Válasszon nyelvet

   +(36) 88 624 021 |    dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu |    8200 Veszprém, Egyetem utca 10. I. épület

Válasszon nyelvet

A kutatólaboratórium tagjai

  • Győri István†, DSc, professzor emeritus, a kutatólaboratórium vezetője
  • Hartung Ferenc, DSc, professzor
  • Pituk Mihály, DSc, professzor,
  • Horváth László, PhD, egyetemi docens

A kutatólaboratórium tevékenysége

A kutatólaboratórium feladata közönséges, parciális differenciálegyenletek, integro-differenciálegyenletek és differenciaegyenletek megoldásainak kvalitatív és kvantitatív vizsgálata. Kapcsolódó területként kutatások folynak integrálegyenletek, illetve integrál- és differenciálegyenlőtlenségek vizsgálatával kapcsolatban is. A kutatólaboratórium célja új elméleti és numerikus módszerek kifejlesztése és gyakorlati problémára történő alkalmazása. Eredményeiket elsősorban biológiai folyamatok és neuronhálózatok matematikai leírására szolgáló matematikai egyenletek, mechanikai mozgások modelljei motiválják.

Kutatási eredmények

Kutatásaink differenciálegyenletek, illetve differenciaegyenletek stabilitási vizsgálataihoz, a megoldások aszimptotikus jellemzéséhez, és az integrálegyenlőtlenségek témaköréhez kapcsolódnak. A 2016-2020 kutatási időszakban 42 publikációnk jelent meg, melyek közül 1 monográfia, 30 impakt faktoros folyóiratcikk, az összesített impakt faktor 46,59. Dolgozatainkra az elmúlt 5 évben 863, ezen belül a kutatási periódusban megjelent 42 publikációnkra pedig eddig 72 hivatkozást regisztráltunk. Eredményeinkről 28 meghívott és további 9 előadásban számoltunk be nemzetközi konferenciákon.

A kutatólaboratórium alapítójának bemutatása

Győri István okl. matematikus (JATE TTK, 1968), 1968 és 1993 között a szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem munkatársa, ahol a Számítástechnikai Központ alapítója és vezetője (1970-1993). Két évig (1987-1989) a University of Rhode Island (Providence, USA) egyetem vendégprofesszora, a matematikai tudomány doktora (1992). A Veszprémi Egyetem (ma Pannon Egyetem) egyetemi tanára, professzor emeritusa (1993-), a Matematikai és Számítástechnikai Tanszék tanszékvezetője (1993-2009), a Veszprémi Egyetem rektora (1995-98). Széchenyi Professzori ösztöndíjas (1996-2000), az informatikatanári (egyetemi és MSc szakok) és a matematika BSc szak szakvezetője, a PE MIK Informatikai Tudományok Doktori Iskola alapító tagja. Az „International Journal of Qualitative Theory of Differential Equations and Applications” (India) folyóirat főszerkesztője, a „Functional Differential Equations” (Izrael), „Advances in Difference Equatons” (USA), „Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems” (USA), „Communications in Differential and Difference Equations” (India), „International Journal of Difference Equations and Dynamical Systems” (India), „International Journal of Dynamical Systems and Differential Equations” (India), „Far East Journal of Mathematics” (India), „Pacific-Asian Journal of Mathematics and Mathematical Sciences” (USA), „Mathematical Notes” (Miskolc), „Alkalmazott Matematikai Lapok” szerkesztőbizottsági tagja. Az MTA VEAB Matematikai és Fizikai szakbizottságának elnöke, az MTA VEAB Matematikai analízis és alkalmazásai munkabizottság tagja. Grünwald Géza-emlékérem tulajdonosa (1973), a Kiváló Munkáért miniszteri kitüntetés (1982), a Neumann János-díj (1992), a Chilei Egyetem Prof. Niemeyer Fernandez tiszteletbeli professzori cím (1994) és a Szent-Györgyi Albert-díj tulajdonosa (2000) tulajdonosa. Eredményeiért 2009-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje, 2018-ban pedig Eötvös József-koszorú kitüntetésben részesült. Publikációinak száma: 231 (ebből 1 monográfia és 151 referált nemzetközi folyóiratcikk), független hivatkozásainak száma több mint 3700.

További információ