Válasszon nyelvet

   +(36) 88 624 021 |    dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu |    8200 Veszprém, Egyetem utca 10. I. épület

Válasszon nyelvet

Rugalmas időbeosztás

A Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kara által indított mesterképzések rugalmas időbeosztással és oktatásszervezéssel segítik a tanulás és munka közötti egyensúly megteremtését.

Nappali tagozatos képzéseinken a kontakt órák szerda-csütörtök-péntek napokra esnek. A hétfői és keddi napokon egyáltalán nincsenek tanórák, lehetővé téve a tanulmányok mellett az egyetemi kutatási és fejlesztési projektekbe való hatékony bekapcsolódást, vagy a részidős munkavállalást.

A levelező tagozatos képzéseken az első két félév kötelező tárgyainak konzultációi szombati napokra esnek. A kötelezően választható tantárgyak konzultációi pénteki és szombati napokon vannak. A konzultációs alkalmak kb. fele online szervezésű, ezeken a napokon nem szükséges a személyes megjelenés Veszprémben. Az egyénileg konzultált tantárgyak esetében (pl. diplomamunka készítés) rugalmasan biztosítjuk az online kapcsolattartást a témavezetővel, továbbá az online beszámolók lehetőségét.

Tantárgyaink oktatása egyre nagyobb mértékben támogatott digitális tartalmakkal, biztosítva az önálló, és időben rugalmas tanulást. A tantárgyak követelményrendszerébe sok helyen épül be a hagyományos zárthelyi dolgozatok és vizsgák helyett önálló vagy projekt feladatok megvalósítása. 

Ahol még érdemes tájékozódni:

A mesterképzések tanterveinek elérhetősége:

https://mik.uni-pannon.hu/hallgatoknak/tantervek

A 2023/24-es tanév levelezős órarendjeinek elérhetősége:

https://mik.uni-pannon.hu/hallgatoknak/levelezos-orarend

 

Ösztöndíjak mesterképzésben résztvevő hallgatóknak – már az első félévtől!

Nappali tagozatos hallgatóink már az első félévtől jogosultak tanulmányi ösztöndíjra, amelynek összegét az első félévben a felvételi pont határozza meg. 

A Pannon Egyetemen intézményi sajátosság, hogy a 2024-es EKÖP pályázat (ÚNKP pályázat utódja) levelezős hallgatók számára is elérhető.

Új kari ösztöndíj a 2024/25-ös tanévben mesterszakos hallgatóknak: Innováció az Informatikában (nappali és levelezős hallgatóknak egyaránt)

Ahhoz, hogy a kutató és K+F központokkal közös munkában hallgatóink már tanulmányaik kezdetétől részt vehessenek, egy pályázatot kell benyújtaniuk 2024. szeptember 15-ig a karunk által meghirdetett „Innováció az Informatikában” elnevezésű ösztöndíjra, amelynek keretében egy a hallgató által hozott valós (akár munkahelyen felmerült) informatikai/adattudományi probléma kidolgozását és megoldását várjuk el. A sikeres pályázatot benyújtó hallgatók szakmai támogatásként egy mentort, és így folyamatos szakmai támogatást kapnak feladataik elvégzéséhez, és összesen akár (nettó) 500.000 Ft-os ösztöndíjban is részesülhetnek, ha a vállalt feladatot sikerrel megoldották és a pályázati feltételeket teljesítették (elért eredményeiket egy dolgozatban összefoglalják és az a Kar által szervezett tudományos diákköri konferencián 2025. májusában bemutatják). Fontos hangsúlyozni, hogy az ösztöndíj-lehetőség mellett az elvégzett munkáért tanulmányi kreditek is kaphatóak, így szaktól függően a kötelező, vagy a kötelezően választható kreditek egyszerűbben teljesíthetőek.

Mindezek mellett a további intézményi és kari ösztöndíj lehetőségekről itt tájékozódhat:

https://mik.uni-pannon.hu/felvetelizoknek/osztondijak

kód kódsor előadás tanóra

Kiváló oktatási színvonal, melyet a piaci szféra is elismer és honorál

Karunk a 2024/2025-ös tanévben ünnepli alapításának 20 éves évfordulóját. Ez idő alatt elértük, hogy oktatóink közül többen a világ kutatóinak legjobb 2%-ba tartoznak, amely kimagasló eredmény (forrás). 

Mindezeken túl büszkék vagyunk arra is, hogy 2016 óta a Karunkon végzett diákok kezdőfizetését tekintve a felsőoktatási intézmény által hozzáadott bértöbblet mértékében az országos három legjobb intézmény között szerepelünk (forrás). Ezt csak a folyamatos magas minőségű oktatással és kutatással tudtuk és tudjuk biztosítani, amely a jövőben is kiemelt stratégiai célunk.

 

Munkatapasztalat beszámítása kreditért

Örvendetes tény, hogy mesterszakos hallgatóink számottevő részének már jelentős, több éves szakirányú szakmai munkatapasztalata van. A meglévő munkatapasztalat - megfelelő referenciával – kreditekre váltható. Minden mesterképzésünkön vannak olyan tantárgyak (pl. Projekt labor, Önálló laborgyakorlat, Projekt alapú szoftverfejlesztés, Kutatás-fejlesztés I-II.), amelyeknek teljesítését a munkatapasztalat beszámításával jelentősen egyszerűsítjük. Ebből, és a tantervek felépítéséből adódóan a képzések akár három félév alatt is teljesíthetők.