Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj - 2021/2022. tanév

MicrosoftTeams image 3
 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a 2021/2022. tanévben is pályázatot hirdet a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra.

Az ösztöndíjra pályázhatnak az Egyetem államilag támogatott (állami ösztöndíjas, részösztöndíjas) illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatói, akik teljesítik a pályázati felhívásban előírtakat.

A pályázat beadási határideje: 2021. június 30. (szerda) 12.00 óra

A pályázatot kizárólag az Oktatási Igazgatóság központi címtár azonosítással elérhető Moodle felületén lehet benyújtani (https://moodle.oi.uni-pannon.hu/) (https://moodle.oi.uni-pannon.hu/course/view.php?id=12)

A pályázati feltételeket és a csatolandó dokumentációval kapcsolatos tudnivalókat a Pályázati kiírás tartalmazza.

Az elnyerhető ösztöndíj havi összege 40.000.- Ft (/hó).

 

A pályázat intézményi feltételei:

 1. kiemelkedő kreditindex (mindkét félévben 4,51-től) és a szakon elvárható kumulatív kreditpont teljesítése a pályázat beadásának tanévében, és legalább 55 kreditpont teljesítése az előző két félévben,

 2. eredményes tudományos diákköri munka: Országos Tudományos Diákköri Konferencián, vagy a Pannon Egyetem Tudományos Diákköri Konferenciáján bemutatott dolgozat, vagy szakmai konferencián előadás (poszter) tartása, vagy jegyzet illetve szakmai cikk írásában való részvétel,

 3. közéleti, sport és egyéb tevékenység (legfeljebb az adott hallgató összteljesítményének 10%-áig).

 

A pályázat részeként feltöltendő:

 • a pályázati adatlap (ezt a pályázó aláírásával ellátva szkennelve vagy fényképezve képként kell feltölteni)

 • Az I.-III. pontokban leírt tevékenységeket igazoló dokumentumok (az igazolásokat elektronikus úton, e-mailben célszerű kikérniük)

 A pályázati adatlap, az értékelés szempontjai és a pályázati felhívás a Moodle felület „Pályázati kiírás dokumentumai” c. mappájában érhetőek el.

 
A Pályázat beadási határideje meghosszabbítva - Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj - 2021/2022. tanév

MicrosoftTeams image 3
 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a 2021/2022. tanévben is pályázatot hirdet a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra.

Az ösztöndíjra pályázhatnak az Egyetem államilag támogatott (állami ösztöndíjas, részösztöndíjas) illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatói, akik teljesítik a pályázati felhívásban előírtakat.

A pályázat beadási határideje: 2021. június 30. (szerda) 12.00 óra

A páláyzat beadási határideje meghosszabbítva: 2021. július 7. szerda, 12:00

A pályázatot kizárólag az Oktatási Igazgatóság központi címtár azonosítással elérhető Moodle felületén lehet benyújtani (https://moodle.oi.uni-pannon.hu/) (https://moodle.oi.uni-pannon.hu/course/view.php?id=12)

A pályázati feltételeket és a csatolandó dokumentációval kapcsolatos tudnivalókat a Pályázati kiírás tartalmazza.

Az elnyerhető ösztöndíj havi összege 40.000.- Ft (/hó).

 

A pályázat intézményi feltételei:

 1. kiemelkedő kreditindex (mindkét félévben 4,51-től) és a szakon elvárható kumulatív kreditpont teljesítése a pályázat beadásának tanévében, és legalább 55 kreditpont teljesítése az előző két félévben,

 2. eredményes tudományos diákköri munka: Országos Tudományos Diákköri Konferencián, vagy a Pannon Egyetem Tudományos Diákköri Konferenciáján bemutatott dolgozat, vagy szakmai konferencián előadás (poszter) tartása, vagy jegyzet illetve szakmai cikk írásában való részvétel,

 3. közéleti, sport és egyéb tevékenység (legfeljebb az adott hallgató összteljesítményének 10%-áig).

