Záróvizsga információk a 2021/22. tanév tavaszi félévében

Információk a 2022/23. tanév őszi félévi záróvizsgáról és védésről a Műszaki Informatikai Karon

A szak- és diplomadolgozat elkészítésének folyamata, határidők

a 2022/23. tanév őszi félévében záróvizsgázóknak

Hallgatói teendők

Oktatói teendők

Témakiírások megküldésének határideje:

2022. október 26.
szerda

A felelős oktatási egységek a témavezetőkkel egyeztetve előkészítik a végleges témakiírást és feltöltik az előre megadott felületre.  

Az ellenőrzött témakiírások a Dékáni Titkárságon kerülnek kinyomtatásra.

Beszámolók megtartásának határideje:

2022. november 19.

A felelős oktatási egységek megszervezik a Szakdolgozat/Diplomamunka/Tervezés II. tárgyak beszámolóit, ezután a hallgatók megkapják a végleges témakiírás szkennelt változatát, amit a dolgozatba kell illeszteniük A beszámolók időpontjáról és beosztásáról a felelős oktatási egységek honlapján jelenik meg bővebb információ.

Záróvizsga jelentkezés időpontja:

OI határozza meg

Záróvizsgára jelentkezés menete: a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben a vizsgajelentkezéshez hasonlóan kell megtenni az Ügyintézés/Záróvizsga menüpont alatt. Azokon a szakokon, ahol választani kell a záróvizsga tárgyak közül, jelentkezni kell tárgyra is; ahol nincs választási lehetőség, ott a záróvizsgára jelentkezés egyben záróvizsga tárgyjelentkezés is. A jelentkezéskor megjelenik a Szakdolgozat/Diplomamunka adatait bekérő kérvény is. Kérem, hogy ezt NE töltsék ki. Ezzel a szakdolgozat/diplomamunka jelentkezésük is megtörténik. A dolgozat címét a végleges kiírás után a kari adminisztrátor ellenőrzi.

A jelentkezést a megadott időszakban visszavonhatják oly módon, hogy előbb a záróvizsga tárgyakról kell lejelentkezni (akiknek választani kellett).

A záróvizsgára jelentkeznie kell az abszolvált vagy sikertelen záróvizsgát tett hallgatóknak is.

- - - - - - - - - - - 

Programtervező informatikus FOKSz (Veszprém)

A záróvizsgára való jelentkezéskor az alábbi tárgycsoportok láthatóak:
1.

 • Web- és mobil alkalmazások fejlesztése (szóbeli)
 • Web- és mobil alkalmazások fejlesztése (gyakorlati és szóbeli)

2.

 • Szoftvertervezés, fejlesztés és tesztelés (szóbeli)
 • Szoftvertervezés, fejlesztés és tesztelés (gyakorlati és szóbeli)

Jelentkezéskor az 1. és 2. tárgycsoportból is egy-egy elemet kell választani, úgy, hogy az egyik szóbeli, a másik gyakorlati és szóbeli legyen. Ezzel a hallgató megválaszthatja, hogy a záróvizsga gyakorlati és szóbeli részét melyik tárgycsoportból kívánja teljesíteni.

Dolgozatok elektronikus feltöltésének határideje:

2022. december 6. kedd, 12:00

A dolgozatokat kizárólag elektronikus formában kell a kari Moodle rendszerbe feltölteni, papír alapú dolgozatokat nem kell leadni.

Nem kell újra feltöltenie a dolgozatát annak a hallgatónak, aki a dolgozatát az elmúlt két évben (2020-21-ben) PDF/A formátumban már feltöltötte, és a dolgozatról a plágium ellenőrzés után a témavezetői és bírálói vélemény is elkészült.

Duális képzésben lévő hallgatóknak egy külső témavezetője, nem duális képzésben részt vevő hallgatónak egy belső témavezetője lehet.

Plágiumellenőrzés lebonyolításának határideje:

2022. december 21.
szerda

Plágiumellenőrzés után, sikeres átvizsgálás esetén a kari adminisztrátor a Neptun egységes tanulmányi rendszerben a dolgozatot védhető státuszra állítja.

Plágiumra utaló esetben a témavezető, a szakfelelős és a tanszék értesítést kap az ellenőrzés eredményéről. A hallgatóval szemben indokolt esetben fegyelmi eljárást indítunk.

Bírálatok megküldésének határideje:

2023. január 3. 
(továbbtanulók)

2023. január 9. 
(nem továbbtanulók)

Az oktatási egységek gondoskodnak a bírálók felkéréséről, a dolgozatok bírálókhoz történő megküldéséről.

Az oktatási egységek és a témavezetők gondoskodnak róla, hogy az aláírt bírálatok és témavezetői vélemények elküldésre kerüljenek a  e-mail címre (Eredeti példányban nincs lehetőség a leadásra).

