Válasszon nyelvet

   +(36) 88 624 021 |    dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu |    8200 Veszprém, Egyetem utca 10. I. épület

Válasszon nyelvet

A kutatólaboratórium tevékenysége

A laboratóriumot Schanda János professzor úr alapította „Multimédia és Színtan Laboratórium”, majd „Virtuális Környezetek és Fénytan Kutatólaboratórium” néven, amely közel 2 évtizedig működött a Professzor úr vezetésével. A 2016-ban alakult, „Virtuális Környezetek és Alkalmazott Multimédia Kutatólaboratórium” az előző laboratórium számos területét és hagyományát megtartva folytatja munkáját. Így a Kutatólaboratórium a képi információ látásfiziológiailag és látás-pszichológiailag helyes feldolgozásával és alkalmazásával foglalkozik. Ennek érdekében kutatásokat végeznek a képi információ multimédiás és virtuális környezetekben való optimális megjelenítésre vonatkozóan pl. virtuális múzeumok színmegjelenítésével kapcsolatban. Kiemelt téma a virtuális világokba való beleélés (presence) és a színmemória kérdésköre. Az egyes kutatási területek gyakorlati alkalmazása, így a virtuális világok megvalósításának eredményei felhasználásra kerülnek a speciális szükségletű és fogyatékkal élő felhasználók rehabilitációjánál és az emberibb életkörülmények biztosításához szükséges szoftverek kidolgozásánál. Fontos kutatási területük közé tartozik a multimédia, virtuális valóság és a „Design for All” (univerzális tervezés, azaz mindenki számára akadálymentes kezelőfelületű szoftverek) elmélete és gyakorlati felhasználása, amely területen kutatási és fejlesztési projekteket is folytatnak.

Ezekkel az eszközökkel dolgozunk: https://drive.google.com/file/d/1NYCjMTc9S18x6looOxV1OusKgMUytB3H/view?usp=sharing

Még több videó a laboratórium honlapján: https://virt.uni-pannon.hu/index.php/hu/kutatas/kutatocsoportok/37-virtualis-kornyezetek-es-alkalmazott-multimedia-kutatolaboratorium-vkamk/320-virtualis-kornyezetek-es-alkalmazott-multimedia-kutatolaboratorium 

A Laboratórium alap és alkalmazott kutatási tevékenysége:

 • Virtuális valóság (hardver és szoftver kérdések, presence),
 • Multimédia (játékok és m-learning anyagok),
 • Színtan (elsősorban ami a monitoron való színmegjelenítés, számítógépes információ színtervezése, memóriaszínek vizsgálata, játékok színvilágának és színharmóniájának kérdése),
 • HCI, Design for All (easy-to-use, felhasználóbarát, mindenkinek tervezés, akadálymentesítés),
 • Gamification (játékosítás), játék engine-ek (játék tervezés),
 • Mobilfejlesztés (játék és segítő - fejlesztő alkalmazások),
 • Mozgásanalízis mozgáskövető szenzorok használatával.

Kutatási eredmények, nemzetközi projektek

A kutatólaboratórium számos hazai és Európai Uniós projektben működött közre a múltban is.

 • Mindenkinek tervezés kutatása: “Design for All for eInclusion” projekt keretében új segítő technológiával és akadálymentes tervezéssel foglalkozó tananyagok, publikációk készítése
 • Az „Akadálymentes web-tervező” nemzetközileg elfogadott 60 kredites oktatási anyag kidolgozása.
  A tanulásában akadályozott, értelmi sérült fiatalok munkába állását és önálló életvitelét támogató programok tervezése
  • „Game On Extra Time” projekt: UK/08/LLP-LdV/TOI/163_181
  • „Intelligent Serious Games for Social and Cognitive Competence” projekt: 2015-TR01-KA201-022247
  • TD COST Action TD1309 – „Play for Children With Disabilities”
 • Stroke páciensek rehabilitációját elősegítő virtuális valóság alapú játékok tervezése
  • „Telemedicine System Empowering Stroke Patients to Fight Back”, Information and Communication Technologies Collaborative Project: 288692 (EU FP7-ICT-2011-7)
 • Segítő technológiák alkalmazása
  • COST Action CA19104, Advancing social inclusion through technology and empowerment

A kutatólaboratórium vezetőjének bemutatása

Sikné Dr. Lányi Cecília 1984-ben végzett a József Attila Tudományegyetem programtervező matematikus szakán, majd 1988-ban matematika tanár diplomát szerzett a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán. 1993-ban Dr. Univ. fokozatot szerzett a Veszprémi Egyetemen, 2000-ben PhD fokozatot, illetve 2017-ben habilitált a Pannon Egyetemen. Szoftvertervezőként és egyetemi docensként dolgozott a Pannon Egyetemen. Jelenleg oktatott tárgyai közé tartoznak: Virtuális valóság és alkalmazása, felhasználói interfészek tervezése, számítógépes grafika a mérnökinformatikus hallgatóknak. A PhD és mesterképzéses hallgatók témavezetése. Munkássága nagy hatással van a fogyatékkal élő gyermekek és mentális problémákkal küzdő páciensek rehabilitációjában.

