Válasszon nyelvet

   +(36) 88 624 021 |    dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu |    8200 Veszprém, Egyetem utca 10. I. épület

Válasszon nyelvet

Tárgyfelelős: Dr. Kósa István MD, PhD


A tárgy rövid ismertetése:

A tárgy célja, a népegészségtan általános és Magyarországra vonatkozó fogalmainak ismertetése orvosi szempontból, valamint a kvantitatív leírás statisztikai, térinformatikai módszereinek elsajátíttatása.


Tematika:

Az egészségállapot társadalmi-gazdasági meghatározói

Az életmód, mint egészségdetermináns

Az egészségügyi helyzet elemzése különös tekintettel Magyarországra.

Egészséghatás vizsgálatok.

Prevenciós stratégiák.

Szűrővizsgálatok feltételei, tervezése, kivitelezése, értékelése.

Az orvosi ismeretreprezentáció alapjai. Ismeretreprezentáció kódokkal, hagyományos orvosi kódrendszerek, BNO, OENO, SNOMED.

Egészségügyi szervezetek és működésük során keletkezőinformáció kezelése. 

Az egészségügyi gazdaságtan informatikai alapjai.

Egészségügyi menedzsment.

Az egészségügyi információ megszerzésének módszerei.

Információáramlás intézmények között.

Az információrendszer használatának szabályozása.

Kötelező adatszolgáltatás.

 

Javasolt irodalom:

  1. Ádány Róza (szerk): Megelőző orvostan és népegészségtan, Medicina, Budapest, 2011
  2. Kékes Ede (szerk): Egészségügyi informatika. Medicina, Budapest, 2000

A tárgycsoport ajánlott külső tárgya

- Biostatisztika (SZTE, tárgyfelelős: Dr. Boda Krisztina)