Kitüntetések és Elismerések a Műszaki Informatikai Karon

Karunk több munkatársa és oktatója is elismerésben részesült 2018. év végén a Tudomány Napi Ünnepségen, a Kancellári évértkélőn és a Karácsonyi ünnepségen. 
 
 
 
 
Dr. Dósa György
 
pannon_tudomany_napja_2018__58_20190108_1604403724.jpg
 
"Egyetemünk Habilitációs Bizottsága, az Informatika Tudományági Doktori és Habilitációs Tanács javaslata alapján informatikai tudományok tudományágban Dósa György PhD részére, miután tudományos munkásságát, oktatói és előadói képességét megvizsgálta úgy határozott, hogy a habilitált doktori címet odaítéli."
 
 
Dr. Süle Zoltán
 
pannon_tudomany_napja_2018__41_20190108_1900101727.jpg
 
"Dr. Süle Zoltán a Műszaki Informatikai Kar Rendszer- és Számítástudományi Tanszékének egyetemi docense a Műszaki Informatikai Kar dékánhelyetteseként felügyeli a Kar kutatás-fejlesztési tevékenységét. Vezetésével számos, ipari partnerekkel közös, beadott, illetve elnyert pályázat készült. A futó kari pályázatok sikeres megvalósításához, adminisztrációjához szakmai és szervező munkájával nagymértékben hozzájárul. 2004-től vezetője a Karon működő Informatikai Biztonsági Kutató-Fejlesztő Központnak, amelyhez a múltban is számos sikeres pályázat tartozott."
 
 
Csillag Zsolt
 
evertekelo_2018__36_20190124_1592164498.jpg
 
"Csillag Zsolt 2010-től dolgozik a Pannon Egyetemen, kezdetben a Műszaki Informatikai Dékáni Titkárságán, majd 2015-től a Fejlesztési és Projektigazgatóságon, ahol 2018 nyarától megbízott igazgatóhelyettesi tisztséget tölt be. Az egyetemen futó projektekhez kapcsolódó beszerzések felgyorsítása érdekében rendkívül eredményes támogató tevékenységet végez, közreműködik az ehhez kapcsolódó informatikai háttér megteremtésében és folyamatos fejlesztésében. Több pályázat projektvezetője, és többek között elindította és koordinálja a Munkaügyi Főosztály nyilvántartási és adatkezelési tevékenységének egységesítését, megkönnyítését szolgáló háttéradatbázis létrehozását."
 
 
 Dr. Heckl István
 
pe_karacsony_2018__74_20190118_1481548292.jpg

 

"Dr. Heckl István 2007-től aktívan részt vesz a MOL-lal közösen működtetett angol nyelvű olajipari ellátási lánc optimalizáló szakmérnök nemzetközi képzés szervezésében és lebonyolításában, valamint a termékvezeték és tároló szimulációs és optimalizáló PRODSIM szoftverrendszer fejlesztésében. Irányításával az elmúlt évtizedben számos sikeres kutatás-fejlesztési feladat került megvalósításra, amelyeket a MOL több üzletága napjainkban is rendszeresen alkalmaz. Precíz, lelkiismeretes munkájának eredményeképpen kiváló szakmai együttműködés épült ki a Műszaki Informatikai Kar és a MOL között, amely mindkét fél számára folyamatos szakmai sikereket biztosít."

 
 
Szokolikné Kalmár Judit
 
pe_karacsony_2018__69_20190118_1598859439.jpg
 
"Szokolikné Kalmár Judit feladatai közé tartozik a Műszaki Informatikai Kar gazdasági, személyi és projekt adminisztrációjának támogatása, a Dékáni Titkárság munkájának összehangolása. Ellátja a Kari Tanács titkári feladatait, segíti a dékán és dékánhelyettesek munkáját. Tevékenységét a szakértő hozzáértés, megbízhatóság és szorgalom jellemzi. A Dékáni Titkárság ügyvivő szakértőjeként példaértékű munkájával jelentősen támogatja a kar szakmai tevékenységét."
thumb eu-kezikonyvbol
thumb magyarorszag megujul
thumb szechenyi-720x250
Copyright © 2017 Pannon Egyetem, minden jog fenntartva!
Sitemap

Az oldal cookie-t használ a felhasználói élmény javítása érdekében. Elfogadásával hozzájárul a cookie-k gyűjtéséhez. A cookie-król bővebben: wiki.