Válasszon nyelvet

   +(36) 88 624 021 |    dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu |    8200 Veszprém, Egyetem utca 10. I. épület

Válasszon nyelvet

Változások a 2024. évi felvételi szabályokban a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karán

Fontos változások a 2024. évi felvételi eljárásokban! Szerteágazó pontszerzési lehetőségek új elemekkel 2024-től az intézményi pontrendszer alapján. Tájékozódj, ismerd meg a részleteket, gyűjtsd az intézményi pontokat!

A Pannon Egyetem fenntartói jóváhagyással meghatározta a 2024. évre vonatkozó felvételi szabályozás intézményi hatáskörbe utalt elemeit, melyek közül a legfontosabbak:

 • az egyes képzéseken elvárt minimum ponthatárok,
 • az egyes képzéseken elvárt érettségi követelmények, 
 • az egyes képzési területeken a tanulmányi pontok számításához beszámító ötödik tantárgyak és ötödik érettségi tárgyak köre, 
 • az új felvételi pontszámításban a 100 intézményi pont számítási szabályai.


1. A 2024-es felvételi eljárásban elvárt minimum ponthatárok

2023-tól kivezetésre került a központilag meghatározott minimumpontok rendszere és a kötelező emelt szintű érettségi az alapképzési szakokon. Az intézmények saját hatáskörben dönthetnek a képzések minimum ponthatárairól, illetve az elvárt érettségi szintjéről.

A Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kara által meghirdetett képzések minimum ponthatárai:

 • valamennyi alapszakos képzésen 240 pont,
 • valamennyi felsőoktatási szakképzésen 230 pont,
 • valamennyi mesterképzésen 50 pont.

A Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kara által meghirdetett alapszakos képzéseken nincs előírt emelt szintű érettségi követelmény.


2. A 2024. évi felvételi eljárásban érvényesülő változások

További változások a 2024. évi felvételi eljárásban alapszakos és felsőfokú szakképzésen történő továbbtanulás esetén

Az egyes képzési területeken a tanulmányi pontok számításához beszámító ötödik tantárgy:

Informatikai képzési területen: biológia-egészségtan, biológia, fizika, kémia, földrajz, informatika, digitális kultúra, természettudomány, bármely szakmai vagy művészeti tantárgy.

Villamosmérnöki BSc képzésre történő jelentkezés esetén a műszaki képzési területen: idegen nyelv (második vagy harmadik), biológia-egészségtan, biológia, fizika, kémia, földrajz, informatika, digitális kultúra, természettudomány, saktika (sakk-matematika), természettudomány művészeti szakközépiskolák számára, gazdasági és pénzügyi kultúra, fenntarthatóság, bármely ágazati szakmai tantárgy.

Az egyes képzési területeken a tanulmányi pontok számításához beszámító ötödik érettségi tárgy:

Informatikai képzési területen és a villamosmérnöki BSc képzésre történő jelentkezés esetén a műszaki képzési területen: bármely érettségi vizsgatárgy lehet.

 

Az egyes képzéseken az érettségi pontok számítása:

Informatikai képzési területhez tartozó képzések esetén: 

matematika
és
földrajz vagy biológia vagy természettudomány vagy kémia vagy informatika vagy fizika vagy digitális kultúra vagy katonai alapismeretek vagy honvédelmi alapismeretek vagy gazdasági alapismeretek bármelyik ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy vagy bármelyik ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy vagy bármelyik szakmai előkészítő vizsgatárgy a képzési területre központilag meghatározott tantárgyak közül.

eredménye alapján.

Villamosmérnöki BSc képzés esetén: 

matematika
és
fizika vagy biológia vagy kémia vagy informatika vagy digitális kultúra vagy földrajz vagy természettudomány vagy gazdasági ismeretek vagy katonai ismeretek vagy honvédelmi ismeretek vagy bármelyik ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy vagy bármelyik ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy vagy bármelyik szakmai előkészítő vizsgatárgy a képzési területre központilag meghatározott tantárgyak közül.

eredménye alapján.

A Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kara egyik képzésen sem ír elő kötelezően emelt szintű érettségi követelményt, de a jelentkezőknek fontos tudni, hogy központi szabályozásnak megfelelően az érettségi %-os eredményéből számított pontszám középszintű érettségi esetén 2/3-dal szorzódik. Azaz két középszintű érettségi esetén 100 %-os érettségi eredmény esetén is csak 2 x 100 x 2/3 pont (133 pont) szerezhető.

