Válasszon nyelvet

   +(36) 88 624 021 |    dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu |    8200 Veszprém, Egyetem utca 10. I. épület

Válasszon nyelvet

Tárgyfelelős: Dr. Czúni László egyetemi docens


A tárgy a következő tárgyak ismeretét tételezi fel, azokra épít:

 

Tematika

Az alábbi témakörökkel kapcsolatos ismereteket sajátítják el egyéni képzési tervüket és érdeklődésüket is figyelembe véve a hallgatók:

 

·         A gépi látás fogalma

·         Tanulási és neurális mechanizmusok a biológiai látásban

·         Globális és lokális képi jellemzők

·         Detektálás Haar Cascade-del

·         Gyakori osztályozási módszerek: logisztikus regresszió, döntési fák, SVM

·         DNN-ek és CNN-ek a felismerésben és szegmentálásban

·         Adat annotálás és augmentáció

·         Zero-shot learning és few-shot learning

·         Contrastive learning: ajánlott cikk

·         Advesarial attacks

·         Autoencoders

·         Figyelem mechanizmusok

·         Visual transformers

 

Az értékelés egy, a fenti témakörökhöz kapcsolódó egyéni projekt feladat kidolgozása alapján történik. 

 

Irodalom

·         Czúni-Tanács: Képi információ mérése, 2011

·         Kató-Czúni: Számítógépes látás, 2011

·         Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Deep Learning (Adaptive Computation and Machine Learning series), ISBN-13: 978-0262035613, The MIT Press

·         Himanshu Singh - Practical Machine Learning and Image Processing For Facial Recognition, Object Detection, and Pattern Recognition Using Python-Apress (2019)

·         Mohamed Elgendy - Deep Learning for Vision Systems (2020, Manning Publications)

·         Khosla, P., Teterwak, P., Wang, C., Sarna, A., Tian, Y., Isola, P., ... & Krishnan, D. (2020). Supervised contrastive learning. Advances in neural information processing systems, 33, 18661-18673.

·         Rádli, R., & Czúni, L. (2022). Improving the Efficiency of Autoencoders for Visual Defect Detection with Orientation Normalization. In VISIGRAPP (4: VISAPP) (pp. 651-658).

·         Akhtar, N., Mian, A., Kardan, N., & Shah, M. (2021). Advances in adversarial attacks and defenses in computer vision: A survey. IEEE Access, 9, 155161-155196.

·         Khan, S., Naseer, M., Hayat, M., Zamir, S. W., Khan, F. S., & Shah, M. (2022). Transformers in vision: A survey. ACM computing surveys (CSUR), 54(10s), 1-41.