Válasszon nyelvet

   +(36) 88 624 021 |    dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu |    8200 Veszprém, Egyetem utca 10. I. épület

Válasszon nyelvet

Tárgyfelelős: Dr. Hangos Katalin professor emerita

A tárgy a következő tárgyak ismeretét tételezi fel, azokra épít:
Mesterséges intelligencia
Diszkrét és folytonos rendszerek 

 

Tematika

Az alábbi témakörökkel kapcsolatos ismereteket sajátítják el egyéni képzési tervüket és érdeklődésüket is figyelembe véve a hallgatók:

T1. Intelligens irányítórendszerek architektúrája és tulajdonságai 

az intelligens és real-time alrendszer tulajdonságai és együttműködése, real-time szakértői rendszerek, dinamikus és intelligens rendszermodellek kapcsolata

T2. Intelligens irányítórendszerekben alkalmazott időfüggő szabályok és szabályrendszerek

szabályalapú szakértői rendszerek, jel-alapú predikátumok, datalog szabályok, szabályrendszerek teljessége és ellentmondás-mentessége

T3. Kvalitatív modellezési módszerek és alkalmazásaik

intervallum aritmetikák, intervallum értékű egyenletek, SDG modellek, konfluenciák, kvalitativ differencia egyenletek, tanulás kvalitatív modelleken, kvalitatív modellek irányítási és diagnosztikai alkalmazásai 

T4. Petri hálók és alkalmazásaik

közönséges, időzített és színes Petri hálók, Petri hálók mint diszkrét eseményű rendszerek, a színezett Petri hálók és a kvalitatív modellek kapcsolata, Petri hálók viselkedési és strukturális tulajdonságai és ezek meghatározása, Petri hálók irányítási és diagnosztikai alkalmazásai 

T5. Fuzzy irányítási rendszerek

fuzzy halmazok, műveletek fuzzy halmazokkal, fuzzy szabályok és szabályrendszerek, következtetés fuzzy szabályokkal, fuzzy szabályrendszerek teljessége és ellentmondás-mentessége, fuzzy szabályok irányítási és diagnosztikai alkalmazásai 

 

Az értékelés egy, a fenti témakörökhöz kapcsolódó egyéni projekt feladat kidolgozása alapján történik. 

 

Irodalom

Cassandras, C.G., Lafortune, S. (2008) Introduction to discrete event systems (2nd edition), Springer

Hangos, K.M., Lakner, R., M. Gerzson (2001). Intelligent Control Systems: an Introduction with Examples, Kluwer, 2001

Jensen, K. (1992). Colored Petri Nets I: Basic Concepts II. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg
Kuipers, B.J. (1989). Qualitative Reasoning: Modeling and Simulation with Incomplete Knowledge. Automatica, 25, 571-585

Lakner, R., Hangos, K.M., Gerzson, M. (2011) Intelligens irányító rendszerek. Typotex Kiadó, Budapest. 
Moore, R.E. (1966) Interval analysis. Series in Automatic Computation. Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J.

Reznik, L. (1997). Fuzzy controllers,  Butterworth-Heinemann Linacre House, Oxford,...

A tárgycsoport ajánlott külső tárgyai

- Modern irányításelmélet 1. (BME Villamosmérnöki Tudományok DI, VIFOD053, tárgyfelelős: Dr. Lantos Béla)
- Mátrixanalízis (BME Villamosmérnöki Tudományok DI, VIMAD569, tárgyfelelős: Dr. Pach Péter Pál)
- Modern irányításelmélet II. (BME Közlekedésmérnöki Tudományok DI, BMEKOKAD002, tárgyfelelős: Dr. Bokor József)
- Nemlineáris molekuláris folyamatok analízise és irányítása (PPKE Roska Tamás Interdiszciplináris DI, tárgyfelelős: Dr. Szederkényi Gábor)