - összefüggő 1 félév (560 munkaóra) 

  • Modelltanterv szerint a szakmai gyakorlatot a 4. félévben kell teljesíteni.

  • A szakmai gyakorlat megkezdéséhez legalább 70 kredit teljesítésére van szükség a modelltanterv kötelező tárgyaiból, továbbá a Szakmai gyakorlat (VP: MISAF30XP, NK: MISAF30XM, ZE: MIINF22XG) tárgy felvétele is szükséges.

  • Teljesítést követően a szakmai gyakorlatról külön írásbeli beszámolót kell készíteni (10 oldal terjedelemben). Ezen  felül a 14. szorgalmi héten szóbeli beszámolót, prezentációt kell tartani.

  • A szakmai gyakorlat megkezdéséről szóló vállalati igazolás (szakmai gyakorlat jelentkezési lap, GYAKJEL kérvény) Neptunba történő feltöltési határideje: 2024. január 29. hétfő

  • A szakmai gyakorlatot a hallgatóknak legkésőbb 2024. február 5-én meg kell kezdeniük és 2024. május 16-ig be kell fejezniük.

  • A szóbeli beszámoló időpontja: 2024. május 16. péntek.

  • A szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló vállalati igazolás (szakmai gyakorlat beszámoló űrlap, GYAKBESZ kérvény) Neptunba történő beadási határideje: 2024. május 20. hétfő.

 • Üzemmérnök-informatikus szakon - legalább 500 munkaóra

  • A szakmai gyakorlat teljesítésével párhuzamosan a Tervezési és fejlesztési projektfeladat I-II. tárgyakat is fel kell vennie a hallgatónak.

  • A Tervezési és fejlesztési projektfeladat I. tantárgy 90 kredit teljesítése után vehető fel.

  • A hallgatóknak a Tervezési és fejlesztési projektfeladat I-II. tárgyak követelményrendszerét is teljesíteni kell.

  • A Tervezési és fejlesztési projektfeladat I-II. tárgyak két egymás utáni félévben, vagy egy féléven belül is felvehetőek.

  • További információ az alábbi linken.
 • Informatikus  alapszakokon - legalább 8 hét (320 munkaóra)

  • A szakmai gyakorlat legkorábban 3 lezárt aktív félév után, továbbá legalább 75 kredit értékű kötelező vagy kötelezően választható tárgy teljesítése után kezdhető meg. 

 • Villamosmérnöki  alapszakon - legalább 6 hét (240 munkaóra)

  • A szakmai gyakorlat legkorábban 3 lezárt aktív félév után, továbbá legalább 75 kredit értékű kötelező vagy kötelezően választható tárgy teljesítése után kezdhető meg. 
 • Mesterszakokon - legalább 6 hét (240 munkaóra)

  • A szakmai gyakorlat bármikor teljesíthető.

Szükséges nyomtatványok a Szakmai gyakorlat teljesítéséhez

A nyomtatványokat csak és kizárólag elektronikusan lehet kitölteni! Kérjük, ügyeljetek a nyomtatványok pontos/hiánytalan kitöltésére az abban leírtak szerint!

Az Egyetem nyilvántartás vezet azokról a szervezetekről/intézményekről, akikkel az Egyetem már korábban kötött Együttműködési megállapodást. Az intézmények/szervezetek NAPRAKÉSZ listája az alábbi linken található meg.

További kérdés esetén kérjük, írj a szakmaigyakorlat@mik.uni-pannon.hu e-mail címre.