Szakmai gyakorlat eljárási rendje a Műszaki Informatikai Karon

A kötelező Szakmai gyakorlatot a MIK szakjain a Képzési és Kimeneteli Követelmények (KKK) alapján a szakok tantervei írják elő, meghatározva a kötelező szakmai gyakorlat idejét és teljesítésének feltételeit.


A szakok tanterveinek elérhetősége:

https://mik.uni-pannon.hu/index.php/hu/oktatas/tantervek.html

A szakmai gyakorlat passzív félév során NEM teljesíthető!!

 2022. augusztus 31. után megkezdett szakmai gyakorlat esetén szakmai gyakorlati ösztöndíj nem igényelhető! 


A szakmai gyakorlat időtartama:

 • informatikus BSc alapszakokon: legalább nyolc hétig tartó (320 igazolt munkaórát tartalmazó)

 • informatikus BProf alapszakon: képzési program alapján minimálisan elvárt 500 munkaóra

 • informatikus MSc mesterképzési szakokon: legalább hat hétig tartó (240 igazolt munkaórát tartalmazó)

 • villamosmérnöki BSc alapszakon: legalább hat hétig tartó (240 igazolt munkaórát tartalmazó)

 • felsőoktatási szakképzési szakokon (FOKSz): 1 félévig tartó (560 igazolt munkaórát tartalmazó)

 

Szakmai gyakorlat teljesítésére vonatkozó feladatok és határidők: 

FOKSz, BProf, BSc, MSc

nappali, levelező

 

Hallgatói teendők

MIK DT, Szakfelelősi teendők

Tanácsunk:

a gyakorlat tervezett kezdése előtt legalább 2 hónappal.

A hallgató önállóan kiválasztja a GYAKORLÓHELYet, ahol teljesíteni szeretné a szakmai gyakorlatot, majd felveszi velük a kapcsolatot és leegyezteti velük a a feltételeket, a kezdés időpontját.

A hallgató elkészíti (minden fél által kitöltés, aláírás, pecsételés) a gyakorlóhellyel közösen

a „Jelentkezés a szakmai gyakorlatra” vagy a Jelentkezés a szakmai gyakorlatra Iskolaszövetkezeten keresztül

űrlapot.

A hallgató jelzi a gyakorlóhely illetékes kapcsolattartója felé, hogy vegye fel a kapcsolatot az Egyetemmel a e-mail címen keresztül az Együttműködési megállapodás kapcsán.

Beadási határidő:

A gyakorlat megkezdését megelőzően, legalább 10 munkanappal.

A hallgató a Neptunban (Ügyintézés / Kérvények) beadja a

GYAKJEL - Kérelem szakmai gyakorlat megkezdésére_Veszprém vagy

GYAKJEL - Kérelem szakmai gyakorlat megkezdésére_Nagykanizsa vagy

GYAKJEL - Kérelem szakmai gyakorlat megkezdésére_Zalaegerszeg

kérvényt, melyhez mellékletként csatolja a „Jelentkezés a szakmai gyakorlatra” vagy a „Jelentkezés a szakmai gyakorlatra Iskolaszövetkezeten keresztül” űrlapot (minden fél által már kitöltve, aláírva, lepecsételve) szkennelt formában.

A gyakorlat csak az elfogadott jelentkezés után kezdhető meg!

Határidő:

A beadást követően 10 munkanapon belül.

A beadott kérvényt először a Dékáni Titkárság munkatársa FORMAILAG ELLENŐRZI. Ha az ellenőrzés sikeres, a Szakfelelős értesítést kap a DT munkatársától. Ezután a szakfelelős TARTALMILAG/SZAKMAILAG is ELLENŐRZI a beadott kérvényt.

Sikeres ellenőrzés esetén a kérvény mellett az Elfogadva státusz jelenik meg.

Sikertelen ellenőrzés esetén a hallgató értesítést kap és a kérvény mellett az Elutasítva/Formai okból elutasítva státusz jelenik meg.

Zajlik a szakmai gyakorlat…

A hallgató a szakmai gyakorlat befejeztével elkészíti (minden fél által kitöltés, aláírás, pecsételés) a gyakorlóhellyel közösen

a „Beszámoló a szakmai gyakorlatról” űrlapot.

Beadási határidő:

A gyakorlat befejezését követően, legfeljebb 10 munkanappal.

A hallgató a Neptunban (Ügyintézés / Kérvények) beadja a

GYAKBESZ - Kérelem szakmai gyakorlat elfogadására_Veszprém vagy

GYAKBESZ - Kérelem szakmai gyakorlat elfogadására_Nagykanizsa vagy

GYAKBESZ - Kérelem szakmai gyakorlat elfogadására_Zalaegerszeg

kérvényt, melyhez mellékletként csatolja

a „Beszámoló a szakmai gyakorlatról” űrlapot (minden fél által már kitöltve, aláírva, lepecsételve) szkennelt formában.

Határidő:

A beadást követően 10 munkanapon belül.

A beadott kérvényt először a Dékáni Titkárság munkatársa FORMAILAG ELLENŐRZI. Ha az ellenőrzés sikeres, a Szakfelelős értesítést kap a DT munkatársától. Ezután a szakfelelős TARTALMILAG/SZAKMAILAG is ELLENŐRZI a beadott kérvényt.

Sikeres ellenőrzés esetén a kérvény mellett az Elfogadva státusz jelenik meg.

