Válasszon nyelvet

   +(36) 88 624 021 |    dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu |    8200 Veszprém, Egyetem utca 10. I. épület

Válasszon nyelvet

Nyolcvankét kutató nyerte el 2022-ben a Magyar Tudományos Akadémia doktora címet. A kiemelkedő tudományos munkásságukat egy doktori műben összegző, eredményeik egy kiemelt részét pedig sikeresen megvédő kutatók kedden vehették át az MTA Székház Dísztermében a rangos cím megszerzését igazoló oklevelet. Köztük van Sikné Dr. Lányi Cecília is.

Freund Tamás, az MTA elnöke kihangsúlyozta, hogy az MTA doktora cím az Akadémia egyik legnagyobb becsben tartott, hagyományos értéke, mert független, országosan egységes, magasan kvalifikált szakértők által végzett, nemzetközi követelményeket integráló minőségbiztosítást nyújt.

Az Akadémia Alapszabálya szerint az MTA doktora címet az Akadémia annak ítélheti oda, aki tudományos fokozattal rendelkezik, az általa művelt tudományszakot a tudományos fokozat megszerzése óta is eredeti tudományos eredményekkel gyarapította, tudományszakának mértékadó hazai és nemzetközi tudományos körei előtt ismert és elismert, kiemelkedő tudományos kutatói munkásságot fejt ki, tudományos eredményeit doktori műben foglalja össze.

Sikné Dr. Lányi Cecília akadémiai doktori értekezésében azt a kérdéskört vizsgálta, hogy a weboldalak, illetve virtuális környezetek fejlesztésénél gyakran elhanyagolják a vizuális akadálymentességre való törekvést, pedig a felhasználók majd 10%-a tekinthető valamilyen szempontból akadályozottnak. Összegyűjtötte a magyarországi felsőoktatási intézmények honlapjain előforduló leggyakoribb akadálymentességi problémákat a színhelyes tervezés szempontjából, majd kidolgozott egy 12 pontból álló egyszerűsített szempontrendszert a weboldalak akadálymentességi problémáinak enyhítésére, ezen felül pedig megalkotta a készségfejlesztő és a rehabilitációs célú játékok személyre szabhatóságának tervezési követelményeit és tesztelési módszerét is.

Az oklevélhez szívből gratulálunk!