Válasszon nyelvet

   +(36) 88 624 021 |    dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu |    8200 Veszprém, Egyetem utca 10. I. épület

Válasszon nyelvet

A mesterképzés az informatika képzési területhez tartozik, amelynek képzési és kimeneti követelménye itt a tanterv pedig itt érhető el.

Bemeneti feltételek:

A képzési és kimeneti követelmények meghatározzák a mesterképzés bemeneti feltételeit, miszerint:

 • Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe az informatika képzési területről a programtervező informatikus, a mérnökinformatikus, a gazdaságinformatikus alapképzési szak, azaz, ezek a végzettségek automatikusan teljesítik a bemeneti követelményeket.
 • Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: az üzemmérnök-informatikus alapképzési szak. Ezen végzettség esetén kreditelismerési eljárás lefolytatásával vizsgálandó, hogy a felvételiző rendelkezik-e a korábbi alapképzési tanulmányok alapján minimálisan 60 kredittel az alábbi területekről:
  • matematika és számítástudomány (analízis, algebra, diszkrét matematika, algoritmuselmélet, valószínűségszámítás, statisztika) 30 kredit;
  • számításelméleti és programozási ismeretek (algoritmuselmélet, szoftvertechnológia) 10 kredit;
  • informatikai szakmai ismeretek (modellezés, számítógépes grafika és képfeldolgozás, adatbázisok, hálózati ismeretek) 20 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó kreditek a mesterképzéssel párhuzamosan, különbözeti tárgyakkal teljesíthetők.

 • Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzési és egyéb felsőfokú képzések, melyek esetén a felvételiző korábbi tanulmányai alapján minimálisan 60 kredittel rendelkezik az alábbi területekről: 
  • matematika és számítástudomány (analízis, algebra, diszkrét matematika, algoritmuselmélet, valószínűségszámítás, statisztika) 30 kredit;
  • számításelméleti és programozási ismeretek (algoritmuselmélet, szoftvertechnológia) 10 kredit;
  • informatikai szakmai ismeretek (modellezés, számítógépes grafika és képfeldolgozás, adatbázisok, hálózati ismeretek) 20 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó kreditek a mesterképzéssel párhuzamosan, különbözeti tárgyakkal teljesíthetők.

A nem teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehető képzéssel rendelkezők esetében a kreditelismerési eljárást a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottsága a felvételi eljárás részeként folytatja le. Ehhez a korábbi tanulmányokra vonatkozó leckekönyv kivonatot vagy oklevélmellékletet a felvi.hu rendszerbe kell feltölteni. Az eljárás eredményéről a jelentkezőket tájékoztatjuk. A kreditelismerési határozatot, amely – amennyiben szükséges - a különbözeti tárgyak pontos listáját is tartalmazza, beiratkozáskor kapják meg a felvételt nyert hallgatók.

Bővebb tájékoztatás kérhető: