MEGHÍVÓ

 

PhD házi védésre

A Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Rendszer- és Számítástudományi Tanszék szervezésében

 

Baumgartner János

„Novel process graph-based solutions of Industry 4.0 focused optimization problems”

 

című doktori (PhD) értekezésének munkahelyi vitáját tartjuk

a Pannon Egyetem, I. épület 924-es termében

2022. június 16-án (csütörtök) 15:30 órától

 

Témavezető: Dr. Süle Zoltán

 

A munkahelyi vita elnöke: Dr. Hartung Ferenc, egyetemi tanár (PE)

 

A felkért bírálók:

Dr. Dósa György, egyetemi tanár (PE)

Dr. Ercsey Zsolt, egyetemi docens (PTE)

 

A munkahelyi vitára minden érdeklődőt tisztelettel meghívunk és várunk!

 

 

Veszprém, 2022. június 7.

Dr. Fogarassyné dr. Vathy Ágnes

tanszékvezető

MEGHÍVÓ

 

A Pannon Egyetem Informatikai Tudományok Doktori Iskolája
2022. június 20-án 11:00 órai kezdettel az Egyetem I épületének 415-ös termében doktori komplex vizsgát tart.

  

Rádli Richárd

doktorandusz hallgató

 

a komplex vizsgához szükséges előírt kötelezettségét teljesítette, ezért a Doktori Iskola Tanácsa engedélyezte számára a komplex vizsga letételét.

 

Komplex vizsga bizottság:

Elnök:               Dr. Hangos Katalin, egyetemi tanár, DSc, PE-MIK

 

Vizsgáztatók:    Dr. Kató Zoltán, egyetemi tanár, DSc, SZTE

                                Kép- és jelfeldolgozás (főtárgy)

                               Dr. Fogarassyné dr.Vathy Ágnes, egyetemi docens, PhD, PE-MIK

                                Gépi tanuláson alapuló prediktív modellezési technikák (melléktárgy)

 

Tagok:              Dr. Benedek Csaba, tudományos tanácsadó, DSc, SZTAKI

                               Dr. Magyar Attila, egyetemi docens, PhD, PE-MIK

 

A komplex vizsga nyilvánosságát személyes és online elérhetőséggel is biztosítjuk, az online jelenlét iránt érdeklődők egy kérdőív kitöltése és beküldése után kapnak hozzáférési linket. A kérdőív az érdeklődők számára az alábbi címen hozzáférhető:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeofbH3HxtY9G4MYfVGJKahVJtzg6uZVrd9ELYg3tiuY9iZMg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

 

A komplex vizsga nyilvános, arra minden érdeklődőt tisztelettel meghívunk!

 

 

Veszprém, 2022. június 6.

Dr. Hartung Ferenc

                                                                              a Doktori Iskola vezetője

hirkep

 

MEGHÍVÓ

 

PhD házi védésre

A Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék szervezésében

 

 

Amr Mohamed Abdelhameed Nagy Abdo

„Recognition of Objects and Their Defects”

 

 

című doktori (PhD) értekezésének munkahelyi vitáját tartjuk a

Pannon Egyetem, I. épület 414-es termében

 

 2022. június 16-án, csütörtökön 11:00 órától

 

Témavezető: Dr. Czúni László

 

A munkahelyi vita elnöke:  Dr. Pituk Mihály, egyetemi tanár (PE)

 

A felkért bírálók:

Dr. Zarándy Ákos, tudományos tanácsadó, kutató (SZTAKI)

Dr. Nagy Balázs, tudományos munkatárs, kutató (SZTAKI)

 

A vitán való részvételt online formában is biztosítjuk, az alábbi linken keresztül:

https://tinyurl.com/4s9mskcv

 

Minden érdeklődőt tisztelettel meghívunk és várunk!

 

 

Veszprém, 2022. június 7.

                                                                                             Dr. Fodor Attila

                                                                                             tanszékvezető

MEGHÍVÓ

Új Nemzeti Kiválóság Program

INTÉZMÉNYI KONFERENCIA 2022

A Pannon Egyetem tisztelettel meghívja Önt a 2021-2022-es tanév Új Nemzeti Kiválóság Program Intézményi Konferenciájára.

Időpont:               2022. június 8. (szerda) 8:45-11:30

Helyszín:             Pannon Egyetem, „A” épület

                                     8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

A konferencián való részvétel ingyenes. Kérjük, külső érdeklődők részvételi szándékukat az e-mail címen jelezzék.

Részletes program 

 

plakat.jpg

640px HTE logo
 

A HTE az innováció ösztönzése és fontosságának tudatosítása érdekében diplomaterv és szakdolgozat pályázatot hirdet magyarországi felsőoktatási intézményben tanulmányait folytató végzős hallgatók részére.