 

A pályázat részeként feltöltendő:

 • a pályázati adatlap (ezt a pályázó aláírásával ellátva szkennelve vagy fényképezve képként kell feltölteni)

 • Az I.-III. pontokban leírt tevékenységeket igazoló dokumentumok (az igazolásokat elektronikus úton, e-mailben célszerű kikérniük)

 A pályázati adatlap, az értékelés szempontjai és a pályázati felhívás a Moodle felület „Pályázati kiírás dokumentumai” c. mappájában érhetőek el.

 

Eredményesen zárult a PE Hallgatói Önkormányzat 2021/2022-es ciklusra szóló részönkormányzati választás, így a következők szerint alakul a MIK hallgatói önkormányzatának összetétele:

Gyenti Kristóf, részönkormányzati elnök

Korcz Dorina, részönkormányzati elnökhelyettes, hallgatói képviselő

Kovács Rebeka, hallgatói képviselő (villamosmérnök)

Király Zoltán István, hallgatói képviselő (mérnökinformatikus)

Takács Sándor, hallgatói referens (programtervező informatikus)

Kele Martin, hallgatói képviselő (programtervező informatikus)

Birkás Zoltán, hallgatói képviselő (programtervező informatikus)

Kovács Zoltán, hallgatói képviselő (mérnökinformatikus)

 

Sikeres munkát kívánunk!

 
 181877757 4564955203521495 5457981094308704052 n
 
 181941996 4564955193521496 7873082888890250872 n
 
 182120747 4564955220188160 7976545872163889412 n
 
 182291629 4564955226854826 4492923797629143222 n
 
 182314777 4564955223521493 2362758493376874110 n
 
 182375632 4564955183521497 8253517846136841716 n
 
 182583152 4564955170188165 6821287109202047234 n
 
 182819427 4564955200188162 4986674339320588163 n
 
 

winner 1019835 640
 
2021. május 5-én került megrendezésre a Műszaki Informatikai Karon a Kari Tudományos Diákköri Konferencia Informatikatudományi szekciója, melyen 7 hallgató mutatta be pályamunkáját. A zsűri döntése alapján az alábbi eredmények születtek. A megjelölt dolgozatok a 2023 tavaszán megrendezésre kerülő OTDK-n képviselik majd Karunkat.
 
Minden résztvevőnek és témavezetőnek gratulálunk a sikeres szerepléshez!
 

I. helyezés:

Gyarmati László: Egy általános Thurstone módszer és előnyei - sporteredmények kiértékelésére alkalmazva.
Témavezetők: Dr. Mihálykóné dr. Orbán Éva, Dr. Mihálykó Csaba - OTDK továbbjutás

Szolár Balázs: BERT modellek bilingualitásának vizsgálata bináris osztályozási feladat során.
Témavezető: Dr. Fogarassyné dr. Vathy Ágnes - OTDK továbbjutás


 
II. helyezés:

Pászner Gellért: A Zala vízgyűjtő területén mért hidrológiai, vízminőségi és meteorológiai adatok összefüggésvizsgálata adattudományi eszközökkel.
Témavezető: Dr. Fogarassyné dr. Vathy Ágnes - OTDK továbbjutás


 
III. helyezés:

Gyurácz Olivér: Információs rendszerek kognitív rezonancia vizsgálatához tesztalkalmazás fejlesztése.
Témavezető: Dr. Szücs Veronika

Steiner Csaba: Multifunkciós Chatbot - kereséstámogatás és szervervédelem egy megoldásban.
Témavezető: Dr. Szücs Veronika

Dicséret:

Halmosi Bence: Server based task distribution of evolutionary algorithms for game AI development.
Témavezető: Sikné Dr. Lányi Cecília
 

EMostafa

 

MEGHÍVÓ

PhD házi védésre

A Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék szervezésében

Mostafa Abdallah Abbas Atwa Elgendy

“Indoor Navigation for People with Visual Impairment”című doktori (PhD) értekezésének munkahelyi vitáját tartjuk a