 


 

A dolgozat leadásának menete: 

 

A Műszaki Informatikai Kar szak-, záró- és diplomadolgozatot leadó hallgatók kizárólag PDF/A formátumban tölthetik fel dolgozataik végleges változatát. (Bővebb információ a PDF/A formátumról az itt lévő segédletben!) Emellett fel kell tölteni a végleges dolgozat eredeti forrásfájlját .docx (MS Word), .odt (LibreOffice) vagy .tex (TeX) formtumban! A dolgozatok kötelező mellékletét képező anyagokat (pl.: az elkészült szoftver, ha készült ilyen; a webes források mentése) egy tömörített ZIP-állományként kell szintén feltölteni. Így összesen három fájl feltöltése szükséges és lehetséges.

Mind a dolgozat, mind pedig annak mellékleténél az alábbi nevezéktan szerint kell a fájlokat elnevezni:

2122_2_PéldaJános_ABC123_Szakdolgozat_VP.pdf
2122_2_PéldaJános_ABC123_Szakdolgozat_VP.docx
2122_2_PéldaJános_ABC123_Szakdolgozat_VP.zip

Természetesen a név, Neptun-kód, a dolgozat jellege (Szakdolgozat, Diplomadolgozat, Záródolgozat), valamint a veszprémi (VP) vagy nagykanizsai (NK) telephely jelölése egyénenként változik.

 

A dolgozatok feltöltése a Dolgozatfeltöltés Moodle kurzuson keresztül történik.

További tudnivalók:

1, A PDF/A formátumban feltöltött végleges szak- és diplomadolgozatoknak tartalmazniuk kell az aláírt

 • feladat kiírást,
 • témavezetői nyilatkozatot,
 • hallgatói nyilatkozatot.

2, Azok a hallgatóknak, akik korábbi félévekben már leadták dolgozatukat, de ebben a félévben záróvizsgáznak, fel kell tölteniük a dolgozatukat a Moodle rendszerbe, ugyanolyan formátumokban, mint a most készülő dolgozatok esetén.

3, Ha valakinek problémája van a dolgozatok feltöltésével, kérjük, jelezze a  e-mail címen.

Témakiírás/nyilatkozat beillesztése a dolgozatba segédlet itt található.

 

A dolgozat szakmai követelményei: 

Gazdaságinformatikus BSc Mérnökinformatikus MSc -
Computer Science Engineering MSc (FRISSÍTVE 2021. 11. 29.)
Programtervező informatikus BSc (FRISSÍTVE 2021. 11. 29.) Villamosmérnöki BSc (FRISSÍTVE 2021. 11. 29.)
Üzemmérnök-informatikus BProf (FRISSÍTVE 2021. 11. 29.) Programtervező informatikus MSc Computer Science MSc (FRISSÍTVE 2022. 11. 29.)      
Záródolgozat tartalmi és formai követelményei, programtervező informatikus FOKSz        A dolgozat formai követelményei: 

Útmutató a dolgozat sablonok használatához/Guide to using thesis templates
Word sablon Word template
LaTeX sablon LaTeX template

 

Záróvizsga feltétele:

 • abszolutórium megszerzése
 • szak-, diploma-, illetve záródolgozat elfogadása

Mindkét feltétel telesülése a Nepun tanulmányi rendszerben ellenőrizhető (abszolvált hallgatói státusz és védhető státuszú dolgozat). Felhívjuk a figyelmet, hogy mindenki ellenőrizze a feltételek teljesülését.

 

 

 

 Záróvizsgák, védések tervezett időpontjai Veszprémben

Továbbtanulók:  2023. január 9. (hétfő)

Nem továbbtanulók:  2023. január 16 - 20. 

 

 • gazdaságinformatikus BSc: 
Eredményhirdetés várható időpontja: 
A GI BSc szak ZV és DV beosztása ide kattintva letölthető 
Kérjük, kísérjétek folyamatosan figyelemmel a beosztást, mert előfordulhat még változás a sorrendben/beosztásban!  

 • programtervező informatikus FOKSz: 
Eredményhirdetés várható időpontja:
A PTI FOKSz szak ZV beosztása ide kattintva letölthető
Kérjük, kísérjétek folyamatosan figyelemmel a beosztást, mert előfordulhat még változás a sorrendben/beosztásban!  

 • mérnökinformatikus BSc:
A MI BSc szak ZV és DV beosztása ide kattintva letölthető
Eredményhirdetés várható időpontja: 
Kérjük, kísérjétek folyamatosan figyelemmel a beosztást, mert előfordulhat még változás a sorrendben/beosztásban!  

