Válasszon nyelvet

   +(36) 88 624 021 |    dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu |    8200 Veszprém, Egyetem utca 10. I. épület

Válasszon nyelvet

Kutatói kiválósági támogatás PhD hallgatóknak

A Felsőoktatási Intézményi, valamint a Tématerületi Kiválósági Programok célkitűzéseihez kapcsolódva a tudományos és kutatói utánpótlás képzés erősítése érdekében a Pannon Egyetem kiemelt figyelmet kíván fordítani a legkiválóbb PhD hallgatók támogatására. A 2019.09.01. – 2020.06.30. időszakban az állami ösztöndíjon felül 100 eFt/hó kiválósági támogatást biztosítunk a kiemelkedő kutatási teljesítményt felmutató doktoranduszoknak. A hallgatói támogatás fedezetét a PE Multidiszciplináris Kiválósági Kutatóközpont (MKK) biztosítja.

A támogatás odaítélése pályázat útján történik. Pályázni a kitöltött adatlap1 és publikációs lista beküldésével lehet. A pályázatok beadási határideje 2019. augusztus 5.

A pályázatok támogatásáról a döntést az MKK Tanácsadó Testülete hozza meg a DI vezetőkkel egyeztetve várhatóan 2019. augusztus 25-ig. A pályázatok összehasonlító értékelése a doktori képzésben eltöltött idő figyelembevételével történik.

  • a támogatást államilag finanszírozott képzésben részt vevő hallgatók kaphatják, ide számítva a Stipendium Hungaricum programot is; a támogatás ideje alatt a hallgatónak aktív jogviszonnyal kell rendelkeznie és kutatómunkáját a Pannon Egyetem valamelyik szervezeti egységében kell végeznie

  • a díjazottaknak az állami ösztöndíjon kívül nem lehet munkaviszonyból származó rendszeres jövedelme vagy más elnyert ösztöndíja

  • a támogatás munkaszerződés keretében kerül kifizetésre

  • támogatás 2020. június 30-ig, de legfeljebb a hallgatói jogviszony végéig szól

  • a támogatás odaítélése szempontjából a 2017-2019 időszakban nyújtott kiemelkedő tudományos teljesítmény vehető figyelembe

  • a támogatott hallgatók az időszak végén rövid összefoglalót készítenek elért eredményeikről

  • a pályázatokat elektronikus úton a kutatas@uni-pannon.hu címre kell elektronikusan benyújtani, valamint másolatban az illetékes doktori iskola titkárának elküldeni, az üzenet tárgya rovatban „MKK PhD támogatás” megjelöléssel

 

Megjegyzések:

1A kitöltött pályázati adatlap max 1 oldalas lehet, legalább 10-es betűmérettel. Külön adatlap vonatkozik a doktori tanulmányaikat az utóbbi két évben (link), valamint a korábban megkezdett hallgatókra (link). A cellák mérete módosítható. A kutatási témát ismertetni nem kell.