Válasszon nyelvet

   +(36) 88 624 021 |    dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu |    8200 Veszprém, Egyetem utca 10. I. épület

Válasszon nyelvet

Tárgyfelelős: Dr. Hangos Katalin professor emerita, Dr. Magyar Attila egyetemi tanár

A tárgy a következő tárgyak ismeretét tételezi fel, azokra épít:
Jelfeldolgozás 
Diszkrét és folytonos rendszerek 


Tematika

Az alábbi témakörökkel kapcsolatos ismereteket sajátítják el egyéni képzési tervüket és érdeklődésüket is figyelembe véve a hallgatók:  

T1. Dinamikus rendszerek paramétereinek becslése 

modell struktúrájának és paramétereinek becslése, az általános paraméterbecslési feladat és tulajdonságai, a legkisebb négyzetes elvű becslések és tulajdonságaik, görbeillesztés a legkisebb négyzetek módszerével, a becslések torzítatlansága és hatásossága

T2. Modern paraméterbecslési módszerek

maximum likelihood becslések és tulajdonságaik, Bayes becslések és tulajdonságaik, segédváltozók módszerek és tulajdonságai, nemlineáris rendszerek identifikációja, rekurzív paraméterbecslési módszerek és tulajdonságaik

T3. Szűrés 

jelek szűrésének és változás-detektálásának módszerei, dinamikus rendszerek állapotbecslésének módszerei, a Kalman-szűrő és kiterjesztései.

 

Az értékelés egy, a fenti témakörökhöz kapcsolódó egyéni projekt feladat kidolgozása alapján történik. 

 

Irodalom

Hangos, K.M., Szederkényi, G. (1999). Dinamikus rendszerek paramétereinek becslése, Veszprémi Egyetemi Kiadó 

Hangos, K.M., Bokor, J., Szederkényi, G. (2002). Computer controlled systems,  Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém

Ljung, L. (1999). System Identification: Theory for the User, Prentice Hall

A tárgycsoport ajánlott külső tárgyai

- Modern irányításelmélet 1. (BME Villamosmérnöki Tudományok DI, VIFOD053, tárgyfelelős: Dr. Lantos Béla)
- Mátrixanalízis (BME Villamosmérnöki Tudományok DI, VIMAD569, tárgyfelelős: Dr. Pach Péter Pál)
- Modern irányításelmélet II. (BME Közlekedésmérnöki Tudományok DI, BMEKOKAD002, tárgyfelelős: Dr. Bokor József)
- Nemlineáris molekuláris folyamatok analízise és irányítása (PPKE Roska Tamás Interdiszciplináris DI, tárgyfelelős: Dr. Szederkényi Gábor)