Válasszon nyelvet

   +(36) 88 624 021 |    dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu |    8200 Veszprém, Egyetem utca 10. I. épület

Válasszon nyelvet

talarsapkaAz Informatikai Tudományok Doktori Iskola 2019. szeptember 4-én 10 órai kezdettel az egyetem I épületének 415-ös termében doktori szigorlatot tart.
Ahmed Hama Karim Rebaz doktorjelölt a szigorlathoz szükséges kötelezettségét teljesítette, ezért kérése alapján a Doktori Iskola Tanácsa engedélyezte számára a doktori szigorlatot.

 

 

 

A szigorlati bizottság:

Elnök:   
              Dr. Kozmann György, prof. emeritus, PE, az Orvosi és egészségügyi Informatika főtárgy vizsgáztatója
Tagok:
             Dr. Benyó Balázs, prof. BME, a Klinikai képalkotás melléktárgy vizsgáztatója
             Dr. Fogarassyné Dr. Vathy Ágnes, docens, PE                 
      
Témavezetők:          
            Dr. Kósa István, tudományos főmunkatárs, PE
            Dr. Vassányi István, egyetemi docens, PE

 

A doktori szigorlat nyilvános, arra minden érdeklődőt tisztelettel meghívunk!