Válasszon nyelvet

   +(36) 88 624 021 |    dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu |    8200 Veszprém, Egyetem utca 10. I. épület

Válasszon nyelvet

ERASMUS

CEEPUS

ÁLLAMKÖZI ÖSZTÖNDíJAK

 

AKTUÁLIS ERASMUS+ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK HALLGATÓK SZÁMÁRA

1. Tanulmányi mobilitás

Kiírásra került a 2023/24-es tavaszi félév Erasmus+ tanulmányi mobilitási pályázata.

Jelentkezési határidő: 2023. október 2.

A Pannon Egyetem pályázatot hirdet az Európai Unió Erasmus+ programjának keretén belül külföldi részképzés teljesítésére. Jelen pályázati időszakban a részképzés legkorábban a 2022/2023-as tavaszi félévében kezdhető el. Az Erasmus+ program keretében tanulmányi szintenként, tehát alap, mester és doktori képzésen 12 hónap áll a hallgatók rendelkezésére külföldi részképzés és szakmai gyakorlat céljából:

 • 3-12 hónapos tanulmányi célú és/vagy
 • 2-12 hónapos szakmai gyakorlati célú mobilitás időszakokban.

 Kiegészítő támogatásra pályázhatnak:

 • fogyatékkal élő és tartósan beteg hallgatók
 • szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók

A pályázati űrlapok az alábbi linken találhatók.

Ha kérdésetek van, vagy bővebb információt szeretnétek, forduljatok bizalommal Adorján Koloshoz (+36 88 624-753 vagy erasmus@almos.uni-pannon.hu), az egyetem Erasmus koordinátorához.

Facebook: https://www.facebook.com/pannonemi/

Instagram: @pannon.erasmus

2. Szakmai gyakorlati mobilitás

A tervezett kiutazás kezdőnapja előtt legalább két hónappal szükséges beadni a pályázatot, a pályázás folyamatos. Ezen a linken minden információ megtalálható a mobilitásról. 

3. Rövidtávú Erasmus

Pályázati felhívás Erasmus+ rövid távú mobilitásra - csak doktorandusz hallgatók részére elérhető!

A jelentkezés folyamatos, a pályázat beadása és a kiutazás kezdőnapja között legalább 1 hónap teljen el!

Pályázati űrlapok az alábbi hivatkozáson találhatók.

A pályázattal lehetőség nyílik a doktori képzést végző hallgatóknak 5-30 napos mobilitási tevékenységre, amelynek segítségével könnyen bekapcsolódhatnak a tudományos, nemzetközi közéletbe, külföldi kutatásokat végezhetnek, nyári egyetemen, konferencián vagy szakmai versenyeken vehetnek részt. Részletek a fenti pályázati kiírásban.

A jelentkezés menetéről a pályázati kiírásban olvashat.

A MIK hallgatói az alábbi helyek közül választhatnak:

Anglia
Staffordshire University
Information and Communication Technologies
Ausztria
Graz University of Technology/ Technische Universität Graz
Computing (Information and Communication Technologies)
Ausztria
Johannes Kepler Universität Linz (JKU)
Information and Communication
Azori-szigetek
University of Azores
Information and Communication Technologies
Finnország
Helsinki Metropolia University of Applied Sciences, Field of Technology
Information and Communication Technologies
Finnország
Lapland University of Applied Sciences
Information Technologies
Franciaország
University of Rennes 1 IUT de Lannion
Information and Communication Technologies
Franciaország
Université de Toulouse
Information and Communication Technologies
Lengyelország
Politechnika Czestochowska
Mathematics and statistics, Information and Communication Technologies
Lengyelország
AGH- University of Science and Technology
Information and Communication Technologies, Electricity and energy, Electronics and automation
Norvégia
Molde University - Specialized University in Logistics
Information and Communication Technologies (ICTs), interdisciplinary programmes
Olaszország
Sapienza- Universitá di Roma
Computing (Information and Communication Technologies)
Portugália
Universidade da Madeira
Information and Communication Technologies
Románia
Sapientia Hungarian University of Transylvania
Information and Communication Technologies
Szlovénia
University of Maribor
Information and Communication Technologies
Spanyolország
Universidad de Sevilla
Information and Communication Technologies
Törökország
Istanbul Arel University
Information and Communication Technologies

 

CEEPUS ösztöndíj

Jelentkezési határidő 2023. november 30.  (Magyarországra irányuló utaknál: 2023. december 31. - de lehetőleg legalább két hónappal a kiutazás megkezdése előtt) A pályázatokat kizárólag online kell feltölteni a www.ceepus.info központi pályázati felületen.

A CEEPUS hálózat felsőoktatási intézmények olyan nemzetközi partnerségét jelenti, melyben nem a teljes intézmények vesznek részt, hanem kisebb egységek, kari vagy akár tanszéki szinten. A karok/tanszékek nemzetközi együttműködésben hoznak létre egy bizonyos tudományterületre fókuszálva.  Hallgatóként egyéni mobilitási pályázat benyújtása kétféleképpen lehetséges:

 1. Hálózati együttműködések keretén belüli mobilitások: Amennyiben a küldő intézményben működik olyan CEEPUS hálózat, amelynek témája a pályázó számára releváns, hálózati mobilitási pályázat nyújtható be.
 2. Hálózaton kívüli, freemover mobilitások: Ha a hallgató a saját intézményében nem talál megfelelő CEEPUS hálózatot, akkor Freemoverként van lehetősége bekapcsolódni a programba, amennyiben a hálózatok nem használták fel a rendelkezésükre álló kereteiket. Freemover pályázat beadására így a tavaszi szemeszterre van lehetőség.

