Válasszon nyelvet

   +(36) 88 624 021 |    dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu |    8200 Veszprém, Egyetem utca 10. I. épület

Válasszon nyelvet

Tárgyfelelős: Dr. Hangos Katalin professor emerita, Dr. Magyar Attila, egyetemi tanár

A tárgy a következő tárgyak ismeretét tételezi fel, azokra épít:
Diszkrét és folytonos rendszerek 

 

Tematika

Az alábbi témakörökkel kapcsolatos ismereteket sajátítják el egyéni képzési tervüket és érdeklődésüket is figyelembe véve a hallgatók: 

T1. Jelek és rendszerek elmélete 

jelek és rendszerek, dinamikus rendszerek operátoros leírása, legfontosabb rendszerosztályok input-output és állapottér reprezentációk és matematikai tulajdonságaik, determinisztikus és sztochasztikus rendszerek, diszkrét és folytonos idejű rendszerek

T2. Rendszertulajdonságok dinamikus analízise

a legfontosabb rendszertulajdonságok (stabilitás, megfigyelhetőség, irányíthatóság) fogalma és meghatározásának módszerei LTI rendszerekre 

T3. Sztochasztikus rendszerek 

diszkrét idejű sztochasztikus folyamatok alapjai, sztochasztikus input-output és állapottér modellek, a sztochasztikus állapottér modell megoldása 

T4. A legfontosabb irányításelméleti feladatosztályok 

diszkrét idejű sztochasztikus folyamatok alapjai, sztochasztikus input-output és állapottér modellek, a sztochasztikus állapottér modell megoldása 

 

Az értékelés egy, a fenti témakörökhöz kapcsolódó egyéni projekt feladat kidolgozása alapján történik. 

 

Irodalom

Hangos, K.M., Bokor, J., Szederkényi, G. (2002). Computer controlled systems,  Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém

A tárgycsoport ajánlott külső tárgyai

- Modern irányításelmélet 1. (BME Villamosmérnöki Tudományok DI, VIFOD053, tárgyfelelős: Dr. Lantos Béla)
- Mátrixanalízis (BME Villamosmérnöki Tudományok DI, VIMAD569, tárgyfelelős: Dr. Pach Péter Pál)
- Modern irányításelmélet II. (BME Közlekedésmérnöki Tudományok DI, BMEKOKAD002, tárgyfelelős: Dr. Bokor József)
- Nemlineáris molekuláris folyamatok analízise és irányítása (PPKE Roska Tamás Interdiszciplináris DI, tárgyfelelős: Dr. Szederkényi Gábor)