Záróvizsga információk a 2021/22. tanév tavaszi félévében

Információk a 2021/22. tanév tavaszi félévi záróvizsgáról és védésről a Műszaki Informatikai Karon

A szak- és diplomadolgozat elkészítésének folyamata, határidők

a 2021/22. tanév tavaszi félévében záróvizsgázóknak

Hallgatói teendők

Oktatói teendők

Témakiírások megküldésének határideje:

2022. március 30.
szerda

A felelős oktatási egységek a témavezetőkkel egyeztetve előkészítik a végleges témakiírást és feltöltik az előre megadott felületre.  

Az ellenőrzött témakiírások a Dékáni Titkárságon kerülnek kinyomtatásra.

Beszámolók megtartásának határideje:

2022. április 27.
szerda

A felelős oktatási egységek megszervezik a Szakdolgozat/Diplomamunka/Tervezés II. tárgyak beszámolóit, ezután a hallgatók megkapják a végleges témakiírás szkennelt változatát, amit a dolgozatba kell illeszteniük A beszámolók időpontjáról és beosztásáról a felelős oktatási egységek honlapján jelenik meg bővebb információ.

Záróvizsga jelentkezés időpontja:

2021. április 19. (kedd 08:00) - május 10. (kedd 22:00)

Záróvizsgára jelentkezés menete: a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben a vizsgajelentkezéshez hasonlóan kell megtenni az Ügyintézés/Záróvizsga menüpont alatt. Azokon a szakokon, ahol választani kell a záróvizsga tárgyak közül, jelentkezni kell tárgyra is; ahol nincs választási lehetőség, ott a záróvizsgára jelentkezés egyben záróvizsga tárgyjelentkezés is. A jelentkezéskor megjelenik a Szakdolgozat/Diplomamunka adatait bekérő kérvény is. Kérem, hogy ezt NE töltsék ki. Ezzel a szakdolgozat/diplomamunka jelentkezésük is megtörténik. A dolgozat címét a végleges kiírás után a kari adminisztrátor ellenőrzi.

A jelentkezést a megadott időszakban visszavonhatják oly módon, hogy előbb a záróvizsga tárgyakról kell lejelentkezni (akiknek választani kellett).

A záróvizsgára jelentkeznie kell az abszolvált vagy sikertelen záróvizsgát tett hallgatóknak is.

- - - - - - - - - - - 

Programtervező informatikus FOKSz (Veszprém)

A záróvizsgára való jelentkezéskor az alábbi tárgycsoportok láthatóak:
1.

 • Web- és mobil alkalmazások fejlesztése (szóbeli)
 • Web- és mobil alkalmazások fejlesztése (gyakorlati és szóbeli)

2.

 • Szoftvertervezés, fejlesztés és tesztelés (szóbeli)
 • Szoftvertervezés, fejlesztés és tesztelés (gyakorlati és szóbeli)

Jelentkezéskor az 1. és 2. tárgycsoportból is egy-egy elemet kell választani, úgy, hogy az egyik szóbeli, a másik gyakorlati és szóbeli legyen. Ezzel a hallgató megválaszthatja, hogy a záróvizsga gyakorlati és szóbeli részét melyik tárgycsoportból kívánja teljesíteni.

Dolgozatok elektronikus feltöltésének határideje:

2022. május 10. kedd, 12:00

A dolgozatokat kizárólag elektronikus formában kell a kari Moodle rendszerbe feltölteni, papír alapú dolgozatokat nem kell leadni.

Nem kell újra feltöltenie a dolgozatát annak a hallgatónak, aki a dolgozatát az elmúlt két évben (2020-21-ben) PDF/A formátumban már feltöltötte, és a dolgozatról a plágium ellenőrzés után a témavezetői és bírálói vélemény is elkészült.

Duális képzésben lévő hallgatóknak egy külső témavezetője, nem duális képzésben részt vevő hallgatónak egy belső témavezetője lehet.

Plágiumellenőrzés lebonyolításának határideje:

2022. május 24.
kedd 

Plágiumellenőrzés után, sikeres átvizsgálás esetén a kari adminisztrátor a Neptun egységes tanulmányi rendszerben a dolgozatot védhető státuszra állítja.

Plágiumra utaló esetben a témavezető, a szakfelelős és a tanszék értesítést kap az ellenőrzés eredményéről. A hallgatóval szemben indokolt esetben fegyelmi eljárást indítunk.

Bírálatok megküldésének határideje:

2022. június 6. 
hétfő

Az oktatási egységek gondoskodnak a bírálók felkéréséről, a dolgozatok bírálókhoz történő megküldéséről.

