Válasszon nyelvet

   +(36) 88 624 021 |    dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu |    8200 Veszprém, Egyetem utca 10. I. épület

Válasszon nyelvet

Heti óraszám: 4

Tárgyfelelős: 
Dr. Pituk Mihály, egyetemi tanár, az MTA doktora
e-mail: pituk.mihaly@mik.uni-pannon.hu

Tematika:

Folytonos szemidinamikai és dinamikai rendszerek definíciója és néhány alaptulajdonság. Invariancia, határhalmazok, stabilitás. Mozgások metrikus térben. Ljapunov-féle stabilitás, periodikus és majdnem periodikus pályák. Közönséges differenciálegyenletek. Monoton dinamikai rendszerek kvalitatív elmélete. Kooperatív funkcionál-differenciálegyenletek. Példák biokémiai szabályozó áramkörök, neuron hálózatok, transzportfolyamatok és populációs modellek témaköréből. Diszkrét dinamikai rendszerek általános elmélete. Differenciaegyenletek megoldásainak kvalitatív vizsgálata. Periodikus megoldások, bifurkáció, káosz, oszcilláció. A megoldások aszimptotikus vizsgálatának elmélete. Differenciaegyenletek alkalmazása populáció növekedési modellekben és gazdasági modellekben.

Irodalom:

V.I. Arnold, Közönséges differenciálegyenletek, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1987.
N. Rouche, P. Habets, M. Laloy, Stabilitáselmélet, A Ljapunov-féle direkt módszer, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984.
S.H. Saperstone, Semidynamical systems in infinite dimensional spaces, Springer-Verlag, New York, Heidelberg, Berlin, 1981.
H.L. Smith, Monotone dynamical systems, An introduction to the theory of competitive and cooperative systems, American Mathematical Society, Providence, Rhode Island, 1995.

A tárgycsoport ajánlott külső tárgyai

- Modern irányításelmélet 1. (BME Villamosmérnöki Tudományok DI, VIFOD053, tárgyfelelős: Dr. Lantos Béla)
- Mátrixanalízis (BME Villamosmérnöki Tudományok DI, VIMAD569, tárgyfelelős: Dr. Pach Péter Pál)
- Modern irányításelmélet II. (BME Közlekedésmérnöki Tudományok DI, BMEKOKAD002, tárgyfelelős: Dr. Bokor József)
- Nemlineáris molekuláris folyamatok analízise és irányítása (PPKE Roska Tamás Interdiszciplináris DI, tárgyfelelős: Dr. Szederkényi Gábor)