A mobilitás típusai

 • Féléváthallgatás (Student mobility)
  Pályázhatnak: alap-, mesterképzéses és PhD hallgatók
  Időtartam: 1 szemeszter vagy trimeszter, 3 -5 hónap
  Tevékenység: tanulmányi célú mobilitás
 • Rövid távú hallgatói mobilitás (Short Term Student mobility)
  Pályázhatnak: diplomamunkán dolgozó alap- és mesterképzéses hallgatók és PhD hallgatók
  Időtartam: 1-2 hónap
  Tevékenység: kötelezően szakdolgozathoz vagy disszertációhoz való kutatás, konzultáció, labormunka.
 • Csoportos hallgatói szakmai kirándulás (Short Term Excursion)
  Pályázhatnak: alap-, mesterképzéses és PhD hallgatók
  Időtartam: minimum 2-3 nap
  Kizárólag hálózaton belül nyújtható be pályázat.

részletek itt: https://ceepus.hu/ceepus-hallgatok-mobilitasa

    
A hallgatói mobilitási pályázatok beadásának határideje

 • hálózati mobilitás az őszi szemeszterre: június 15.
 • hálózati mobilitás a tavaszi szemeszterre: október 31.
 • freemoverként a tavaszi szemeszterre: november 30.

Az ösztöndíj mértéke
Az ösztöndíjat a nyertes pályázó a fogadó országtól kapja, ennek mértéke országonként eltérő. Az aktuális összegekről bővebben a Központi CEEPUS Iroda honlapján (www.ceepus.info) tájékozódhat, az egyes nemzeti CEEPUS irodák linkjeire kattintva.

A Pannon Egyetem aktív hálózatai

BG-1103-08-2324
Modelling, Simulation and Computer-aided Design in Engineering and Management
Dr. Ákos Dávid
HU-0028-17-2324
Active Methods in Teaching and Learning Mathematics and Informatics
Prof Ferenc Hartung, Orsolya Ujvári

Részletes tájékoztató és a pályázati felület az alábbi linken található:

https://ceepus.hu/irany-kozep-europa-ceepus-freemover-hallgatoi-es-oktatoi-osztondijak-20232024-tavaszi-felev

Kimenő mobilitások

Kimenő helyeik meghirdetéséhez segítségül vehetik a pályázati felhívásmintát és a pályázati feltételeket összefoglaló dokumentumot, melyek honlapunkról letölthetők (Támogatott pályázóknak >> Dokumentumok >> Intézményi pályáztatás doboz).

További információk és gyakorlati tudnivalók az egyéni pályázatokról:

 

ÁLLAMKÖZI ÖSZTÖNDíJAK

 Oktatói és kutatói tanulmányutak


Magyarországnak a világ számos országával van kormányközi vagy tárcaközi oktatási, tudományos és kulturális együttműködési munkaterve. A kétoldalú megállapodásokban rögzített együttműködések többek között rövid és hosszú tanulmányutakon való részvételt tesznek lehetővé a pályázók számára.

A pályázatra jogosultak köre:


Egyetemi, főiskolai oktatók, kutatók, kutatóintézetek munkatársai, valamint a különféle művészeti ágak képviselői.  

Támogatható tevékenységek:


Rövid és hosszú időtartamú tanulmányutakon való részvétel.

A hosszú tanulmányutak az egyes országokkal kötött munkatervekben rögzített feltételeknek megfelelően minimum 1, maximum 12 hónap időtartamban tesznek lehetővé külföldön folytatható tanulmányokat, illetve adnak lehetőséget egyéni munkaprogram alapján megvalósítható kutatómunkára, anyaggyűjtésre, alkotómunkára.
A rövid időtartamú (5-29 napos) szakmai programok lehetőséget kívánnak nyújtani intézményközi együttműködést elősegítő látogatásokra, alkotói közösségek együttműködésére, személyes kapcsolatfelvételre, tapasztalatcserére, anyaggyűjtésre, könyvtári munkára, előadókörúton, konferencián, kongresszuson, szemináriumon, fesztiválokon és más oktatási, tudományos és kulturális rendezvényeken való részvételre.

 

Részképzések

A pályázásra jogosultak köre:


Egyetemi tanulmányokra – egy- vagy kétszemeszteres BA/BSc vagy MA/MSc részképzésre vagy részdoktori képzésre - csak az pályázhat, aki beiratkozott nappali munkarendű képzésben részt vevő hallgatója valamely magyarországi, államilag elismert felsőoktatási intézménynek (levelező- és esti képzésben részt vevő hallgatók nem pályázhatnak). Pályázni az adott képzési ciklusban csak egyszer (BA/BSc, MA/MSc képzés során 1-1 alkalommal) lehetséges. A pályázók végzettsége alatt a pályázás időpontjában megszerzett végzettség, illetve az akkor érvényes hallgatói státusz értendő.

Támogatható tevékenységek:

 • 5 vagy 10 hónapos külföldi egyetemi/főiskolai résztanulmányok folytatása.  Az ösztöndíj csak államilag elismert külföldi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok céljából vehető igénybe. 

 

Jelenleg nincs lehetőség erre az ösztöndíj típusra pályázni.