Válasszon nyelvet

   +(36) 88 624 021 |    dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu |    8200 Veszprém, Egyetem utca 10. I. épület

Válasszon nyelvet

Heti óraszám: 4

Tárgyfelelős:
Dr. Hartung Ferenc, DSc, egyetemi tanár
email: hartung.ferenc@mik.uni-pannon.hu

Tematika:

Fourier-sor. Fourier módszere egy dimenzióban: hővezetés egyenlete, Laplace-egyenlet, hullámegyenlet. Inhomogén egyenletek. Fourier módszere magasabb dimenzióban. Sturm-Liouville sajátérték feladat, Rayleigh hányados. Green függvények. 
Fourier transzformált módszer parciális differenciálegyenletek megoldására. Hővezetés egyenlete végtelen tartományon.
Karakterisztikák módszere. Lineáris és kvázilineáris hővezetés egyenlete.
Cauchy probléma Banach terekben. Evolúciós egyenletek. Differenciálegyenletek átírása absztrakt egyenletté.

Irodalom:

R. Haberman, Elementary applied partial differential equations, Prentice Hall, 1987.
A. Pazy, Semigroups of Linear Operators and Applications to Partial Differential Equations, (AMS, volume 44), Springer, 1983.

A tárgycsoport ajánlott külső tárgyai

- Modern irányításelmélet 1. (BME Villamosmérnöki Tudományok DI, VIFOD053, tárgyfelelős: Dr. Lantos Béla)
- Mátrixanalízis (BME Villamosmérnöki Tudományok DI, VIMAD569, tárgyfelelős: Dr. Pach Péter Pál)
- Modern irányításelmélet II. (BME Közlekedésmérnöki Tudományok DI, BMEKOKAD002, tárgyfelelős: Dr. Bokor József)
- Nemlineáris molekuláris folyamatok analízise és irányítása (PPKE Roska Tamás Interdiszciplináris DI, tárgyfelelős: Dr. Szederkényi Gábor)