Válasszon nyelvet

   +(36) 88 624 021 |    dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu |    8200 Veszprém, Egyetem utca 10. I. épület

Válasszon nyelvet

Tárgyfelelős: Dr. Magyar Attila egyetemi tanár

A tárgy a következő tárgyak ismeretét tételezi fel, azokra épít:
Diszkrét és folytonos rendszerek 

 

Tematika

Az alábbi témakörökkel kapcsolatos ismereteket sajátítják el egyéni képzési tervüket és érdeklődésüket is figyelembe véve a hallgatók: 

T1. LTI állapotvisszacsatoláson alapuló szabályozások

Stabilizáló, zavarelnyomó és robusztus irányítási módszerek, pólusáthelyezés és kiterjesztései, LQR és kiterjesztései, állapotmegfigyelők 

T3. Modell prediktív irányítások 

Dinamikus rendszerek modell prediktív irányítása, optimalizációs módszerek és azok alkalmazása a modell prediktív irányításban, modellek és paraméterbecslés, megvalósítási kérdések.

T3. Fuzzy szabályozások

Fuzzy logika, fuzzy következtetés, fuzzy következtető rendszer alkalmazása irányítási feladatokra, PD, PID szerű fuzzy szabályozók , evolúciós fuzzy szabályozások

 

Az értékelés egy, a fenti témakörökhöz kapcsolódó egyéni projekt feladat kidolgozása alapján történik. 

 

Irodalom

Hangos, K.M., Bokor, J., Szederkényi, G. (2002). Computer controlled systems,  Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém

Liuping Wang (2009). Model Predictive Control System Design and Implementation Using MATLAB, Springer

Nazmul Siddique (2013). Intelligent Control - A Hybrid Approach Based on Fuzzy Logic,

Neural Networks and Genetic Algorithms, Springer

A tárgycsoport ajánlott külső tárgyai

- Modern irányításelmélet 1. (BME Villamosmérnöki Tudományok DI, VIFOD053, tárgyfelelős: Dr. Lantos Béla)
- Mátrixanalízis (BME Villamosmérnöki Tudományok DI, VIMAD569, tárgyfelelős: Dr. Pach Péter Pál)
- Modern irányításelmélet II. (BME Közlekedésmérnöki Tudományok DI, BMEKOKAD002, tárgyfelelős: Dr. Bokor József)
- Nemlineáris molekuláris folyamatok analízise és irányítása (PPKE Roska Tamás Interdiszciplináris DI, tárgyfelelős: Dr. Szederkényi Gábor)