 

A pályázat az alábbi három kategóriában kerül kiírásra:

 A kategória:    intézmények MSc programjában vagy osztatlan egyetemi képzésében résztvevő végzős hallgatók

B1 kategória:   intézmények BSc programjában résztvevő végzős hallgatók

B2 kategória:   intézmények BProf programjában résztvevő végzős hallgatók

 

Továbbá odaítélésre kerül az IEEE ComSoc különdíja, amit a HTE, valamint az IEEE Communication Society és az IEEE Hungarian Joint ComSoc/MTT/AP/ED/EMC Chapter közösen hozott létre az angol nyelvű dolgozatokkal pályázó végzős hallgatók elismerésére.

A kategóriák dobogósai és az IEEE ComSoc különdíjas elismerő oklevélben részesülnek, valamint az első helyezettek között a pályázat támogatói által felajánlott, összesen 230.000 Ft pénzdíj kerül kiosztásra a pályázat díjátadó ünnepségén. A díjazottak névsorát a HTE honlapján is közzétesszük. Továbbá a HTE felajánl 1 éves ingyenes HTE tagságot a kategóriák díjazottjainak és az IEEE ComSoc különdíjasnak, és lehetőséget biztosít a legjobb pályaművek szerzőinek a dolgozatukból készült kivonat publikálására a HTE által gondozott kiadvány formájában.

A pályázaton minden végzős hallgató részt vehet, aki diplomatervét, ill. szakdolgozatát nappali tagozaton a HTE által képviselt szakmai területen készíti magyarországi felsőoktatási intézményben, záróvizsgáját 2022-ben legkésőbb 2022. július 8-ig leteszi, valamint jeles (5.00) minősítésű dolgozatát a Záróvizsga Bizottság a pályázatra javasolja.

A pályázaton az A és B1 kategóriában egy intézményből/intézetből/tanszékről maximum 3-3, a B2 kategóriában maximum 1 dolgozat vehet részt, melyeket a delegáló intézménynek/intézetnek/tanszéknek rangsorolnia kell! A pályázók összesített rangsoráról és a díjak odaítéléséről a HTE Tudományos Bizottsága dönt a Tudományos területért felelős elnökségi tag vezetésével, amely Bizottság ezen belső intézményi rangsort is figyelembe veszi a végső sorrend megállapításánál.

A pályázatra emailben lehet jelentkezni a HTE honlapján ismertetett módon (https://www.hte.hu/hte-diplomaterv-szakdolgozat-palyazat), csatolva a honlapról letölthető Záróvizsga Bizottsági Ajánlást és Pályázati Lapot. Csak a hiánytalanul kitöltött és minden érintett által aláírt ajánlást és pályázati lapot, a diplomatervet/szakdolgozatot és a dolgozat bírálatát tartalmazó pályaműveket tekintjük érvényesnek, és csak ezek vehetnek részt a pályázaton! 

 

Pályázat beadási határidő: 2022. július 8., 12:00

kombinatorika optimazilas

A Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék szervezésében

 

Ábrahám Gyula

 

„Nehéz, kombinatorikus optimalizálási feladatok számítógéppel segített megoldása”

című doktori (PhD) értekezésének munkahelyi vitáját tartjuk a

Pannon Egyetem, I. épület 415-ös termében

 

 2022. június 22-én, szerdán 13:30 órától

 

                      Témavezetők:         

Dr. Dósa György,

Starkné dr. Werner Ágnes               A munkahelyi vita elnöke: 

Dr. Hangos Katalin, egyetemi tanár (PE)

                              

         A felkért bírálók: 

Dr. Szederkényi Gábor, egyetemi tanár (PPKE ITK)

Dr. Balogh János, főiskolai docens (SZTE TTIK)


A munkahelyi vitára minden érdeklődőt tisztelettel meghívunk és várunk!

                                                                                             Dr. Fodor Attila

                                                                                             tanszékvezető

DAAD ösztöndíjprogram

A DAAD és a Magyar Állam felajánlása alapján a Tempus Közalapítvány német-magyar projektalapú kutatócsere program pályázati felhívást tesz közzé a 2023-2024-es évre, felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek kutatócsoportjai között megvalósuló tudományos együttműködés elősegítésére.

A program célja a tudományos együttműködés elősegítése magyar és német felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek kutatócsoportjai között, amelyek egy konkrét tudományos kutatási terven dolgoznak. A program a mobilitást támogatja. Részvételre jogosultak a magyar felsőoktatási intézmények, illetve felsőoktatási intézményen kívüli kutatóintézetek oktatói, tudományos kutatói és posztdoktorai, akik tudományos beosztásban munkaviszonnyal rendelkeznek, valamint alap-, és mesterképzésben tanuló hallgatók, diplomások, doktoranduszok és posztdoktori képzésben résztvevők. A program minden tudományterület számára nyitott.

