Válasszon nyelvet

   +(36) 88 624 021 |    dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu |    8200 Veszprém, Egyetem utca 10. I. épület

Válasszon nyelvet

Tárgyfelelős: Dr. Hangos Katalin professor emerita

A tárgy a következő tárgyak ismeretét tételezi fel, azokra épít:
Diszkrét és folytonos rendszerek

Tematika

Az alábbi témakörökkel kapcsolatos ismereteket sajátítják el egyéni képzési tervüket és érdeklődésüket is figyelembe véve a hallgatók:  

T1. Dinamikus rendszerek modellezése és modelljeinek analízise 

dinamikus rendszermodellek felállításának módszere, modellezési eljárás és lépései, koncentrált paraméterű dinamikus modellek felállítása, a rendszer állapotváltozóinak, bemenetének és kimenetének meghatározása, differenciál-algebrai egyenlet alakú rendszermodellek és tulajdonságaik, dinamikus rendszermodellek verifikációja és validációja, strukturális rendszertulajdonságok 

T2. Speciális modellezési módszerek

elosztott paraméterű rendszerek modellezése, diszkrét és hibrid rendszermodellek, empirikus modellezés (szürke és fekete doboz modellek)

T3. Dinamikus rendszerek diagnosztikája

dinamikus rendszerek diagnosztikájának alapjai: paraméterbecslésen és predikción alapuló diagnosztika, dinamikus rendszerek diagnosztikai célú modellezése, diagnosztika diszkrét módszerekkel, megfigyelők és hibaérzékeny szűrők. 


Az értékelés egy, a fenti témakörökhöz kapcsolódó egyéni projekt feladat kidolgozása alapján történik. 


Irodalom

Blanke, M., Kinnaert, M., Lunze, J., Staroswiecki, M. (2016) Diagnosis and fault-tolerant control (3rd edition), Springer, Berlin Heidelberg

Hangos, K.M., Szederkényi, G. (1999). Dinamikus rendszerek paramétereinek becslése, Veszprémi Egyetemi Kiadó 

Hangos, K.M., Bokor, J., Szederkényi, G. (2002). Computer controlled systems,  Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém

Hangos, K.M., Lakner, R. (2014) Dynamic system modeling for control and diagnosis. Typotex Kiadó. 

Hangos, K.M., Lakner, R., Werner Stark, Á. (2012) Modell alapú diagnosztika diszkrét módszerekkel, Pannon Egyetem, Veszprém

Ljung, L. (1999). System Identification: Theory for the User, Prentice Hall

 

A tárgycsoport ajánlott külső tárgyai

- Modern irányításelmélet 1. (BME Villamosmérnöki Tudományok DI, VIFOD053, tárgyfelelős: Dr. Lantos Béla)
- Mátrixanalízis (BME Villamosmérnöki Tudományok DI, VIMAD569, tárgyfelelős: Dr. Pach Péter Pál)
- Modern irányításelmélet II. (BME Közlekedésmérnöki Tudományok DI, BMEKOKAD002, tárgyfelelős: Dr. Bokor József)
- Nemlineáris molekuláris folyamatok analízise és irányítása (PPKE Roska Tamás Interdiszciplináris DI, tárgyfelelős: Dr. Szederkényi Gábor)