Válasszon nyelvet

   +(36) 88 624 021 |    dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu |    8200 Veszprém, Egyetem utca 10. I. épület

Válasszon nyelvet

Tárgyfelelős: Dr. Magyar Attila egyetemi tanár, Hangos Katalin professor emerita

A tárgy a következő tárgyak ismeretét tételezi fel, azokra épít:
Diszkrét és folytonos rendszerek 

 

Tematika

Az alábbi témakörökkel kapcsolatos ismereteket sajátítják el egyéni képzési tervüket és érdeklődésüket is figyelembe véve a hallgatók: 

T1. Input-affin nemlineáris rendszerek dinamikus analízise és irányítása

Matematikai alapeszközök, Input-affin rendszerek analízise (lokális és globális nemlineáris irthatóság és megfigyelhetősés, input-output, és Ljapunov stabilitás, relatív fokszám), feedback és input-output linearizáláson alapuló szabályozók nemlineáris rendszerekre.

T2. Direkt passziválás alapú szabályozás

Disszipatív rendszerek, direkt passziváláson alapuló szabályozók nemlineáris rendszerekre.

 

(A tárgyat kétévenként tömörített formában, egyhetes kurzus keretében indul. A kurzuson jellemzően legalább egy, a fenti tematikában nem szereplő, de ahhoz kötődő speciális nemlineáris témakör is szerepel.)

Az értékelés egy, a fenti témakörökhöz kapcsolódó egyéni projekt feladat kidolgozása alapján történik. 

 

Irodalom

Arjan van der Schaft, (2017). L2-Gain and Passivity Techniques in Nonlinear Control, Springer

Alberto Isidori, (1995). Nonlinear Control Systems, Springer

 

 

A tárgycsoport ajánlott külső tárgyai

- Modern irányításelmélet 1. (BME Villamosmérnöki Tudományok DI, VIFOD053, tárgyfelelős: Dr. Lantos Béla)
- Mátrixanalízis (BME Villamosmérnöki Tudományok DI, VIMAD569, tárgyfelelős: Dr. Pach Péter Pál)
- Modern irányításelmélet II. (BME Közlekedésmérnöki Tudományok DI, BMEKOKAD002, tárgyfelelős: Dr. Bokor József)
- Nemlineáris molekuláris folyamatok analízise és irányítása (PPKE Roska Tamás Interdiszciplináris DI, tárgyfelelős: Dr. Szederkényi Gábor)