Sikertelen ellenőrzés esetén a hallgató értesítést kap és a kérvény mellett az Elutasítva/Formai okból elutasítva státusz jelenik meg.

A teljes körű ellenőrzést

·         Elfogadott Beszámoló űrlap

·         Együttműködési megállapodás megléte

követően,

a Kari adminisztrátor rögzíti a Neptun rendszerben a szakmai gyakorlat teljesítését.

 

További fontos információk: 

 

 • FOKSz szakokon az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama a teljes idejű képzésben egy félév, legalább 560 óra, amelyet a modelltanterv szerint a 4. félévben kell teljesíteni. A szakmai gyakorlat megkezdésének feltétele legalább 70 kreditpont teljesítése a modelltanterv kötelező tárgyaiból. A szakmai gyakorlat további feltétele, hogy a hallgató felveszi a Szakmai gyakorlat (VP: VEMISAF30XP, NK: NKMISAF30XM, ZEG: MIINF22XG) tantárgyat. A teljesítést követően a szakmai gyakorlatról külön írásbeli beszámolót kell készíteni és a 14. szorgalmi héten szóbeli beszámolót is kell tartani.
  • A szakmai gyakorlatot a hallgatóknak 2022. szeptember 9-én meg kell kezdeniük és 2022. december 16-ig be kell fejezniük.
  • Fel kell venniük a Szakmai gyakorlat (MISAF30XP) tárgyat és a szakmai gyakorlat megkezdéséről szóló vállalati igazolás (szakmai gyakorlat jelentkezési lap, GYAKJEL kérvény) Neptunba történő feltöltési határideje: a táblázatban található határidő betartásával!
  • A Szakmai gyakorlat tárgy keretében a 14. szorgalmi héten a szakmai gyakorlaton végzett munkáról szóbeli beszámolót kell tartani, amelynek időpontja: 2022. december 16. péntek
  • A szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló vállalati igazolás (szakmai gyakorlat beszámoló űrlap, GYAKBESZ kérvény) Neptunba történő feltöltési határideje: 2022. december 21. szerda
 
 • BSc szakokon a szakmai gyakorlat legkorábban 3 aktív félév lezárása után, továbbá legalább 75 kreditnyi kötelező, vagy kötelezően választható tárgy teljesítése után kezdhető meg.
 
 • BProf szakon a szakmai gyakorlat teljesítése a Tervezési és fejlesztési projektfeladat I-II. tárgyak teljesítésével történik. A Tervezési és fejlesztési projektfeladat I. tantárgy 90 kredit teljesítése után vehető fel. A hallgatóknak a Tervezési és fejlesztési projektfeladat I-II. tárgyak követelményrendszerét is teljesíteni kell.
 
 • MSc szakokon a szakmai gyakorlat bármikor teljesíthető.
 
 • Akik főállásban teljesítik a gyakorlatot, rájuk is a fenti szabályok/eljárásrend vonatkozik.
 • A nyomtatványok kitöltésénél, a gyakorlat időtartamának megadásánál az alábbi szempontokat figyelembe kell venni:
  • naponta/hétköznaponként 8 munkaórát dolgozhat a hallgató – nincs/nem lehet túlóra,
  • ünnepnapok és munkaszüneti napok miatt hosszabbodhat a gyakorlat időtartama – lehet, hogy a 8 hétbe beleesik 1-1 ilyen nap, de nem számítanak munkaórával eltöltött napnak ezek a napok.
 
 • Együttműködési megállapodás ügyintézése minden esetben kötelező – legyen szó régi, vagy új gyakorlóhelyről.
  • Kérjük a hallgatókat, hogy jelezzék a gyakorlóhely illetékes kapcsolattartója felé, hogy vegye fel a kapcsolatot az Egyetemmel a e-mail címen keresztül az Együttműködési megállapodás kapcsán.
 
 • FONTOS! Az Elfogadott szakmai gyakorlat nem egyenlő a tényleges teljesítéssel! Akkor teljesített a szakmai gyakorlat, ha bekerül a Neptun rendszerbe is, ami ellenőrizhető a Tanulmányok/Szakmai gyakorlat menüpontban.
 
 • A Szakmai gyakorlat utólagos elfogadtatására nincs lehetőség! 

 

Szükséges nyomtatványok a Szakmai gyakorlat teljesítéséhez:

 

 

 
 
  

A nyomtatványokat csak és kizárólag elektronikusan lehet kitölteni! Kérjük, ügyeljetek a nyomtatványok pontos/hiánytalan kitöltésére az abban leírtak szerint!

 

Az Egyetem nyilvántartás vezet azokról a szervezetekről/intézményekről, akikkel az Egyetem már korábban kötött Együttműködési megállapodást. Az intézmények/szervezetek NAPRAKÉSZ listája az alábbi linken található meg: http://szakgyak.mik.uni-pannon.hu/


További kérdés esetén kérjük, írj a  e-mail címre. Gyakorlati lehetőségek, felhívások, események: ide kattintva elérhetőek. 
 
thumb eu-kezikonyvbol
thumb magyarorszag megujul
thumb szechenyi-720x250
Minden jog fenntartva © 2021 Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar

Az oldal cookie-t használ a felhasználói élmény javítása érdekében. Elfogadásával hozzájárul a cookie-k gyűjtéséhez. A cookie-król bővebben: wiki.