A német fél párhuzamosan teszi közzé a hasonló tartalmú felhívását. A német partnereknek a DAAD-hoz, a magyar pályázóknak a Tempus Közalapítványhoz kell benyújtaniuk egyidejűleg a pályázataikat.

 

Pályázat beadási határideje: 2022. június 30.

A projektpályázatot a https://scholarship.hu oldalon kell online benyújtani. Pályázat benyújtása regisztrációt követően lehetséges. 

Pályázati felhívás és online útmutató elérhető itt: https://tka.hu/palyazatok/11402/palyazati-dokumentumok 

További információ a e-mail címen kérhető.

 

Prékopa András-díj

 

A Magyar Tudományos Akadémia Matematikai Tudományok Osztálya 2019-ben – Dr. Prékopa Andrásné Széchenyi Kinga Irma, Prékopa Monika és Prékopa Judit (Prékopa András felesége és gyermekei) kezdeményezésére – Prékopa András, a magyar matematika kiemelkedő alakja emlékének méltó megörökítésére Prékopa András-díj alapítását határozta el.

A díj a matematikában, elsősorban a Prékopa András által művelt tudományágak: az operációkutatás és az alkalmazott matematika területén elért kimagasló tudományos eredményekért ítélhető oda.

A díjban csak magyar állampolgár részesülhet. A díj a jelöltek között nem osztható meg. A díjat egy személy csak egy alkalommal kaphatja meg.

Kétévente egy díj kerül átadásra, amelynek odaítélésére javaslatot tehetnek a Matematikai Tudományok Osztálya tagjai és az Osztály Matematikai Tudományos Bizottságának, Operációkutatási Tudományos Bizottságának és az Informatika-és Számítástudományi Tudományos Bizottságának tagjai.

A személyi jelöléseket a Matematikai Tudományok Osztályának ülése értékeli. A díjban részesülő személyről a Matematikai Tudományok Osztályának ülése titkos szavazással dönt.

Az elismerésben részesülő személy oklevélben, plakettben és pénzjutalomban részesül.

A díj ünnepélyes átadására a Matematikai Tudományok Osztályának közgyűléséhez kapcsolódó rendezvénye keretében kerül sor, minden páros évben.

Prékopa András-díj díjazott 2022-ben:

Dr. Maros István

 Marosi Istvan

 

Gratulálunk! 

industry 3087393 1920

 

Rangos elismerésben részesült a Pannon Egyetem több neves kutatója. A Research.com 2014 óta állít fel hiteles rangsort egy-egy tudományterület kiemelkedő kutatóiból. Az aktuális eredmények is a már megszokott módszertan alapján - a tudományági h-index, az adott diszciplínán belüli hozzájárulások arányának és a díjak, kitüntetések számának figyelembe vételével - alakultak ki.

 

A Műszaki Informatikai Kar az informatika, illetve a matematika területén is kiemelkedő tudományos teljesítményt nyújtott, emiatt méltán került kiemelt helyre Tuza Zsolt, a MIK kutatója.

 

Aki az informatika területén az előkelő 4. helyet foglalja el az országos rangsorban:

https://research.com/scientists-rankings/computer-science/hu

Ha a matematika területen nézzük ugyanezt, akkor Tuza Zsolt 6. az országos rangsorban:

https://research.com/scientists-rankings/mathematics/hu

A hazai intézményi rangsor tekintetében az informatika területen a 3. helyet foglalja el a Pannon Egyetem.

https://research.com/university-rankings/computer-science/hu

A matematika területén pedig, szintén a dobogós 3. helyet foglalja el az egyetemünk.

https://research.com/university-rankings/mathematics/hu

 

Szívből gratulálunk a Pannon Egyetem valamennyi kutatójának, aki felkerült a rangsorra!

 
 

 

zeyuElőadását tartott kínai mindennapjairól és a kínai oktatási rendszerről 2022. május 18-án Zeyu Wang, Stipendium Hungaricum ösztöndíjas PhD hallgatónk a balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskolában.

Az érdekes, átfogó bemutatás lekötötte a fiatal hallgatóság figyelmét.

thumb eu-kezikonyvbol
thumb magyarorszag megujul
thumb szechenyi-720x250
Minden jog fenntartva © 2021 Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar

Az oldal cookie-t használ a felhasználói élmény javítása érdekében. Elfogadásával hozzájárul a cookie-k gyűjtéséhez. A cookie-król bővebben: wiki.