Az oktatási egységek és a témavezetők gondoskodnak róla, hogy az aláírt bírálatok és témavezetői vélemények elküldésre kerüljenek a  e-mail címre (Eredeti példányban nincs lehetőség a leadásra).

 


 

A dolgozat leadásának menete: 

 

A Műszaki Informatikai Kar szak-, záró- és diplomadolgozatot leadó hallgatók kizárólag PDF/A formátumban tölthetik fel dolgozataik végleges változatát. (Bővebb információ a PDF/A formátumról az itt lévő segédletben!) Emellett fel kell tölteni a végleges dolgozat eredeti forrásfájlját .docx (MS Word), .odt (LibreOffice) vagy .tex (TeX) formtumban! A dolgozatok kötelező mellékletét képező anyagokat (pl.: az elkészült szoftver, ha készült ilyen; a webes források mentése) egy tömörített ZIP-állományként kell szintén feltölteni. Így összesen három fájl feltöltése szükséges és lehetséges.

Mind a dolgozat, mind pedig annak mellékleténél az alábbi nevezéktan szerint kell a fájlokat elnevezni:

2122_2_PéldaJános_ABC123_Szakdolgozat_VP.pdf
2122_2_PéldaJános_ABC123_Szakdolgozat_VP.docx
2122_2_PéldaJános_ABC123_Szakdolgozat_VP.zip

Természetesen a név, Neptun-kód, a dolgozat jellege (Szakdolgozat, Diplomadolgozat, Záródolgozat), valamint a veszprémi (VP) vagy nagykanizsai (NK) telephely jelölése egyénenként változik.

 

A dolgozatok feltöltése a Dolgozatfeltöltés Moodle kurzuson keresztül történik.

További tudnivalók:

1, A PDF/A formátumban feltöltött végleges szak- és diplomadolgozatoknak tartalmazniuk kell az aláírt

 • feladat kiírást,
 • témavezetői nyilatkozatot,
 • hallgatói nyilatkozatot.

2, Azok a hallgatóknak, akik korábbi félévekben már leadták dolgozatukat, de ebben a félévben záróvizsgáznak, fel kell tölteniük a dolgozatukat a Moodle rendszerbe, ugyanolyan formátumokban, mint a most készülő dolgozatok esetén.

3, Ha valakinek problémája van a dolgozatok feltöltésével, kérjük, jelezze a  e-mail címen.

Témakiírás/nyilatkozat beillesztése a dolgozatba segédlet itt található.

 

A dolgozat szakmai követelményei: 

Gazdaságinformatikus BSc Mérnökinformatikus BSc Mérnökinformatikus MSc -
Computer Science Engineering MSc (FRISSÍTVE 2021. 11. 29.)
Programtervező informatikus BSc (FRISSÍTVE 2021. 11. 29.) Villamosmérnöki BSc (FRISSÍTVE 2021. 11. 29.)
Üzemmérnök-informatikus BProf (FRISSÍTVE 2021. 11. 29.)        
Záródolgozat tartalmi és formai követelményei, programtervező informatikus FOKSz        A dolgozat formai követelményei: 

Útmutató a dolgozat sablonok használatához/Guide to using thesis templates
Word sablon Word template
LaTeX sablon LaTeX template

 

Záróvizsga feltétele:

 • abszolutórium megszerzése
 • szak-, diploma-, illetve záródolgozat elfogadása

Mindkét feltétel telesülése a Nepun tanulmányi rendszerben ellenőrizhető (abszolvált hallgatói státusz és védhető státuszú dolgozat). Felhívjuk a figyelmet, hogy mindenki ellenőrizze a feltételek teljesülését.

 

 

 

 Záróvizsgák, védések tervezett időpontjai Veszprémben: 2022. június 13-17. 

 

 

 • gazdaságinformatikus BSc: 2022. június 13. hétfő
 
A védés tervezett időpontja: 
A záróvizsga tervezett időpontja: 
Eredményhirdetés várható időpontja: 
A GI BSc szak ZV és DV beosztása ide kattintva letölthető 
Kérjük, kísérjétek folyamatosan figyelemmel a beosztást, mert előfordulhat még változás a sorrendben/beosztásban!  

 • programtervező informatikus FOKSz: 2022. június 13. hétfő
 
Gyakorlati rész: 
Szóbeli rész: 
Eredményhirdetés várható időpontja:
A PTI FOKSz szak ZV beosztása ide kattintva letölthető
Kérjük, kísérjétek folyamatosan figyelemmel a beosztást, mert előfordulhat még változás a sorrendben/beosztásban!  

 • mérnökinformatikus BSc: 2022. június 13. hétfő
A MI BSc szak ZV és DV beosztása ide kattintva letölthető
Eredményhirdetés várható időpontja:
Kérjük, kísérjétek folyamatosan figyelemmel a beosztást, mert előfordulhat még változás a sorrendben/beosztásban!  

