Válasszon nyelvet

   +(36) 88 624 021 |    dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu |    8200 Veszprém, Egyetem utca 10. I. épület

Válasszon nyelvet

talarsapkaAz Informatikai Tudományok Doktori Iskola 2020. február 20-án 16 órai kezdettel az egyetem I épületének 416-os termében doktori szigorlatot tart. Vassy Zsolt doktorjelölt a szigorlathoz szükséges kötelezettségét teljesítette, ezért kérése alapján a Doktori Iskola Tanácsa engedélyezte számára a doktori szigorlatot.

 

 

 

 

A szigorlati bizottság:

Elnök:               
                            Dr. Hartung Ferenc egyetemi tanár, PE, a "Parciális differenciálegyenletek és végtelen dimenziós dinamikai rendszerek" melléktárgy vizsgáztatója

  Tagok:
                            Dr. Kozmann György professzor emeritusz, PE, a "Orvosi és egészségügyi informatika" főtárgy vizsgáztatója
                            Dr. Csercsik Dávid tudományos munkatárs, PPKE-ITK 

 Témavezetők:          
            Dr. Vassányi István , egyetemi docens, PE
            Dr. Kósa István, egyetemi docens, SZTE-ÁOK

A doktori szigorlat nyilvános, arra minden érdeklődőt tisztelettel meghívunk!