Válasszon nyelvet

   +(36) 88 624 021 |    dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu |    8200 Veszprém, Egyetem utca 10. I. épület

Válasszon nyelvet

Tárgyfelelős: Dr. Hangos Katalin professor emerita, Dr. Magyar Attila egyetemi tanár

A tárgy a következő tárgyak ismeretét tételezi fel, azokra épít:
Diszkrét és folytonos rendszerek 

 

Tematika

Az alábbi témakörökkel kapcsolatos ismereteket sajátítják el egyéni képzési tervüket és érdeklődésüket is figyelembe véve a hallgatók:

T1. Diszkrét eseményű rendszerek alapfogalmai 

diszkrét eseményű rendszerek fogalma és leírásának módszerei (automata, Petri háló), automata és Petri háló modellek ekvivalenciája, diszkrét eseményű rendszerek modelljeinek megoldása (szimuláció)

T2. Petri hálók

közönséges, időzített és színes Petri hálók, Petri hálók mint diszkrét eseményű rendszerek, Petri hálók viselkedési és strukturális tulajdonságai (elérhetőség, holtpontok, végesség, korlátosság, invariánsok) és ezek meghatározása, Petri hálók irányítási és diagnosztikai alkalmazásai

T3. Hibrid rendszerek

hibrid rendszerek fogalma, leírásának módszerei, modelljeinek megoldása és tulajdonságainak vizsgálata 

 

Az értékelés egy, a fenti témakörökhöz kapcsolódó egyéni projekt feladat kidolgozása alapján történik. 

 

Irodalom

Cassandras, C.G., Lafortune, S. (2008) Introduction to discrete event systems (2nd edition), Springer

Hangos, K.M., Lakner, R., M. Gerzson (2001). Intelligent Control Systems: an Introduction with Examples, Kluwer, 2001

Jensen, K. (1992). Colored Petri Nets I: Basic Concepts II. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg

Lakner, R., Hangos, K.M., Gerzson, M. (2011) Intelligens irányító rendszerek. Typotex Kiadó, Budapest. 

A tárgycsoport ajánlott külső tárgyai

- Modern irányításelmélet 1. (BME Villamosmérnöki Tudományok DI, VIFOD053, tárgyfelelős: Dr. Lantos Béla)
- Mátrixanalízis (BME Villamosmérnöki Tudományok DI, VIMAD569, tárgyfelelős: Dr. Pach Péter Pál)
- Modern irányításelmélet II. (BME Közlekedésmérnöki Tudományok DI, BMEKOKAD002, tárgyfelelős: Dr. Bokor József)
- Nemlineáris molekuláris folyamatok analízise és irányítása (PPKE Roska Tamás Interdiszciplináris DI, tárgyfelelős: Dr. Szederkényi Gábor)