Válasszon nyelvet

   +(36) 88 624 021 |    dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu |    8200 Veszprém, Egyetem utca 10. I. épület

Válasszon nyelvet

Kutatói kiválósági támogatás PhD hallgatóknak

A Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program (FIKP) célkitűzéseihez kapcsolódva a tudományos és kutatói utánpótlás képzés erősítése érdekében a Pannon Egyetem kiemelt figyelmet kíván fordítani a legkiválóbb PhD hallgatók támogatására. A 2018.09.01. – 2019.06.30. időszakban az állami ösztöndíjon felül 100 eFt/hó támogatást1 biztosítunk a kiemelkedő kutatási teljesítményt felmutató doktoranduszoknak. A hallgatói támogatás fedezetét az FIKP támogatás terhére a PE Multidiszciplináris Kiválósági Kutatóközpont (MKK) biztosítja.

A támogatás odaítélése pályázat útján történik. Pályázni a kitöltött adatlap3 és publikációs lista beküldésével lehet. A pályázatok beadási határideje 2018. augusztus 5.

A pályázatokat először a befogadó doktori iskolák rangsorolják, majd a DI vezetőkből és az MKK igazgatójából álló bizottság választja ki a legjobbakat és hozza meg a végső döntést a támogatásról várhatóan 2018. augusztus 25-ig. A pályázatok összehasonlító értékelésénél tekintettel leszünk a doktori képzésben eltöltött időre.

Feltételek:

  • a támogatást államilag finanszírozott képzésben részt vevő hallgatók kaphatják, ide számítva a Stipendium Hungaricum programot is
  • a díjazottaknak az állami ösztöndíjon kívül nem lehet munkaviszonyból származó rendszeres jövedelme vagy más elnyert ösztöndíja
  • támogatás 2019. június 30-ig, de legfeljebb a hallgatói jogviszony végéig szól
  • a támogatás ideje alatt a hallgatónak aktív jogviszonnyal kell rendelkeznie és kutatómunkáját a Pannon Egyetemen kell végeznie
  • a támogatás odaítélése szempontjából a 2016-2018 időszakban nyújtott kiemelkedő tudományos teljesítmény vehető figyelembe
  • a támogatott hallgatók az időszak végén néhány oldalas összefoglalót készítenek elvégzett kutatómunkájukról
  • a pályázatokat elektronikus úton a doktori iskola titkárának, valamint másolatban a kutatas@uni-pannon.hu címre kell elektronikusan benyújtani az üzenet tárgya rovatban „MKK PhD támogatás” megjelöléssel

Megjegyzések:

1A támogatást preferáltan ösztöndíj-kiegészítés formájában kívánjuk folyósítani. Amennyiben ezt az EMMI mégsem engedélyezné, akkor a rendelkezésre álló összeg kutatási megbízási szerződés keretében kerül kifizetésre.

2Összegyetemi szinten a jelen konstrukció keretében várhatóan 20-22 PhD hallgató támogatására kerülhet sor.

3A kitöltött pályázati adatlap max 1 oldalas lehet, legalább 10-es betűmérettel. Külön adatlap vonatkozik a doktori tanulmányaikat az utóbbi két évben (link), valamint a korábban megkezdett hallgatókra (link). A cellák mérete módosítható. A kutatási témát ismertetni nem kell.