Válasszon nyelvet

   +(36) 88 624 021 |    dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu |    8200 Veszprém, Egyetem utca 10. I. épület

Válasszon nyelvet

A kutatólaboratórium tevékenysége

Az operációkutatás a modern döntéstámogatás legfontosabb támasza. Az Operációkutatási Kutatólaboratórium fő célkitűzése ennek a viszonylag új tudományágnak az alkotó művelése. Az operációkutatás a matematikán és számítástudományon alapul.

Főbb kutatási területei közé tartozik:

  • az optimalizálás fontos ágainak elméleti és gyakorlati továbbfejlesztése, elsősorban nagyméretű lineáris és hálózati, kevert egészértékű és nemlineáris optimalizálás,
  • optimalizációs modellezés elmélete és gyakorlata,
  • a bizonytalanság modellezése, érzékenységi vizsgálatok,
  •  robusztus optimalizáló algoritmusok tervezése és implementálása,
  • implementációs technológia,
  • alkalmazási projektek, mint például VLSI tervezés, nukleáris fűtőelemek cseréjének és radioterápiás kezelések optimalizálása, optimális elektromossági portfolió tervezése, mérnöki tervezések optimalizálása, továbbá bioelektromos képalkotás optimalizációs módszerekkel.

Kutatási eredmények

A kutatólaboratórium vezetői egyben az általuk művelt témakörök nemzetközi szintű meghatározó kutatói. Alapvető eredményeket értek el az optimalizálási algoritmusok két legfontosabb családjának, a szimplex módszer és a belső pontos módszerek elméleti és gyakorlati továbbfejlesztése területén. Mindezeknek köszönhetően ma már nagyon nagyméretű optimalizálási feladatokat lehet igen hatékonyan megoldani. Eredményeiket a legsikeresebb kommerciális optimalizáló rendszerek készítői is átvették. Fontos eredmények születtek a hálózati optimalizálás, kevert egészértékű, kvadratikus, konikus kvadratikus, szemidefinit és sima nemlineáris optimalizálás területén is. Sikeres kutatási tevékenységet tudhatnak magukénak továbbá a dualitás elmélete és a vonatkozó számítási módszerek kutatás-fejlesztésének esetében is.

A kutatólaboratórium vezetőinek bemutatása

Maros István, matematikus (Eötvös Loránd Egyetem TTK, Budapest) egyetemi tanár, a matematika tudomány kandidátusa (1981) és az MTA doktora (2006). Mielőtt 2006-ban a Pannon Egyetemre került, 11 évig a londoni Imperial College számítástudományi tanszék professzora volt. Tudományos érdeklődési körébe tartozik a lineáris, egészértékű és nemlineáris programozás, hálózati optimalizálás, az optimalizálás számítástechnikai módszerei, az optimalizációs software implemetációs technológiája és az operációkutatás alkalmazásai. Az 1970-es évektől 12 optimalizáló rendszer főkonstruktőre volt, amelyek minden esetben koruk élvonalát jelentették és a szerző elméleti eredményeire épültek. A Computational Management Science folyóirat alapító szerkesztője, associate szerkesztő több nemzetközi és hazai szakfolyóiratnál és könyvsorozatnál.

Terlaky Tamás, matematikus (Eötvös Loránd Egyetem TTK, Budapest, 1979) egyetemi tanár, egyetemi doktor (1981 ELTE TTK, Budapest), kandidátus (1985) és az MTA doktora (2005). Holland, kanadai és amerikai jóhírű egyetemek oktatója volt. A McMAster University School of Computational Engineering and Science iskolájának alapító igazgatója volt.  Az Optimization and Engineering folyóirat alapító főszerkesztője, hét folyóirat associate szerkesztője, továbbá konferenciák elnöke, szervezője, és megkülönböztetett meghívott előadó a világ minden táján. Számos szakmai szervezet tagja és korábbi elnöke, valamint a Fields Institute Fellow-ja. Terlaky érdeklődési körébe tartoznak a nagy hatékonyságú optimalizálási módszerek, valamint az optimalizációs software és a mérnöki optimalizálás.