Válasszon nyelvet

   +(36) 88 624 021 |    dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu |    8200 Veszprém, Egyetem utca 10. I. épület

Válasszon nyelvet

A mesterképzés az informatika képzési területhez tartozik, amelynek képzési és kimeneti követelménye itt a tanterv pedig itt érhető el.

Bemeneti feltételek:

A képzési és kimeneti követelmények meghatározzák a mesterképzés bemeneti feltételeit, miszerint:

 • Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a mérnökinformatikus alapképzési szak, azaz, ezen a végzettség automatikusan teljesíti a bemeneti követelményeket.
 • Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a gazdaságinformatikus, a programtervező informatikus és az üzemmérnök-informatikus alapképzési szak.

Gazdaságinformatikus és programtervező informatikus BSc végzettségek esetén kreditelismerési eljárás lefolytatásával vizsgálandó, hogy a felvételiző rendelkezik-e a korábbi alapképzési tanulmányok alapján minimálisan 80 kredittel az alábbi területekről:

 • természettudományi ismeretek (analízis, algebra, valószínűségszámítás, matematikai statisztika, fizika) területén 20 kredit;
 • gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, környezetvédelem, minőségbiztosítás, szaknyelv, társadalomtudomány) területéről 15 kredit;
 • számításelméleti és programozási ismeretek számítás- és algoritmuselmélet, programnyelvek, programtervezés, szoftver technológia területéről 15 kredit;
 • számítógép ismerete (elektronika, digitális technika, mérés- és szabályozástechnika, számítógép architektúrák, operációs rendszerek, számítógépes hálózatok) területéről 15 kredit;
 • információs rendszerek ismeretei (adatbázis-kezelés, tudásreprezentáció, informatikai rendszerek modellezése, analízise, megvalósítása, biztonsági kérdései) területéről 15 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a felsorolt területeken legalább 40 kredittel rendelkezzen. A hiányzó kreditek a mesterképzéssel párhuzamosan, különbözeti tárgyakkal teljesíthetők.

Üzemmérnök-informatikus BProf végzettség esetén kreditelismerési eljárás lefolytatásával vizsgálandó, hogy a felvételiző rendelkezik-e a korábbi alapképzési tanulmányok alapján minimálisan 60 kredittel az alábbi területekről: 

 • természettudományi alapismeretek (analízis, algebra, diszkrét matematika) 15 kredit,
 • gazdasági és humán ismeretek 5 kredit,
 • számításelméleti és programozási ismeretek (algoritmuselmélet, szoftvertechnológia) 10 kredit,
 • informatikai szakmai ismeretek (modellezés, számítógépes grafika és képfeldolgozás, adatbázisok, hálózati ismeretek, mesterséges intelligencia) 30 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben a 60 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül meg kell szerezni.

Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzési és egyéb felsőfokú képzések, melyek esetén a felvételiző korábbi tanulmányai alapján minimálisan 80 kredittel rendelkezik az alábbi területekről: 

 • természettudományi ismeretek (analízis, algebra, valószínűségszámítás, matematikai statisztika, fizika) területén 20 kredit;
 • gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, környezetvédelem, minőségbiztosítás, szaknyelv, társadalomtudomány) területéről 15 kredit;
 • számításelméleti és programozási ismeretek számítás- és algoritmuselmélet, programnyelvek, programtervezés, szoftver technológia területéről 15 kredit;
 • számítógép ismerete (elektronika, digitális technika, mérés- és szabályozástechnika, számítógép architektúrák, operációs rendszerek, számítógépes hálózatok) területéről 15 kredit;
 • információs rendszerek ismeretei (adatbázis-kezelés, tudásreprezentáció, informatikai rendszerek modellezése, analízise, megvalósítása, biztonsági kérdései) területéről 15 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a felsorolt területeken legalább 40 kredittel rendelkezzen. A hiányzó kreditek a mesterképzéssel párhuzamosan, különbözeti tárgyakkal teljesíthetők.

A nem teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehető képzéssel rendelkezők esetében a kreditelismerési eljárást a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottsága a felvételi eljárás részeként folytatja le. Ehhez a korábbi tanulmányokra vonatkozó leckekönyv kivonatot vagy oklevélmellékletet a felvi.hu rendszerbe kell feltölteni. Az eljárás eredményéről a jelentkezőket tájékoztatjuk. A kreditelismerési határozatot, amely – amennyiben szükséges - a különbözeti tárgyak pontos listáját is tartalmazza, beiratkozáskor kapják meg a felvételt nyert hallgatók.

Bővebb tájékoztatás kérhető: