Felvételi tájékoztató - 2022/2023. tavasz

Pályázati felhívás az Informatikai Tudományok Doktori Iskolában szervezett PhD képzésben való részvételre

Meghirdetett PhD témák

 • A 2022/2023. tanév tavaszi félévére meghirdetett PhD témák

Jelentkezési határidő

 • 2023. január 9.

A pályázat benyújtása

A  jelentkezés személyesen vagy postai úton nyújtható be a következő címre:
 
Oktatási Igazgatóság
Szommerné Kiss Erzsébet
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.  
(„A” épület, földszint 2. vagy 5. iroda) 

Hiányos, illetve faxon keresztül érkező jelentkezéseket nem áll módunkban
elfogadni! Külföldi hallgatók szkennelt formában (az eredeti aláírt példány beszkennelését követően) is benyújthatják jelentkezésüket az alábbi címen: 
Az eredeti dokumentumokat a beiratkozáskor be kell mutatni!
 

A jelentkezés feltételei

 • a választott tudományterületen (informatikából vagy számítástudományból) megszerzett mesterszintű vagy azzal egyenértékű egyetemi oklevél,
 • egy idegen nyelvből legalább középfokú (B2 szintű) komplex, államilag elismert nyelvvizsga,
 • a választott témakör tudományos alapismereteiben és szakirodalmában való tájékozottság,
 • jártasság tudomány-módszertani kérdésekben.

A jelentkezéskor benyújtandó anyagok

 •   kitöltött jelentkezési lap (lehetőleg géppel kitöltve) - innen letölthető: link,
 •   mesterszintű vagy azzal egyenértékű egyetemi oklevél hiteles másolata (ez a felvétel évében végző hallgatók esetében 2023. február 14-ig pótolható),
 •   az egyetemi képzés teljes időszakára vonatkozó hiteles indexmásolat (amennyiben nem a Pannon Egyetemen szerezte meg oklevelét),
 •   idegen nyelvtudást igazoló okirat hitelesített másolata, 
 •   a leendő témavezető fogadónyilatkozata, 
 •   szakmai  önéletrajz,  publikációs  jegyzék,  csatolva  a  publikáció  vagy  egyéb  szakmai tevékenységet bizonyító dokumentumok másolata, 
 •   legalább  egy  vélemény  a pályázó  munkásságáról  (pl.  diploma-  vagy  TDK  témavezetőtől, munkahelyi vezetőtől), 
 •   munkaviszonyban  állók  esetében  a  munkahelyi  vezető nyilatkozata  a  képzésben  való részvétel támogatottságáról, 
 •   a befogadó kutatóhely vezetőjének véleménye az infrastruktúra biztosításáról, 
 •   nyilatkozat  arról,  hogy  jelentkezett-e  bármikor  más  doktori  iskolába,  illetve  áll-e hallgatói/doktorjelölti jogviszonyban más doktori iskolával, 
 •   büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány (külföldi hallgatók esetében felvételt követően, a hallgatói jogviszony létesítésének feltétele a magyar hatóságoktól beszerzett hatósági erkölcsi bizonyítvány bemutatása - azaz nem kell a felvételi kérelemmel együtt benyújtani), vagy a feladást igazoló szelvény (három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt legkésőbb beiratkozáskor kell benyújtani)
 •   9.000,- Ft jelentkezési díj befizetését igazoló átutalási bizonylat.  (A felvételi eljárási díj a Pannon Egyetem központi 10300002-10802153-00014904 sz. számlájára "PhD felvételi díj/név/ITDI - E013300027 " megjelöléssel utalható.).
   
   
  Felhívjuk minden kedves érdeklődő figyelmét, hogy a jelentkezési díj befizetése előtt az adott Doktori Iskolánál tájékozódjon az iskola fogadókészségéről!
  Külföldön szerzett egyetemi oklevél esetén – amennyiben az nem angol, német, spanyol, francia vagy orosz nyelven, vagy a kiállító intézmény országának hivatalos nyelvén és ezen nyelvek valamelyikén .kétnyelvű formában lett kiállítva, kérjük az oklevél hiteles fordítását, valamint a végzettségi szint elismeréséről szóló határozatot
  .

A szóbeli felvételi elbeszélgetés

A pályázatok elbírálásának szempontjai

 • mesterszintű vagy azzal egyenértékű egyetemi oklevél minősítése,
 • az előírt nyelvtudáson túli további nyelvismeret,
 • szakmai tevékenység (publikációs tevékenység, TDK munka),
 • a felvételi elbeszélgetésen bizonyított szakmai rátermettség.

Felvételi döntések

 • Várható időpontja: 2023. február 7.

További információ

 • Kérdéseikkel forduljanak Dulai Tibor doktori iskola titkárhoz a email címen.
thumb eu-kezikonyvbol
thumb magyarorszag megujul
thumb szechenyi-720x250
Minden jog fenntartva © 2021 Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar

Az oldal cookie-t használ a felhasználói élmény javítása érdekében. Elfogadásával hozzájárul a cookie-k gyűjtéséhez. A cookie-król bővebben: wiki.