A Kar története

A Pannon Egyetemen a villamosmérnöki főiskolai képzés 1988-ban, a műszaki informatikai egyetemi képzés pedig 1991-ben indult az akkori Mérnöki Karon. Az új szakok gondozását 1988 és 1991 között az Automatizálás Oktatási Csoport, majd 1991-től a Műszaki Informatikai és Automatizálás Tanszék végezte.

A fejlődés eredményeként 1995-ben a tanszék átalakult, négy új tanszék jött létre. A négy tanszék a közös feladatok és célok megvalósítása érdekében ugyanebben az évben intézetbe csoportosult a Mérnöki Karon belül. Az intézet működése alatt az oktatás és kutatás személyi feltételei folyamatosan javultak. A nemzetközi elismerést szerzett professzorok irányításával tudományos műhelyek alakultak ki, amelyek egyúttal lehetővé tették a doktori program, majd iskola megszervezését.

A fejlődés indokolttá tette, hogy az intézet az egyetem önálló szervezeti egységeként működjön. A kari jogosultsággal rendelkező Műszaki Informatikai és Villamosmérnöki Önálló Intézet 2001. január 1-től oktatási, oktatásszervezési, kutatási és gazdálkodási tevékenységét önállóan végezte.

MIK-I-Epulet2002-re folyamatosan felépült a műszaki informatika oktatásának valamennyi szintje, így az egyetemi (öt éves), a főiskolai (három éves) és a felsőfokú szakképzés (két éves), a kiegészítő és a diplomás képzés, valamint a doktori (PhD) iskola. A hallgatói létszám a 2003/2004-es tanévre meghaladta az 1200 főt.

A Műszaki Informatikai Kar 2003. szeptember 1-jén, az informatikai és a hozzá kapcsolódó korszerű technológiák oktatására, kutatására és fejlesztésére jött létre, a 2001-ben alakult kari jogállású Műszaki Informatikai és Villamosmérnöki Önálló Intézet utódaként. Fejlődését kezdetektől a dinamizmus jellemezte és jellemzi napjainkban is, ennek köszönhetően hazai és nemzetközi szinten egyaránt ismert és elismert tevékenységet folytat.

A kar működése szempontjából mind a műszaki, mind az informatika szó hangsúlyos. Tevékenysége gyorsan fejlődő, élenjáró technológiákhoz kapcsolódik, amelyek a globalizált világban jól értékesíthető, magas hozzáadott értékű termékek előállítását biztosítják.

A műszaki informatikában színvonalas oktatás csak nemzetközi szintű kutatások alapján lehetséges, mert a gyors fejlődés miatt csak a szűk szakmai körökben tevékenykedő kutatók férnek hozzá a legfrissebb információkhoz. A nemzetközi színvonalú kutatás egyúttal megalapozza a nemzetközi projekteket. Ezek témái szükségesek az oktatáshoz, ugyanakkor forrást képeznek a fejlett technikák beszerzéséhez. Ezáltal a Kar három alaptevékenysége ― az oktatás, a kutatás és a projektfejlesztések ― szoros együttműködésben, egymást támogatva működnek, rendkívüli hatékonyságot biztosítva a régióban realizálandó projektek teljesítéséhez.

Fontos, hogy a karon folyó munka jól hasznosuljon a térség gazdaságában, így erősítve a cégekkel létrejött és a jövőben létrejövő kölcsönösen előnyös alapú fejlesztési és pályázati lehetőségeket. Napjainkban a gazdaság és a tudomány érdekei szorosan összefüggnek, ezért cél, hogy kiépüljön a cégek és a felsőoktatás közötti híd.

A Műszaki Informatikai Kar 2001-ben alapította az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskolát azzal a céllal, hogy a matematikai és a műszaki pályára készülő középiskolás diákok tehetségének kibontakoztatását elősegítse. A veszprémi és szolnoki központtal rendelkező képzés az ország minden tájáról vonzza a matematika iránt érdeklődőket.

A működésben fontos szerepe van az Informatikai Tudományok, valamint a 2006-ban létrehozott Molekuláris- és Nanotechnológiák Doktori Iskolának, amelyek színvonalas kutatást, intenzív pályázati tevékenységet, valamint oktatói utánpótlást biztosítanak a tanszékeknek. A doktori iskolákba való beiratkozást harmad-, negyedévben kezdődő szervezett tehetséggondozás előzi meg, amelynek eredményeként az állami ösztöndíjas hallgatók különösen magas hányada abszolutóriumot szerez, és egyúttal teljesíti a fokozatszerzésnek a szabályzatokban rögzített szigorú feltételeit.

A kutatási tevékenység kutatócsoportokban folyik a szakterületükön nemzetközileg elismert és meghatározó professzorok irányításával. Kiemelt projektfeladatok ellátására kutató-fejlesztő központokat hozunk létre, amelynek célja az itt létrejött alapkutatási eredmények ipari projekteken belüli gyors és hatékony hasznosítása, ipari együttműködés keretében történő termékfejlesztés, valamint tudományos és technológiai szaktanácsadás.

A kar kiterjedt nemzetközi kapcsolatokat ápol az Európai Unió, az Egyesült Államok, Japán, India, Ausztrália és a Dél-Afrikai Köztársaság vezető felsőoktatási intézményeivel, elsősorban közös kutatási és szakmai együttműködések céljából. Oktatóink és kutatóink számos nemzetközi szervezet vezető tisztségviselői, nemzetközi konferenciák szervezőbizottságának tagjai. 

thumb eu-kezikonyvbol
thumb magyarorszag megujul
thumb szechenyi-720x250
Minden jog fenntartva © 2021 Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar

Az oldal cookie-t használ a felhasználói élmény javítása érdekében. Elfogadásával hozzájárul a cookie-k gyűjtéséhez. A cookie-król bővebben: wiki.