Válasszon nyelvet

   +(36) 88 624 021 |    dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu |    8200 Veszprém, Egyetem utca 10. I. épület

Válasszon nyelvet

Heti óraszám: 4

Tárgyfelelős: 
Dr. Pituk Mihály, egyetemi tanár, az MTA doktora
e-mail: pituk.mihaly@mik.uni-pannon.hu

Tematika:

Fázistér, trajektóriák. Egzisztencia- és unicitás tételek. A kezdeti feltételektől való függés. A megoldások folytathatósága. Lineáris késleltetett differenciál- és differenciaegyenletek. A megoldások oszcillációja. Stabilitáselmélet, Ljapunov módszere, invariancia-elv. Periodikus megoldások létezése. Biológiai, mechanikai és egyéb alkalmazások.

Irodalom:

R. D. Driver: Ordinary and Delay Differential Equations, Spriger-Verlag, New York, 1977

S. Elaydi: An Introduction to Difference Equations, Springer-Verlag, New York, 2005

J.K. Hale: Theory of Functional Differential Equations, Springer-Verlag, New York, 1977

H.L. Smith: Introduction to Delay Differential Equations with Applications to Life Sciences, Springer-Verlag, New York, 2011

A tárgycsoport ajánlott külső tárgyai

- Modern irányításelmélet 1. (BME Villamosmérnöki Tudományok DI, VIFOD053, tárgyfelelős: Dr. Lantos Béla)
- Mátrixanalízis (BME Villamosmérnöki Tudományok DI, VIMAD569, tárgyfelelős: Dr. Pach Péter Pál)
- Modern irányításelmélet II. (BME Közlekedésmérnöki Tudományok DI, BMEKOKAD002, tárgyfelelős: Dr. Bokor József)
- Nemlineáris molekuláris folyamatok analízise és irányítása (PPKE Roska Tamás Interdiszciplináris DI, tárgyfelelős: Dr. Szederkényi Gábor)