Bátorítjuk tehát a jelentkezőinket emelt szintű érettségi letételére legalább egy tantárgyból, annál is inkább, mert emelt szintű érettségivel jelentős mennyiségű intézményi pont is szerezhető.

 

Intézményi pontok (maximálisan 100 pont)

2024-től a Pannon Egyetem olyan egységes intézményi pontrendszert vezet be, amely kiemelten díjazza a  jelentkezők többletteljesítményét, esélyegyenlőségi kompenzációt nyújt és jutalmazza a regionális intézményi kötődést. Az intézményi pontrendszer teljes részletességgel a 2024-es felvételi tájékoztatóban lesz elérhető. 

A Pannon Egyetem intézményi pontrendszerének fő elemei:

 • Nyelvtudás – maximum 65 pont szerezhető 
  • B2  csak írásbeli vagy szóbeli nyelvvizsga esetén: 10 pont
  • B2 komplex nyelvvizsga esetén: 25 pont
  • C1 csak írásbeli vagy szóbeli nyelvvizsga esetén: 20 pont
  • C1 komplex nyelvvizsga esetén: 40 pont
 • Emelt szintű érettségi – maximum 80 pont szerezhető
  • legalább 40%-os emelt szintű érettségi egy a tanulmányi pontoknál figyelembe vehető érettségi tárgyból: 25 pont
  • legalább 50%-os eredményű emelt szintű érettségi az érettségi pontok számításánál figyelembe vehető tárgyból: 40 pont
 • Sporteredmények – maximum 50 pont szerezhető
 • Művészeti és versenyeredmények – maximum 60 pont szerezhető
 • Esélyegyenlőség – maximum 50 pont szerezhető
 • Szakmai munkatapasztalat – maximum 50 pont szerezhető
 • Szakképesítés – maximum 50 pont szerezhető
 • Intézményi szervezésű továbbtanulási programok – maximum 50 pont szerezhető

A felsorolásból látható, hogy a korábbi, központilag szabályozott többletpontok rendszerének számos eleme továbbra is megmarad (több esetben is nagyobb mennyiségű pontszerzést lehetővé téve),  de emellett új komponensek is megjelennek.

A középiskolások pályaorientációját segítve a Műszaki Informatikai Kar évek óta számos, a továbbtanulást támogató programlehetőséget nyújt az érdeklődőknek. A programokba történő eredményes bekapcsolódással intézményi pontok szerezhetőek a Műszaki Informatikai Kar által meghirdetett képzésekre történő jelentkezés esetén. A 2023/24-es tanévben ilyen lehetőségek (a lista még bővülhet!):

 • Emelt szintű informatikai, illetve digitális kultúra érettségire felkészítő foglalkozások – kapcsolódó szintvizsga alapján megfelelt minősítés esetén 15 pont, kiválóan megfelelt minősítés esetén 25 pont szerezhető;
 • Hardver szakkör – kapcsolódó szintvizsga alapján megfelelt minősítés esetén 15 pont, kiválóan megfelelt minősítés esetén 25 pont szerezhető;
 • Bevezetés a Python programozásba – kapcsolódó szintvizsga alapján megfelelt minősítés esetén 15 pont, kiválóan megfelelt minősítés esetén 25 pont szerezhető;
 • Bakonyi Bitfaragó Bajnokság – döntőben való részvétel esetén 10 pont, 1-3. helyezés esetén 20 pont szerezhető;
 • PENdroid középiskolás verseny (Nagykanizsa) – döntőben való részvétel esetén 10 pont, 1-3. helyezés esetén 20 pont szerezhető;
 • Nyári tábor – aktív részvétel esetén 10 pont szerezhető;
 • A Műszaki Informatikai  Kar által támogatott Erdős Pál Tehetséggondozó Iskola foglalkozásain való aktív részvétel esetén 25 pont szerezhető.

A 2024-es pontszámítás elemeiről, azon belül a Pannon Egyetem egységes intézményi pontrendszeréről itt tájékozódhatsz: https://www.felvi.hu/felveteli/pontszamitas2024

Kapcsolódj be a 2023/24-es tanév meghirdetett programjaiba és gyűjts intézményi pontokat a 2024-es vagy későbbi évek felvételijére!

A felvi.hu-n az alábbi oldalakat ajánljuk:

Használhatod a felvi.hu-n elérhető pontszámító kalkulátort is!