Válasszon nyelvet

   +(36) 88 624 021 |    dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu |    8200 Veszprém, Egyetem utca 10. I. épület

Válasszon nyelvet

A képzés célja:

A képzés célja mérnökinformatikusok képzése, akik az informatika szakterületéhez kapcsolódó természettudományos és specifikus műszaki ismeretek magas szintű elsajátítását követően képesek új informatikai rendszerek és eszközök tervezésére, informatikai rendszerek fejlesztésére és integrálására, az informatikai célú kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Specializációk:

Műszaki és egészségügyi alkalmazások specializáció

Hallgatók választott arányban tanulhatnak összetett műszaki rendszereket támogató korszerű informatikai megoldásokról (Szenzorhálózatok, Beágyazott rendszerek fejlesztése, Intelligens irányítórendszerek, Robottechnika), és megismerhetik az információs technológiák egészségügyi alkalmazásainak biológiai és mérnöki alapjait (Egészségügyi adatbázisok, Orvosi döntéstámogatás, Orvosi méréselmélet, Egészségügyi jelfeldolgozás).

Szoftverrendszerek és számítógép hálózatok specializáció

A választható tárgyak széles körének köszönhetően a hallgatós specialistákká válhatnak a nagyvállalati számítógép hálózatok (Kapcsolás, útválasztás és hibaelhárítás nagyvállalati hálózatokban; Nagyvállalati Rendszerintegráció; Információs rendszerek biztonságtechnikája) és a szoftverfejlesztési technikák és módszertanok területén (Logikai és funkcionális programozás; Párhuzamos programozás; Szerver oldali programozás; Felhő programozás; Web alkalmazások tesztelésének korszerű módszerei) területén.

Ipari automatizálás specializáció

Az első két félévében Veszprémben, második két félévében Nagykanizsán megvalósuló képzésben a hallgatók specialistákká válhatnak az Ipar 4.0 megoldások informatikai alapját adó mérnöki ismeretekben és technológiákban (Modern ipari IT megoldások, Ipari vezérlőegységek programozása, Ipari adatkezelés, Big Data modellezés és adatelemzés, Ipari robotok programozása, Specifikációs és leíró nyelvek).

Képzési idő, képzési hely, képzés formája: 

4 félév, Veszprém: nappali és levelező tagozat

nappali tagozat angol nyelven, levelező tagozat magyar nyelven

Szakfelelős:

Dr. Magyar Attila, egyetemi docens

Tanterv:

a mérnökinformatikus MSc szak tanterve ide kattintva érhető el. 

Tudtad, hogy

  • a mérnökinformatikus mesterszak kiválóan alkalmas, hogy elmélyítsd az alapszakon megszerzett informatikai ismereteidet, és felkészít a doktori (PhD) képzés keretében történő folytatásra? 
  • a célirányos ismeretszerzés érdekében, a mérnökinformatikus mesterképzésünk három választható specializáció lehetőségét nyújtja: az ipari automatizálásra, a műszaki és egészségügyi alkalmazásokra, valamint a szoftverrendszerek és számítógép hálózatok című szakosodásra?
  • hangsúlyosan jelennek meg a képzésben olyan informatikai szakterületek, amelyek az elmúlt években rohamosan fejlődtek, és váltak fontos iparági technológiák alapjaivá, mint például a felhő programozás, tesztvezérelt szoftverfejlesztés, számítógépes látás, szenzorhálózatok és az üzleti intelligencia rendszerek?

Elhelyezkedési lehetőségek:

A Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karán végzett mesterszakos mérnökinformatikusok alkalmassá válnak új informatikai rendszerek és eszközök tervezésére, informatikai rendszerek fejlesztésére és integrálására, informatikai célú kutatás-fejlesztési feladatok ellátására. Ezen tudás birtokosai számára az IT szektor, de akár a kutatóközpontok is, vagy éppen a (verseny)szférában működő vállalkozások, és szervezetek kínálják a leggyorsabb és a legkiszámíthatóbb elhelyezkedési lehetőségeket.