Válasszon nyelvet

   +(36) 88 624 021 |    dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu |    8200 Veszprém, Egyetem utca 10. I. épület

Válasszon nyelvet

Vezető: Dr. Dávid Ákos, adjunktus (e-mail: david.akos@uni-pannon.hu)

A 2013-ban megalakult Információbiztonsági Kutató-Fejlesztő Központ elsődleges célkitűzése, hogy az információvédelem, azon belül pedig a sérülékenység-vizsgálat, kriptográfia, valamint a napló- és digitális nyomelemzés területén végzett nemzetközi szintű kutatási, fejlesztési és oktatási tevékenységével hozzájáruljon a digitális adatok kiberfenyegetésekkel szembeni hatékonyabb védelméhez, az ebből adódó károk megelőzéséhez vagy minimalizálásához.

K+F tevékenység:

 • napló- és digitális nyomelemzés
 • kommunikációs protokollok sérülékenység-vizsgálata
 • firmware sérülékenységek vizsgálata

Kiemelt alkalmazási területek:

 • UAV/RPAS kommunikációs protokollok ill. vezérlőszoftverek sérülékenységeinek kutatása

Projektek:

 • A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megbízásából a K+F Központ információbiztonsági képzést szervezett a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) Nemzeti Biztonsági Felügyeletével együttműködésben, melynek során a résztvevők megismerték a komplex kormányzati informatikai rendszereket, valamint az információbiztonságot fenyegető veszélyeket és támadási módokat, valamint konkrét esettanulmányokon keresztül sajátították el azokat a módszereket, taktikákat és stratégiákat, amelyekkel hatékonyan és eredményesen ismerhetik fel, előzhetik meg és védhetik ki a rosszindulatú támadásokat. (2014)
 • A KINCSINFO Nonprofit Kft. megbízásából informatikai biztonsági szakértői támogatás nyújtása a Magyar ÁllamKincstár számára bevezetésre kerülő Kincstári Számlavezetési Rendszer projekt előkészítéséhez, illetve bevezetéséhez. (2014-2015)
 • A K+F Központ alapító tagja a HungaroControl Zrt. által 2015-ben életre hívott Léginavigációs kutatás-fejlesztési platformnak, amelynek célja a léginavigációs tevékenységgel szorosan összefüggő K+F és innovációhoz kapcsolódó területek feltárása, közös projektek koordinációja, az oktatók, hallgatók kutatómunkájának, nemzetközi kapcsolatépítésének támogatása, valamint európai uniós pályázati lehetőségek kiaknázása. (2015)
 • Információbiztonság és védelmi igazgatás címmel első ízben rendezett közös konferenciát a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kara. A létfontosságú rendszerek informatikusai, biztonsági tanácsadói és a rendvédelmi szervek képviselői számára szervezett kétnapos konferencián a védelmi igazgatás feladatrendszere mellett az információbiztonság aktuális kérdései, valamint a napjainkban jelentkező hálózati fenyegetettség módozatai is megtárgyalásra kerültek. (2017)

Legfontosabb partnerek:

 • Nemzeti Biztonsági Felügyelet (2013-2017 között)
 • Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
 • KINCSINFO Nonprofit Kft. (2014-2015)
 • HungaroConrol Zrt.
 • Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnoksága