Válasszon nyelvet

   +(36) 88 624 021 |    dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu |    8200 Veszprém, Egyetem utca 10. I. épület

Válasszon nyelvet

2023. november 3-án, Szegeden Dr. Hangos Katalin professzor asszonyt a Magyar Tudományos Akadémia Eötvös József-koszorúval tüntette ki. 

Professzor asszony a kitüntetést a Magyar Tudomány Ünnepének megnyitóján, a Szegedi Tudományegyetem Dísztermében vehette át. 

Az Eötvös József-koszorút kiemelkedő tudományos életművük elismeréséreként azok kaphatják meg, akik: 

  • az MTA doktora cím vagy a jogszabály alapján azzal egyenértékű tudomány doktora tudományos fokozattal rendelkeznek
  • a szakmai közvélemény által elismert, kiemelkedő jelentőségű tudományos életművet tudhatnak magukénak
  • már betöltötték vagy az átadás évében töltik be 70. életévüket

A kitüntetéssel érem, oklevél, jelvény és pénzjutalom jár. A kitüntetett személy jogosult a „Laureatus Academiae” vagy „Laureata Academiae” cím használatára. A vert ezüstérem előlapján a névadó Eötvös József jobbra néző mellképe látható, alatta félkörívesen babérkoszorúval. Alul köriratszerűen az EÖTVÖS JÓZSEF KOSZORÚ felirat olvasható. A babérkoszorúban jobb oldalon alul a művész, Bognár György mesterjegye: BOGNÁR olvasható. Az érem hátlapján az MTA Székház látható, alatta négy sorban: MAGYAR / TUDOMÁNYOS / AKADÉMIA / 1825 felirattal. A mindenkori díjazott nevét és az adományozás évét a perembe vésik be.

A kitüntetéshez szívből gratulálunk!