Válasszon nyelvet

   +(36) 88 624 021 |    dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu |    8200 Veszprém, Egyetem utca 10. I. épület

Válasszon nyelvet

A Pannon Egyetemért Alapítvány a hatályos Mentor Program, Ösztöndíj és Kitüntetési Szabályzatában foglaltak alapján pályázatot hirdet az Egyetem hallgatói számára Tudományos Diákköri ösztöndíjra a 2023/2024. tanév II. félévre.

Április 13. (szombat) éjfélig pályázhattok a Tudományos Diákköri ösztöndíjra!


Ki pályázhat?

Pályázatot adhat be a Pannon Egyetem minden, a felsőoktatási szakképzésében, alapképzésében, mesterképzésében és osztatlan mesterképzésében nappali, levelező, távoktatásos tagozaton részt vevő azon hallgatója, aki
a) a pályázati időszakban aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
b) vállalja, hogy a pályázat elnyerése esetén az ösztöndíjas időszakban fenntartja aktív hallgatói jogviszonyát,
c) vállalja, hogy az ösztöndíjas időszakban témavezető segítségével kutatási tevékenységet végez,
d) vállalja, hogy az előrehaladásáról szóló - témavezetője által aláírt - igazolást minden hónap utolsó napjáig az Alapítvány munkaszervéhez eljuttatja,
e) vállalja, hogy az intézmény által szervezett Tudományos Diákköri Konferencián (ITDK vagy KTDK) részt vesz, kutatási eredményeit bemutatja.

A pályázattal elérhető támogatás

A pályázat során a 2024/2025. tanév őszi félévben havi 100.000 Ft ösztöndíj támogatás nyerhető el. Az ösztöndíjas jogviszony időtartama 3 hónap (2024. szeptember 1.- november 30.).

További részletek és pályázati felhívás: https://uni-pannon.hu/palyazatok