Válasszon nyelvet

   +(36) 88 624 021 |    dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu |    8200 Veszprém, Egyetem utca 10. I. épület

Válasszon nyelvet

Alapító

Kozmann György†, DSc, professzor emeritus, egyetemi tanár

Tel: 06-88-624-322

Email: virt@mik.uni-pannon.hu

A kutatólaboratórium tevékenysége

A laboratórium a mérés- és információs technológia eszköztárával segíti az egészségügy gyakorlati és kutatási feladatainak megoldását, elsősorban a népegészségi szempontból különösen fontos területeken. A kutatási kapacitás a kardiovaszkuláris rendszer non-invazív diagnosztikája köré csoportosul, az elektrokardiográfia (EKG) alkalmazásával. A tevékenységek súlypontját a kardiológiai bioelektromos képalkotással kapcsolatos statisztikai és modellezéses vizsgálatok jelentik, amelyek magas tér- és időbeli felbontású EKG méréseken alapulnak. A kutatólaboratórium tevékenységének fontos részét képezi a szívritmuszavarok automatikus detektálására szolgáló algoritmusok fejlesztése, különös tekintettel a jelentős stroke rizikónak számító pitvarfibrilláció felismerésére. Az előbbieken túlmenően a hirtelen szívhalál táptalaját képező megnövekedett kamrai bioelektromos labilitás – akár egycsatornás mobil EKG mérések alapján történő – kimutathatóságának vizsgálata is gazdagítja a kutatólaboratórium spektrumát. A témák kidolgozását pályázati források biztosítják. Az interdiszciplináris kérdések szakszerű kezelése érdekében a kutatólaboratórium intenzíven együttműködött, illetve együttműködik a Magyar Tudományos Akadémia és az egészségügy vezető intézményeivel (Központi Fizikai Kutatóintézet Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet, Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet, Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Országos Klinikai Idegtudományi Intézet).

Kutatási eredmények

Kardiológiai bioelektromos képalkotó eljárások informatikai, modellezési és jelfeldolgozási kérdéseinek kutatása területén a következő eredmények születtek:

 • Az elektrokardiológiai képalkotás méréstechnikai megoldásainak kidolgozása
 • Az EKG mapping típusú hirtelen szívhalál rizikóelemzés módszereinek kidolgozása és alátámasztása statisztikai, valamint modellezéses eljárással
 • Új módszer megalkotása az "ill-posed" kardiológiai inverz feladat numerikus megoldásához
 • Algoritmus kifejlesztése a pitvarfibrilláció egyéb aritmiáktól való hatékony elkülönítésére, egycsatornás EKG mérések alapján
 • Új módszer kidolgozása hirtelen szívhalál rizikóelemzésre, egycsatornás EKG mérések alapján

Válogatott publikációk

 • Issa MF, Tuboly G, Kozmann G, Juhasz Z.: Automatic ECG artefact removal from EEG signals. Measurement Science Review. 2019 Jun 26;19(3):101-108.
 • Kozmann G, Tuboly G, Szathmáry V, Švehlíková J, Tyšler M.: Computer modelling of beat-to-beat repolarization heterogeneity in human cardiac ventricles. Biomed Signal Process Control. 2014 Nov;14:285-290.
 • Kozmann G, Tuboly G, Tarjányi Z, Szathmáry V, Švehlíková J, Tyšler M.: Model interpretation of body surface potential QRST integral map variability in arrhythmia patients. Biomed Signal Process Control. 2014 Jul;12:3-9.
 • Kósa I, Vassányi I, Nemes A, Hortobágyi J, Kozmann G.:  Stress ECG utilization in the evaluation of patients with chest pain: the real practice in Hungary with 10 million inhabitants. Int J Cardiol. 2011 May 19;149(1):137-9.
 • Kellerová E, Szathmáry V, Kozmann G, Haraszti K, Tarjányi Z.: Spontaneous variability and reactive postural beat-to-beat changes of integral ECG body surface potential maps. Physiol Res. 2010;59(6):887-96. Epub 2010 Jun 9.
 • Kozmann G, Haraszti K, Préda I.: Beat-to-beat interplay of heart rate, ventricular depolarization, and repolarization. J Electrocardiol. 2010 Jan-Feb;43(1):15-24.

A kutatólaboratórium alapítójának bemutatása

Kozmann György okleveles villamosmérnök (BME, 1964), C.Sc. (1981), MTA doktora (2001), egyetemi tanár (Pannon Egyetem), a Műszaki Informatikai Kar Egészségügyi Informatikai Kutató- Fejlesztő Központjának és Kardiológiai Bioelektromos Képalkotó Kutatólaboratóriumának vezetője. 1998 óta a Pannon Egyetem főállású oktatója. Előtte az MTA MFA tudományos tanácsadója. Jelenleg a Pannon Egyetem és az MTA MFA professzor emeritusa. Korábban az IMIA (International Medical Informatics Association) és az ISE (International Society of Electrocardiology) vezetőségének, jelenleg az MTA Automatizálási és Számítástechnikai Bizottság tagja. Az OTKA ELE zsűri volt elnöke, A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Orvosbiológiai Szakosztályának volt elnöke, az IME (Interdiszciplináris Magyar Egészségügy) c. tudományos folyóirat főszerkesztője.
Szakmai érdeklődési területei közé tartozik az egészségügyi információs rendszerek, bioelektromos jelenségek mérése és értelmezése, a kardiovaszkuláris rizikóelemző módszerek kidolgozása, valamint a távdiagnosztika.