Számos kitüntetésben részesült, a legfontosabb közülük

 • „Mestertanár” kitüntetés, melyet 2001-ben kapott az Oktatási Minisztériumtól
 • „Diamond-Award”, melyet az “Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe” nemzetközi szervezettől kapott 2015-ben a segítő technológiák előmozdításában végzett kiemelkedő munkájáért;
 • „King Salman Award for Disability Research” díj, melyet a King Salman Center for Disability Research kuratóriumának döntése alapján kapott a Szaud Arábiában 2018-ban.

1997-től több mint 200 BSc és MSc hallgató szakdolgozatának és diplomamunkájának volt a témavezetője. A hallgatói is számos kitüntetésben részesültek.

Több mint 400 referált cikket és konferenciaanyagot publikált, meghívott szerkesztőként dolgozott több neves folyóiratnál és könyvnél. Kutatási területe a virtuális valóság, multimédia, ember-számítógép interakció és az univerzális tervezés.

Válogatott publikációk

 • Guzsvinecz, T.; Sik-Lanyi, C.; Orban-Mihalyko, E.; Perge, E. The Influence of Display Parameters and Display Devices over Spatial Ability Test Answers in Virtual Reality Environments. Applied Sciences, 2020,10(2), 526; https://doi.org/10.3390/app10020526
 • Elgendy, M.; Guzsvinecz, T.; Sik-Lanyi, C. Identification of Markers in Challenging Conditions for People with Visual Impairement Using Convolutional Neural Network, Applied Sciences, 2019, 9(23), 5110, https://doi.org/10.3390/app9235110
 • Sik-Lanyi, C.; Orbán-Mihálykó, É. Accessibility Testing of European Health-Related Websites. Arabian Journal for Science and Engineering, 2019, 44(11):9171-9190 https://doi.org/10.1007/s13369-019-04017-z
 • DiPietro, J.; Kelemen, A.; Liang,Y.; Sik Lanyi, C. Computer- and Robot-Assisted Therapies to Aid Social and Intellectual Functioning of Children with Autism Spectrum Disorder, Medicina, 2019, 55(8), 440. https://doi.org/10.3390/medicina55080440
 • Sik-Lanyi, C.; Szucs, V.; Hirschler, R. Coloured shadows—Why they can be photographed, Color Res Appl. 2019; 44(6): 859-874, published online: 9 August 2019 https://doi.org/10.1002/col.22420
 • Elgendy, M.; Sik-Lanyi, C., Kelemen, A. Making Shopping Easy for People with Visual Impairment Using Mobile Assistive Technologies. Applied Sciences, 2019, 9(6), 1061, https://doi.org/10.3390/app9061061
 • Dayucos, A.; French, L.A.; Kelemen, A.; Liang, Y.; Sik Lanyi, C. Creation and Evaluation of a Preoperative Education Website for Hip and Knee Replacement Patients—A Pilot Study, Medicina, 2019, 55(2), 32. https://doi.org/10.3390/medicina55020032
 • Tagaytaya, R.; Kelemen, A.; Sik-Lanyi, C. Augmented reality in neurosurgery, Archives of Medical Science, 2018; 14(3):572-578, DOI: 10.5114/aoms.2016.58690, DOI: https://doi.org/10.5114/aoms.2016.58690, http://www.termedia.pl/Augmented-reality-in-neurosurgery,19,27151,0,1.html
 • Sik Lányi, C. Cultural background influence on colours of virtual reality games and apps, Colour design, Theories and application, by Best J. (Eds) 2nd. Edition, Published by Elsevier, Woodhead Publishing, 2017, ISBN 978-0-08-101270-3 (in print), ISBN 978-0-08-101889-7 (in print), pp.529-555.
 • Szucs, V.; Sik-Lányi, C. Color Rendering of Images in the Internet and Print Reproductions of the Sistine Chapel’s Frescos, LEUKOS, 2016, 12(1-2) SI:101-110 online 00: 1-10, 2016, ISSN: 1550-2724 print / 1550-2716 online