 • programtervező informatikus BSc: 2022. június 14. kedd és 2022. június 15. szerda
Eredményhirdetés várható időpontja: 
A PI BSc szak ZV és DV beosztása ide kattintva letölthető
 

 Kérjük, kísérjétek folyamatosan figyelemmel a beosztást, mert előfordulhat még változás a sorrendben/beosztásban!  

 • üzemmérnök-informatikus BProf: 2022. június 14. kedd
 
Védés: 
Záróvizsga: 
Eredményhirdetés várható időpontja: 
Az ÜINF BProf szak ZV és DV beosztása ide kattintva letölthető
Kérjük, kísérjétek folyamatosan figyelemmel a beosztást, mert előfordulhat még változás a sorrendben/beosztásban!  
 
 • villamosmérnöki BSc: 2022. június 16. csütörtök
 
Záróvizsga: 

Védés: 

Eredményhirdetés várható időpontja: 

A VI BSc szak ZV és DV beosztása ide kattintva letölthető

Kérjük, kísérjétek folyamatosan figyelemmel a beosztást, mert előfordulhat még változás a sorrendben/beosztásban!  

 

 • mérnökinformatikus MSc: 2022. június 17. péntek
 
Védés: 
Záróvizsga: 
Eredményhirdetés várható időpontja: 

A MI MSc szak ZV és DV beosztása ide kattintva letölthető

Kérjük, kísérjétek folyamatosan figyelemmel a beosztást, mert előfordulhat még változás a sorrendben/beosztásban!  

 

 • programtervező informatikus MSc: 2022. június 16. csütörtök

 

 

 

Záróvizsgák, védések tervezett időpontjai Nagykanizsán: 

 

 

 

A záróvizsga és védés lebonyolítása, tennivalók: 

 Tájékoztató a záróvizsga és védés lebonyolításáról alap- és mesterszakos hallgatók számára

Tájékoztató a záróvizsga és védés lebonyolításáról programtervező informatikus FOKsz szakos hallgatók számára

 

 

Záróvizsga tételsorok: 

Gazdaságinformatikus BSc
(Frissítve: 2021. 02. 08.)

 

 

Mérnökinformatikus FOKSz
(Frissítve: 2021. 02. 26.)

 

 

Mérnökinformatikus BSc
(Érvényes: 2017. szeptember előtt kezdett hallgatókra)
(Frissítve: 2021. 02. 26.)

Mérnökinformatikus BSc
(Érvényes: 2017. szeptemberben vagy azután kezdett hallgatókra)
(Frissítve: 2021. 02. 26.)

 

Mérnökinformatikus MSc
(Érvényes: 2017. szeptember előtt kezdett hallgatókra)

Mérnökinformatikus MSc
(Érvényes: 2017. szeptemberben vagy azután kezdett hallgatókra)

(Frissítve: 2022. 03. 04.)

Computer Science Engineering MSc

Programtervező informatikus FOKSz

(Frissítve: 2021. 02. 26.)

 

 

Programtervező informatikus BSc
(Frissítve: 2021. 02. 26.)

 

 

Üzemmérnök-informatikus BProf
(Frissítve: 2021. 02. 18.)

 

 

Villamosmérnöki BSc
(Frissítve: 2021. 02. 26.)

Programtervező informatikus MSc
(Frissítve: 2022. 03. 18.)

 

 Záróvizsga követelmények (szakirodalom megjelölésével): (Frissítve: 2021. 03. 17.)

 

Gazdaságinformatikus BSc

 

 

Mérnökinformatikus FOKSz

 

 

Mérnökinformatikus BSc
(Érvényes: 2017. szeptember előtt kezdett hallgatókra)

Mérnökinformatikus BSc
(Érvényes: 2017. szeptemberben vagy azután kezdett hallgatókra)

 

 

Mérnökinformatikus MSc
(Érvényes: 2017. szeptemberben vagy azután kezdett hallgatókra)

Computer Science Engineering MSc

Programtervező informatikus FOKSz

 

 

Programtervező informatikus BSc

 

 

Programtervező informatikus MSc    

Üzemmérnök-informatikus BProf

 

 

Villamosmérnöki BSc

 

 

thumb eu-kezikonyvbol
thumb magyarorszag megujul
thumb szechenyi-720x250
Minden jog fenntartva © 2021 Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar

Please publish modules in offcanvas position.

Az oldal cookie-t használ a felhasználói élmény javítása érdekében. Elfogadásával hozzájárul a cookie-k gyűjtéséhez. A cookie-król bővebben: wiki.