Pannon Egyetem, I épület 415-ös termében


 

május 28-án, pénteken 14 órától


 

Témavezető: Sikné dr. Lányi Cecília, egyetemi docens (PE)A munkahelyi vita elnöke: Dr. Hangos Katalin, egyetemi tanár (PE)A felkért bírálók:

Dr. Kiss Rita Mária, egyetemi tanár (BMGE)

Dr. Gál Zoltán, egyetemi docens (DE)A vitán való részvételt online formában biztosítjuk, az alábbi linken keresztül: https://bit.ly/3tkIqsf

A munkahelyi vitára minden érdeklődőt tisztelettel meghívunk és várunk!

 
 

Electrical Engineer
 

Székesfehérváron bővülő R&D csapatba keresnek villamosmérnök kollégákat a belépőtől a szenior szintig. 

További információ kérhető: 

 • Einreinhoff-Tóth Anita
 • E-mail:
 • Mobil: +36-30/946-8579

computer 339836 640
 
Szakmai gyakorlati lehetőség informatikus hallgatók számára a Nereus Park Hotelben. 
 
A Nereus Park Hotel szerettel várja informatikus hallgatók jelentkezését szakmai gyakorlatuk eltöltésére. 
Jelentkezni és érdeklődni az alábbi e-mail címen lehet:
 
 

otdk 202104
 
2021. tavaszán került megrendezésre az idei Országos Tudományos Diákköri Konferencia, melyen 9 hallgatónk mutatta be pályaművét. A rendkívül színvonalas és felkészült előadások közül Karunk több hallgatója is a díjkiosztó során kiemelésre került.

 

Informatika Tudományi Szekció

 

III. DÍJ

 

Kiss Norbert: Képi gombafelismerés konvolúciós neurális hálózatokkal, különböző tanulási módszerek alkalmazásával

Témavezető: Dr. Czúni László

 

KÜLÖNDÍJ

 

Knolmajer Attila: Hosszantartó környezeti tesztek eredményeinek előrejelzése kormány-nyomaték szenzorokhoz neurális hálózat alkalmazásával

Témavezető: Dr. Fodor Attila

 

Miseta Tamás: Kereskedelmi forgalomban elérhető energiatárolóval ellátott tőzsdei kereskedésre alkalmas erőművek prediktív vezérlése és méretezése

Témavezető: Dr. Fogarassyné dr. Vathy Ágnes, Dr. Fodor Attila

 

TOVÁBBI RÉSZTVEVŐK:

 

Gyarmati László: A Thurstone módszer előnyt figyelembe vevő változatai és alkalmazásuk a Dota 2 videójáték esetében

Témavezető: Dr. Mihálykó Csaba

 

Kapás Dániel: Városi tömegközlekedési menetidők előrejelzése mesterséges intelligencia segítségével

Témavezető: Dr. Vassányi István

 

Nagy Zsuzsanna: Egy többperspektívás online konformancia ellenőrzési technika

Témavezető: Starkné dr. Werner Ágnes

 

Rádli Richárd: Optikai pózbecslés robot környezetben

Témavezető: Dr. Czúni László

 

Műszaki Tudományi Szekció

 

KÜLÖNDÍJ

 

Vincze Dávid Szabolcs: Állandó mágneses szinkron motor paraméterbecslése és szabályozása

Témavezető: Dr. Fodor Attila

 

Greber Márton: Generalized persistent fault detection indistribution systems using network flow theory

Témavezető: Dr. Fodor Attila

 

 

Gratulálunk valamennyi díjazottnak, résztvevőnek és témavezetőiknek a sikeres szerepléshez!

UNKP a jovo te vagy1200px 900x381
 

A jövő TE vagy!

Motiváció, Szakmai hírnév, Verseny, valamint a kutatói és művészeti életpálya vonzerejének növelése – minek a hívószavai lehetnek ezek? Igen! Az ÚNKP!

Idén is kiírásra kerültek az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíj pályázatai, amelyek célja, hogy a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói és fiatal oktatói kiválóságokat támogassa.

