Válasszon nyelvet

   +(36) 88 624 021 |    dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu |    8200 Veszprém, Egyetem utca 10. I. épület

Válasszon nyelvet

A kutatólaboratórium tevékenysége

A kutatólaboratórium a rendszer- és irányításelmélet, valamint a mesterséges intelligencia interdiszciplináris kérdéseivel foglalkozik az alábbi fő kutatási témák művelésével.

 1. Komplex rendszerek intelligens diagnosztikája. Az összetett nagyméretű ipari rendszerek diagnosztikája csak több, egymást kiegészítő, de heterogén információforrásra alapozva végezhető el. Ezen túlmenően a nagy méret és komplexitás, valamint a diagnosztikai információk jelentős részének heurisztikus volta a diagnosztikai algoritmusok nagy algoritmikus bonyolultságát eredményezi. A fenti jellemzők miatt a komplex ipari rendszerek diagnosztikájára modell alapú intelligens, vagy diszkrét eseményű rendszermodelleken (pl. Petri hálókon) alapuló módszereket szoktak alkalmazni. Foglalkoznak színezett Petri háló modellek elérhetőségi gráfja analízisén alapuló diagnosztikai eljárások kifejlesztésével technológiai hálózatokra, valamint villamos hálózatok színezett Petri háló modelljét felhasználó predikción alapuló diagnosztikai módszerek kidolgozásával.
 2. Ipari folyamatok optimalizálása és diagnosztikája heurisztikus módszerekkel. Komplex, diszkrét és folytonos részfolyamatokat is tartalmazó ipari folyamatok optimális üzemeltetésének meghatározásával, valamint az ilyen folyamatok diagnosztikai módszereinek tervezésével is foglalkoznak. A kombinatorikus optimalizálás és a megerősítéses tanulás technikáit használják fel és fejlesztik tovább a konkrét ipari folyamatok speciális tulajdonságait felhasználva.
 3. Bonyolult nemlineáris pozitív rendszerek analízise, identifikációja és irányítása. A bonyolult nemlineáris pozitív rendszerek egy fontos osztályát, a reakciókinetikai hálózati modellek segítségével leírható polinomiális rendszereket vizsgálják. Konvex optimalizáláson alapuló módszereket dolgoztak ki ezen rendszerek robusztus és struktúrális stabilitásának vizsgálatára, valamint stabilizáló visszacsatolások tervezésére.

A kutatólaboratórium munkatársai 

 • Dr. Ábrahám Gyula, tanársegéd
 • Dr. Dulai Tibor, adjunktus
 • Dr. Gerzson Miklós, egyetemi docens
 • Dr. Hangos Katalin, ny. egyetemi tanár, professor emerita (laborvezető)
 • Dr. Leitold Adrien, egyetemi docens
 • Dr. Pózna Anna Ibolya, adjunktus
 • Starkné dr. Werner Ágnes, egyetemi docens

PhD hallgatóink

 • Nagy Zsuzsanna (témavezető: Starkné Werner Ágnes)
 • Wijaya Kurniawan (témavezetők: Márton Lőrinc és Hangos Katalin)

Kiemelt publikációk

 1. Lipták Gy, Szederkényi G, Hangos K M: Kinetic feedback design for polynomial systems, JOURNAL OF PROCESS CONTROL 41: pp. 56-66. (2016)
 2. Szederkényi G, Magyar A, Hangos KM: Analysis and Control of Polynomial Dynamic Models with Biological Applications, Academic Press (2018)
 3. Pózna, A I; Fodor, A; Gerzson, M; Hangos, KM: Colored Petri net model of electrical networks for diagnostic purposes. IFAC PAPERSONLINE 51:2 pp. 260-265. , 6 p. (2018)
 4. Pózna, A I; Fodor, A; Hangos, K M: Model-based fault detection and isolation of non-technical losses in electrical networks. MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELLING OF DYNAMICAL SYSTEMS 2: 4 pp. 397-428. , 32 p. (2019)
 5. Abraham, Gyula; Auer, Peter; Dosa, Gyorgy; Dulai, Tibor; Werner-Stark, Agnes: A Reinforcement Learning Motivated Algorithm for Process Optimization. PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING 63: 4 pp. 961-970. , 10 p. (2019)

A kutatólaboratórium vezetőjének bemutatása

Hangos Katalin okleveles vegyész (ELTE TTK, 1976), okleveles programozó matematikus (ELTE TTK, 1980), az MTA doktora (1993), habilitált doktor (kémia tudomány, 1994, műszaki informatika, 2000). Jelenleg egyetemi tanár a Pannon Egyetemen, valamint tudományos tanácsadó az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet Rendszer- és Irányításelméleti Laboratóriumában. Hangos Katalin professzor asszony az Intelligens Irányító Rendszerek Kutatólaboratórium vezetője, aki erős rendszer és irányításelméleti, valamint számítástudományi képzettségével egyike a folyamatirányítási tudomány kevés női professzorainak. Fő érdeklődési területe a folyamatrendszerek irányítási és diagnosztikai célokra végzett dinamikus modellezése. Több mint 100, a folyamatrendszerek modellezésének és irányításának különböző aspektusaival foglalkozó cikk, kb 200 konferencia közlemény és 4 könyv társszerzője, amelyekben nemlineáris, sztochasztikus, Petri-háló alakú, kvalitatív és gráfelméleti folyamatmodellek egyaránt előfordulnak. Az IFAC Technical Committee on Chemical Process Control magyar képviselője, valamint tagja az IFAC Magyar Nemzeti Bizottságának. Elnöke az MTA Informatikai Tudományos Bizottságának, az MTA Doktori Tanács tagja.