 • programtervező informatikus BSc: 
Eredményhirdetés várható időpontja: 
Eredményhirdetés várható időpontja: 
 
A PI BSc szak ZV és DV beosztása ide kattintva letölthető (2022. június 14. kedd) (frissített)
A PI BSc szak ZV (de) és DV (du) beosztása ide kattintva letölthető (2022. június 15. szerda) (frissített)
A PI BSc szak ZV (du) és DV (de) beosztása ide kattintva letölthető (2022. június 15. szerda)(frissített)

 Kérjük, kísérjétek folyamatosan figyelemmel a beosztást, mert előfordulhat még változás a sorrendben/beosztásban!  

 • üzemmérnök-informatikus BProf: 
Eredményhirdetés várható időpontja: 
Az ÜINF BProf szak ZV (du) és DV (de) beosztása ide kattintva letölthető (helyszín változás)
Az ÜINF BProf szak ZV (de) és DV (du) beosztása ide kattintva letölthető (helyszín változás)
Kérjük, kísérjétek folyamatosan figyelemmel a beosztást, mert előfordulhat még változás a sorrendben/beosztásban!  
 
 • villamosmérnöki BSc: 

Eredményhirdetés várható időpontja: 

A VI BSc szak ZV és DV beosztása ide kattintva letölthető

Kérjük, kísérjétek folyamatosan figyelemmel a beosztást, mert előfordulhat még változás a sorrendben/beosztásban!  

 

 • mérnökinformatikus MSc: 
Eredményhirdetés várható időpontja: 

A MI MSc szak ZV és DV beosztása ide kattintva letölthető

Kérjük, kísérjétek folyamatosan figyelemmel a beosztást, mert előfordulhat még változás a sorrendben/beosztásban!  

 

 • programtervező informatikus MSc: 

Eredményhirdetés várható időpontja: 

A PI MSc szak ZV és DV beosztása ide kattintva letölthető 

 

Záróvizsgák, védések tervezett időpontjai Nagykanizsán: 

 

 

 

A záróvizsga és védés lebonyolítása, tennivalók: 

 Tájékoztató a záróvizsga és védés lebonyolításáról alap- és mesterszakos hallgatók számára

Tájékoztató a záróvizsga és védés lebonyolításáról programtervező informatikus FOKsz szakos hallgatók számára

 

 

Záróvizsga tételsorok: 

Gazdaságinformatikus BSc
(Frissítve: 2021. 02. 08.)

 

 

Mérnökinformatikus FOKSz
(Frissítve: 2021. 02. 26.)

 

 

Mérnökinformatikus BSc
(Érvényes: 2017. szeptember előtt kezdett hallgatókra)
(Frissítve: 2021. 02. 26.)

Mérnökinformatikus BSc
(Érvényes: 2017. szeptemberben vagy azután kezdett hallgatókra)
(Frissítve: 2021. 02. 26.)

 

Mérnökinformatikus MSc
(Érvényes: 2017. szeptember előtt kezdett hallgatókra)

Mérnökinformatikus MSc
(Érvényes: 2017. szeptemberben vagy azután kezdett hallgatókra)

(Frissítve: 2022. 03. 04.)

Computer Science Engineering MSc

Programtervező informatikus FOKSz

(Frissítve: 2021. 02. 26.)

 

 

Programtervező informatikus BSc
(Frissítve: 2021. 02. 26.)

 

 

Üzemmérnök-informatikus BProf
(Frissítve: 2021. 02. 18.)

 

 

Villamosmérnöki BSc
(Frissítve: 2021. 02. 26.)

Programtervező informatikus MSc
(Frissítve: 2022. 03. 18.)

 

 Záróvizsga követelmények (szakirodalom megjelölésével): (Frissítve: 2021. 03. 17.)

 

Gazdaságinformatikus BSc

 

 

Mérnökinformatikus FOKSz

 

 

Mérnökinformatikus BSc
(Érvényes: 2017. szeptember előtt kezdett hallgatókra)

Mérnökinformatikus BSc
(Érvényes: 2017. szeptemberben vagy azután kezdett hallgatókra)

 

 

Mérnökinformatikus MSc
(Érvényes: 2017. szeptemberben vagy azután kezdett hallgatókra)

Computer Science Engineering MSc

Programtervező informatikus FOKSz

 

 

Programtervező informatikus BSc

 

 

Programtervező informatikus MSc    

Üzemmérnök-informatikus BProf

 

 

Villamosmérnöki BSc

 

 

thumb eu-kezikonyvbol
thumb magyarorszag megujul
thumb szechenyi-720x250
Minden jog fenntartva © 2021 Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar

Az oldal cookie-t használ a felhasználói élmény javítása érdekében. Elfogadásával hozzájárul a cookie-k gyűjtéséhez. A cookie-król bővebben: wiki.