Válasszon nyelvet

   +(36) 88 624 021 |    dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu |    8200 Veszprém, Egyetem utca 10. I. épület

Válasszon nyelvet

A Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kara (PE MIK) 2010. május 5-re meghirdeti a 2010. évi Kari Tudományos Diáknapot.

A rendezvényen az Egyetem MSc vagy egyetemi diplomával még nem rendelkező hallgatói, ill. hallgatói csoportjai vehetnek részt műszaki informatikai témájú dolgozatukkal és előadásukkal.

A nevezés feltétele olyan diáktudományos tevékenységet bizonyító pályamunka (dolgozat és kutatómunkával fejlesztett pályamű, valamint az ezeket bemutató előadás), amely a graduális képzési idő alatt önképzési céllal készült. Az egyetemi tanulmányok során kötelezően, tantervben előírt feladatok, dolgozatok pályamunkaként nem nyújthatók be.

A konferencián Kar által elfogadott nevezések alapján vehetnek részt a pályázók. A jelentkezés a bemutatásra szánt pályamunka egyoldalas összefoglalójának elektronikus (kizárólag PDF formátum) benyújtásával történik. A jelentkezés határideje 2010. április 7.

A jelentkezés és az egyoldalas összefoglaló formai kritériumai
A jelentkezést e-mailben a ktd@mik.uni-pannon.hu címre kérjük elküldeni. A levél tárgya a KTD/dolgozat címe legyen. Az e-mail tartalmazza az összes szerző nevét, szakját és képzési típusát, aktív e-mail címét és lehetőség szerint a telefonszámát is. A jelentkezéshez kérjük csatolni a maximum 3000 karaktert tartalmazó egyoldalas összefoglalót, amely nem tartalmazhat képletet és ábrát.

A dolgozat benyújtásának módja
A dolgozat elektronikus változatát 2010. április 19. 12 óráig e-mailben a ktd@mik.uni-pannon.hu címre küldött csatolt fájlként kérjük elküldeni. A levél tárgya a KTD/dolgozat címe legyen. A dolgozat elektronikus változatával egyező kinyomtatott és fűzött példányát 2010. április 19. 12 óráig kérjük leadni a Műszaki Informatikai Kar Dékáni Titkárságán (I épület, 903).

A dolgozat formai kritériumai

 • Oldal mérete: A/4
 • Margók: 2,5 cm
 • Oldalszámozás: oldal alján középen
 • Egységes előlap (formátuma itt letölthető)
 • Megfelelő tagolás

A dolgozat írásbeli értékelési szempontjai

 • Szerkesztés, stílus, nyelvezet: 10 pont
 • A téma irodalmának feldolgozása: 10 pont
 • A téma feldolgozási módszerének színvonala: 10 pont
 • Az eredmények értékelése: 10 pont
 • A pályamű korszerűsége, fontossága: 10 pont

Össz. írásbeli pont: 50 pont
Az írásbeli munka értékeléseként kapott pontszám a két bíráló által adott pontszámok átlaga; amennyiben a két bírálati pontszám különbsége legalább 15 pont, akkor a szóbeli megmérettetésen a zsűri saját hatáskörében dönthet a pontok módosításáról.

Előadások
A dolgozatokat 2010. május 5-én bíráló bizottság előtt kell bemutatni maximum 10 percben, amit 5 perc vita követ. Az előadások pontos helyét és idejét később közöljük!

Szóbeli értékelési szempontok

 • Előadói stílus: 10 pont
 • Szemléltető eszközök használata, humán demonstráció: 10 pont
 • Eredmények bemutatása: 15 pont
 • Vitakészség és szakmai kompetencia: 15 pont

Össz. szóbeli pont: 50 pont

ÖSSZESEN: 100 pont

Díjazás:

 1. helyezett: 96-100 pont
 2. helyezett: 90-95 pont
 3. helyezett: 84-89 pont

Dicséret: 75-83 pont

A legjobb pályázatok kidolgozói jogosultságot szereznek OTDK részvételre.

A konferencián az összdíjazás 400 ezer Ft.

Kérjük, látogassanak vissza oldalunkra további információkért később!

Kérdéseikkel Vassányi Istvánt keressék a ktd@mik.uni-pannon.hu címen.