A 2021/22-es tanévben megjelent pályázatok:

 • Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás (ÚNKP-21-1)

A pályázat célja a középiskolai tanulmányaikat sikeresen befejező, alapképzésben részt vevő, tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye tudományos cikk vagy TDK-dolgozat, egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, továbbá a mester tanulmányok megkezdésére való felkészülés.

Meghirdetés dátuma: 2021. április 19.
Elektronikus benyújtás határideje: 2021. május 20.
Pályázónként elnyerhető ösztöndíjtámogatás: 100.000 Ft/hó/fő

 • Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás (ÚNKP-21-2)

A pályázat célja a mester (osztatlan) képzésben részt vevő, tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye publikáció (tudományos cikk vagy TDK-dolgozat), egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, továbbá a doktori tanulmányok megkezdésére való felkészülés.

Meghirdetés dátuma: 2021. április 19.
Elektronikus benyújtás határideje: 2021. május 20.
Pályázónként elnyerhető ösztöndíjtámogatás: 100.000 Ft/hó/fő

 • Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás (ÚNKP-21-3)

A pályázat célja a kiemelkedő tudományos és művészi eredményeket felmutató doktori képzésben részt vevő hallgatók, doktorjelöltek doktorvárományosok kutatási és alkotó tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye magas színvonalú, figyelemre méltó publikáció, egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, valamint a doktori disszertáció (PhD, DLA) megfelelő megalapozása.

Meghirdetés dátuma: 2021. április 19.
Elektronikus benyújtás határideje: 2021. május 20.

 • „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás (ÚNKP-21-4)

A pályázat célja a kiemelkedő tudományos és művészi eredményeket felmutató doktorvárományosok és posztdoktorok kutatási és alkotó tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye magas színvonalú, figyelemre méltó publikáció, egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, valamint doktorvárományosok esetén a doktori disszertáció (PhD, DLA) megírása.

Meghirdetés dátuma: 2021. április 19.
Elektronikus benyújtás határideje: 2021. május 20.

 • Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás (ÚNKP-21-5)

A pályázat célja a kiemelkedő tudományos és művészi kutatási eredményeket felmutató a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) Bolyai János Kutatási Ösztöndíjában részesülő oktatók, kutatók támogatása, amelynek eredménye a kutatási tervben vállaltak fogadó felsőoktatási intézményen belüli hasznosítása, a kutatói utánpótlást elősegítő témavezetői tevékenység ellátása, tevékeny részvétel az intézményi tudományos iskola építésében, továbbá az MTA kutatócsoportjai és a felsőoktatási intézmények közötti tudományos együttműködés elősegítése.

Meghirdetés dátuma: 2021. április 19.
Elektronikus benyújtás határideje: 2021. június 22.

 • „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás (ÚNKP-21-6)

A pályázat célja a középiskolai tanulmányaikat sikeresen befejező, a középiskolai tudományos tanulmányi versenyen eredményesen teljesítő, alapképzésre, osztatlan mesterképzésre jelentkező, elsőéves tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása. Célja továbbá a megkezdett felsőoktatási tanulmányok mellett a tanulmányi kötelezettségen túlmutató kutatói tevékenység támogatása, amelynek eredménye szakirodalmi összefoglaló tanulmány készítése, egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás.

Meghirdetés dátuma: 2021. április 19.
Következő beadási határidő: Elektronikus benyújtás határideje: 2021. június 28.


A programról részletes információk és sikeres pályázati anyag összeállításához szükséges dokumentumok az alábbi kattintható linken találhatók:

http://www.unkp.gov.hu/unkp-rol

 

thumb eu-kezikonyvbol
thumb magyarorszag megujul
thumb szechenyi-720x250
Minden jog fenntartva © 2021 Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar

Az oldal cookie-t használ a felhasználói élmény javítása érdekében. Elfogadásával hozzájárul a cookie-k gyűjtéséhez. A cookie-król bővebben: wiki.